Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065595. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes - červenec

Obrázek z roku 1916 nám zachycuje jeden z neznámějších námětů na pohledech Libochovic. Jaká je historie studny a obou soch? Na východním konci náměstí stávala od roku 1722 socha sv.Rocha, postavena na náklady Martina Suchého, pískovcová, v životní velkosti. Martin Suchý byl zednický mistr, (zemřel roku 1729), od roku 1711 majitel domu čp.74 v Růžové ulici. Původní název domu byl Dům Paneše Ledvinkovského a v roce1824 se tento dům se dělí na čp. 74, 180 a 249. Se svatým Rochem to bylo poněkud složité. Je zobrazován s pastýřskou holí a hlídacím psem. Je, nebo snad dnes již byl, patronem rasů („drnomistrů“), jako ten, který ošetřoval nemocné morem. U mnoha pohodnic stály jemu zasvěcené kaple. Proč potom jeho sochu umístili u bývalého hostince Zelená hora, dnes Černý orel, je zvláštní. Okrašlovací spolek v roce 1933 plánoval její opravu K.Zentnerem, ale pro značné náklady z opravy sešlo. Roku 1939 byla socha přestěhována ke kostelu (proti severnímu bočnímu vchodu), aby na jejím místě mohl být odhalena pomník našeho prvního prezidenta.
V roce 1852 byla u sochy vybudována kašna, ale ta byla v roce 1860 zrušena. Od roku 1864 byla na místo kašny vybudována městská studna, a to jako náhrada za studnu, která byla na městském pozemku před zámkem, a když tento pozemek odkoupila hraběnka z Herbersteinů, zavázala se právě k vybudování nové studny na tomto místě.
Je zajímavé, že se vždy tradovalo, že voda od sv.Rocha je vodou výbornou. Rozbory vody však již v roce 1941 dokázaly, že tato voda je jedním z nejhorších pramenů v Libochovicích vůbec, a to hned po pramenu pod „Domem hrůzy“, bývalou koželužnou. Voda v rozborech vykazovala takové množství nečistot organických a vysoce zvýšené množství bakterii E-coli „Entamoeba coli“, jejíž přítomnost v podzemní vodě je prachobyčejný indikátor fekální kontaminace. I v pozdějších rozborech nebyla situace lepší. Ovšem vzhledem k tomu, že Libochovice se dočkaly veřejného vodovodu s pitnou vodou až v letech 60, se o tom taktně mlčelo.
Na náměstí před vchodem do zámku byl postaven v roce 1887 ke stému výročí narození pomník Jana Evangelisty Purkyně od sochaře Strachovského z pískovce. Na vysokém podstavci je busta J.E.Purkyně fyziologa. Pomník, jehož odhalení bylo 15. srpna 1887, k výročí Purkyňova narození, se stal velikou národní manifestací a byl postaven z dobrovolných sbírek. Původní plot okolo pomníku pořídil v roce 1903 Spolek pro ochranu domoviny za 270,-K. 10.srpna 1887 byla do základů vložena plechová skřínka, obsahující: "Pamětní spis", časopisy „Národní Listy, „Politika“, pak „Zlatá Praha“ čís. 29. a 37., „Český sever“ čís.32., „Podřipan“ čís.31., vše z roku 1887., pak „Dějepis města Libochovic“ od Kaubka, „Dějepisný místopis města Libochovic“ od Čapka, „Upomínky  Jana Purkyně z jeho mládí „ od Mayera“, dále všechny další spisy o slavnosti odhalení pomníku, pak  všechny běžné měděné i  stříbrné peníze od 1/2 kr. až do 1 zl., dále slavnostní medaile Purkyňova a ještě 3 jiné medaile. Zdali bychom je tam našli i dnes?  


Obrázek z roku 1916, archiv JOKR.


Současný obrázek autor.

ČeTo

 

Související články:
Libochovice včera a dnes

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice