Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065595. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pravda o letech 1938-1948 v Libochovicích17. část

Domy v národní správě v Libochovicích v roce 1946:
Jednalo se o domy po odsunutých Němcích, židovských občanech a majetky těch, kteří byli vydáni Lidovému soudu, ovšem konfiskace proběhla ještě před soudy, takže zpětné vracení majetku bylo pro nevinné občany velikým problémem. Dále podle ošemetného dekretu z 25.10.1945, později změněný Vládním nařízením 163 (obrázek č. 1 - Soupisy konfiskátů, obrázek č. 2 - Žádost o přidělení konfiskátu)
čp.51 - majitelé Otto a Hugo Pecháček - konfiskace zavedená 7.8.1946 - národní správce Josef Altman. Původně byla zavedena národní správa pouze na 1/2 domu patřící Dr. Hugo Pecháčkovi a to 7.8.1946, ještě v témže měsíci byla rozšířena na druhou polovinu patřící Ottu Pecháčkovi. Dům byl jednopatrový, v přízemí obchodní místnost, temná kuchyně a pokojík. V 1. poschodí kuchyně, 2 pokoje a jeden menší. Podle žádosti města byl dům určen na zbourání a vytvoření ulice směrem na sever, neuskutečněno. Dnem 8.12.1949 je tento dům odevzdán z národní správy do vlastnictví obce Libochovice. Tímto dnem také byla ukončena národní správa.
čp.57 - majitelé Jaroslav a Marie Voglovi - konfiskace, určeno na byty učitelů a záchrannou stanici, neuskutečněno, poté potraviny.
čp.38 - 1/2 Holečková Olga, Vládní nařízení čp.163, konfiskace neuskutečněna (jak již výše uvedeno, jediným problémem zde bylo smíšené manželství).


Obrázek č. 1  - Soupisy konfiskátů.

čp.141 - majitelé Marta Humlová a Virginie Kratochvílová (Hermína Schadeová) - konfiskace, důvod - schvalovala německý režim, spoluúčast na udavačství, něm. st. příslušnost, 7 let žaláře, plánováno pro přestárlé a sociálně slabé občany, neuskutečněno, dům se stal sídlem Úřadu ochrany práce, poté dům propadl státu.
čp.60 - Majetek J.Vogla, národní správce Karel Kricner - ředitel konzumních podniků v Libochovicích.
čp.162 - majitelé Antonie Zímová, Oldřich Zíma - konfiskace z rozhodnutí rady NV dne 19.5.1945, určeno jako náhrada za dům čp.104, který byl zbořen. Důvod: Oldřich Zíma zatčen za udavačství. O tento konfiskovaný dům požádal MNV 7.11.1946 po smrti Antonie Zímové. Polovinu však nakonec dědí jejich dcera Jiřina a druhá polovina připadá nakonec městu a MNV ji 8.7.1947 přiděluje p.Štenberovi, hodináři a zlatníkovi v Libochovicích. (Obrázek č.3 - Článek o Zímovi RP 1947.)


Obrázek č. 2 - Žádost o přidělení konfiskátu.

čp.183 - majitelé bratři Glässnerové - konfiskace, určeno jako náhrada za dům čp.208, který byl zbourán.
čp.232 - majitel Justina Česalová, německá národnost manžela -  konfiskace. 17.5.1946 je tedy uvalena národní správa na majetek Jana Česala, Libochovice, a to na 1/2 domu čp.232 včetně parcely a polovinu pozemků. Druhá polovina zůstává manželce Justině Česalové. Důvod: Prý udavač za okupace, zemřel však v koncentračním táboře. Tento důvod však nebyl tak úplně jasný, byl spíše asi zástupný, protože v roce 1947 se Justina Česalová pomocí Svazu osvobozených politických vězňů domáhá nápravy na očištění svého manžela. Národní správce Josef Altman, ředitel Občanské záložny.
čp.329 - majitel Rudolf a Věra Novotných - konfiskace, vládní nařízení 163.
čp.331 - majitelé Berta a Karel Brüll - národní správa, židovský majetek.
čp.333 - majitelé Berta a Karel Brüll - národní správa, židovský majetek.
čp.336 - majitel Alfréd Weiss - konfiskace.
čp.339 - konfiskace ?
čp.473 - majitel Krejcíková Anna - návrh na konfiskaci
čp.510 - majitelé Anna a Alois Zahálka - konfiskace, zrušena 23.6.1947 MNV, mimo hlasů komunistů.
čp.523 - majitelé Josef a Josefa Zíkovi (společníci firmy „Ivan Kraupner“ v Třebenicích, která propadla konfiskaci) - určeno pro Farní úřad církve československé. 10.5.1948 je na tento dům uvalena národní správa, protože však manželé Zikovi zemřeli, majitelkou se stala nezletilá dědička Ivanka Kraupnerová, zastoupená Františkem Kutěnou, národní správa se tedy uvaluje na její majetek.
čp.583 - Dnem 10.11.1948 je uvalena národní správa se správcem Bohumilem Jermanem na dům čp.583, jehož majitelka Ludmila Henychová se svým manželem Václavem Henychem „nedovoleným způsobem“ opustili počátkem října území republiky - emigrovali.
čp.621 - Františka a Josef Hochhausovi - konfiskace. 17.9.1945 uvalena národní správa na majetek Josefa a Františky Hochhausové, tedy i na dům čp.621. Podle žádosti MNV byl tento dům určen pro mateřskou školu (neuskutečněno). Důvod: jednalo se o majetek německého státního příslušníka. Národní správcem byl Josef Altman, ředitel Občanském záložny. 28.února 1947 byla rozhodnutím ZNV Praha polovina majetku patřící Františce Hochhausové vyjmuta z konfiskace. V červnu 1947 byla sice zrušena nucená správa, ale majetek byl vydán až 23.6.1950, kdy rada MNV doporučuje zrušit dohled nad 1/2 domu, patřící Františce Hochhausové, dočasně bydlící v Košticích. Důvod: nabytí českého občanství. 27.10.1950 schváleno konečné rozhodnutí.
čp.630 - majitel Marie a František Pastorek - konfiskace, Vládní nařízení 163.


Obrázek č. 3 - Článek o Zímovi RP 1947.

čp.636 - majitelé Anna a Rudolf Lešerovi - konfiskace, pro byty zaměstnanců MNV.
čp.652 - Národní správa od 15.10.1945, majitel Josef Eisner, Praha. Správce Altman Josef. Tato národní správa byla zrušena dnem 25.10.1946, důvod: zproštění viny.

Židovský majetek v Libochovicích, na který byl dnem 17.9.1945 jmenován národní správce z důvodu, že se jedná o židovské domy, jejichž majitelé se nevrátili.
Dům čp.19  majitel Růžena Hamlišová, Purkyňova
Dům čp.20  majitel Hugo Lederér, Purkyňova
Dům čp.13  majitel Emil Pereles, Purkyňova
Dům čp.28  majitel Pavla Katzová, Dr.Vacka
Dům čp.31  majitel Arnoštka Röhrová, Dr.Vacka
Dům čp.56  majitel Karel Stern, Nám.5.května
Dům čp.319  majitel Pavla Katzová, Koželužská
Dům čp.331  majitel Karel Brill, Vrchlického
Dům čp.336  majitel Alfréd Weiss, Luční
Dům čp.358  majitel Josef Gläsner, Tyršova
Dům čp.414  majitel Max Koch, Husova
Dům čp.183  majitel Julius Koch, Vrchlického
Dům čp.36  majitel Ottakar Novák, Dr.Vacka
Dům čp.206  majitel Otto Strauss, Čechova
V roce 1946 se stává opatrovníkem židovského majetku těchto rodin (Emil Lederér, Karel a Berta Brillovi, Richard Brill, Růžena Hamlišová) Josef Jaroš, prokurista spořitelny.

Národní správy nad některými živnostmi

Obchodem s obuví Emil Chromý čp. 248 - zavedena 28.9.1948. Národní správce Emil Semík, švec, Klapý čp.100. Důvody: Na návrh místního akčního výboru, který se domníval, že majitel svými skutky projevil nevraživý postoj k lidově demokratickému zřízení a tím ztratil národní spolehlivost. Národní spolehlivost byla v roce 1949 Emilu Chromému zpětně udělena, bohužel firma byla poté znárodněna. (Národní správa byla ukončena 15.června 1949 na žádost Emila Chromého a se souhlasem KSČ.)

Národní správa nad majetkem Aloise Zahálky, přestože soud odmítá návrh MNV ze dne 29.7.1946, aby v pozemkových knihách byl učiněn záznam u majetku Aloise Zahálky, obchodníka a opraváře strojů, o zavedení národní správy. Nakonec MNV proti rozhodnutí soudu vydává výměr o zavedení národní správy. Národním správcem se stává Jindřich Smolík, rotný čsl. vojska, Libochovice 658. Jako důvod je uvedeno: Osoba se provinila za doby okupace proti československé republice.

Firma Jan Prošek čp.161, obchod s obuví - národní správa vznikla 1.10.1948 a správcem byl Václav Krpeš, švec, Libochovice čp.187. Důvod k národní správě: Na návrh místního akčního výboru, který se domníval, že majitel svými skutky projevil nevraživý postoj k lidově-demokratickému zřízení a tím ztratil národní spolehlivost. 17.12.1949 MNV rozhodl o zrušení národní správy nad tímto majetkem a 22.listopadu 1949 je zrušena celá provozovna.

Živnost Lotara Sedláka čp. 569 - velkoobchod se sklem a porcelánem - 28.10.1948 podle § 3 dekretu 5/45. Důvody: Na návrh místního akčního výboru, který se domníval, že majitel svými skutky projevil nevraživý postoj k lidově-demokratickému zřízení a tím ztratil národní spolehlivost. Národní správce Josef Lomič, sklář Libochovice. Návrhem pléna MNV z 10.11.1948 je přikročeno k likvidaci firmy Sedlák, a tak tedy 9.2.1949 tato firma zaniká.

Firma Vogl - 4.12.1946 se rada MNV jednomyslně usnáší na zřízení národní správy nad firmou Vogl, z těchto důvodů: Osoba státně nespolehlivá, podléhající ustanovení § 1, odst.3 dekretu prezidenta č.108. Přitom ONV Roudnice vydalo konfiskační výměr již 1.8.1946, p.Vogl se odvolal a 21.3.1947 byl p.Vogl zproštěn lidovým soudem v Litoměřicích ve všech bodech obžaloby a 3.11.1949 byl amnestován. 22.listopadu 1949 zrušena národní správa nad majetkem Jaroslava Vogla, převedení obchodu na n.p. Pramen. Národním správcem byl Karel Kricner, ředitel konzumních podniků ve výslužbě.

6.9.1950, žádají Uhelné sklady Československých dolů n.p. pronájem po bývalé firmě Colottera, která byla zrušena 22.8.1950. V té době předalo vedení hospodářského družstva povinnost zásobovat zemědělství a podniky uhlím právě uhelným skladům. Plánováno je rozvoz asi 600 vagónů uhlí a vykládka by probíhala na zastávce Libochovice město. Do této doby byly uhelné sklady v nájmu Keramických závodů Ing.Němce. 8.9.1950 se usnáší rada MNV o pronájmu provozních místností po bývalé firmě Colottera čp.508, včetně kanceláří firmě Uhelné sklady československých dolů n.p. V té době byl majitelem celého komplexu JUDr. Pacholík z Prahy. Tyto prostory využívalo doposud hospodářské družstvo jako skladiště pro hnojivo a uhlí. Hospodářskému družstvu byly nabídnuty bývalé prostory po firmě Šebek, které si však hospodářské družstvo odmítalo pronajmout. Dále si v té době hospodářské družstvo pronajalo stodolu a zároveň převzalo provozovnu firmy Mizera.
Pokračování příště. 
Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice