Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032848. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Děje města Libochovic v červenci

 • 1724 Dne 10. července 1724 je ustanoven vice-primátorem, rozhodnutím p. hejtmana Tvrzníka, František Tayzík.
 • Při oslavě památky Jana Husa byl 5. července 1875 na Házmburku zapálen slavnostní oheň.
 • Dne 7. července 1885 převzala Společnost pro postavení plovárny od stavitele Josefa Langra za přítomnosti členů společnosti, stavitele, zástupce radnice, policejního komisaře Josefa Česala, znalce Tobiáše Kruchiny a Václava Krejzi, stavbu plovárny. Po komisionelní prohlídce přítomní konstatovali provozuschopnost plovárny a Výbor pro postavení plovárny stavbu převzal k 12. hodině. Plovárna fungovala tak, že na léto se postavila a na zimu rozebrala a vor se vytáhl na břeh.
 • 31. července 1887 byla podepsána Nadační listina a věnovací listiny o založení nadace „Městské opatrovny“ Arnoštem Kaubkem o výtěžku z prodeje knihy „Děje města Libochovic“
 • Židovské očistné a rituální koupele (mikve) byly původně v domku pod koželužnou, dnešním „domem hrůzy”, a 28. července 1897 tento domek koupil F.Kubka a následně jej od něj odkoupila obec, nechala domek zbourat a na tomto místě zřídila studánku.
 • V červenci 1931 byly sepsány hroby na židovském hřbitově, tehdy měl nejstarší náhrobek nečitelný nápis a datum roku 1609. Na nejstarším čitelném náhrobku byl nápis: "Tady je pochována drahá žena Gitl, dcera Mojžíše, stále měla ruku otevřenou chudým. Zemřela 26. Ahnus 3a/1(to je r.1611). Duše její jest v nebi" Soupis provedl Dr.Jacobi z Prahy.
 • 4. července 1945 se konaly aklamační volby.
 • Červenec 1948 - Městské škole poskytnuta částka 20 000,-Kč na zaplacení pamětní desky obětem fašismu Újezdní radou a Svazem osvobozených politických vězňů. Tuto desku vytvořili jako dřevěnou poloplastiku Karel a Miroslav Zentnerovi údajně již v roce 1946. Deska byla odhalena 1.prosince 1948 ve vestibulu školy jako památka na Patu Václava, učitele, 1896-1942, člena Obrany národa a Sokola, Korejse Miloše, člena Obrany národa a člen Sokola, Vykročila Václava, školníka, 1895-1942, člena Obrany národa a Sokola, popravené 1.7.1942 v Kobylisích.


Pamětní deska obětem fašismu umístěná ve vestibulu ZŠ J.E.P.

 • Červenec 1947 - Došel na MNV přípis Židovské obce náboženské v Lounech, o nabídce odprodat Synagogu městu Libochovice.
 • Červenec 1947 - Ředitelství pošt požaduje na MNV přidělení dvou místností v zadním traktu budovy radnice ke zřízení telefonní ústředny od 1.10.1947, za roční nájemné 4000.-Kč.
 • Červenec 1947 - město žádá ONV v Roudnici o otevření veřejného průchodu domem čp.66, Stalinova ulice (Tři lípy).
 • Červenec 1954 - rada souhlasí s přemístěním lékárny n.p. Medika z dosavadních místností do čp.36, kde byla doposud oděvní tvorba.
 • Červenec 1956 - rada se zabývá zřízením stánku s občerstvením na nádraží.
 • Červenec 1956  plánována stavba divadla v přírodě na pozemku zámeckého parku, na louce v první části anglického parku nákladem 33tis.Kč.
 • Červenec 1956 - zřízena kancelář ČSAD v domě čp.58.
 • 2005 Začala generální oprava chodníků v Táboritské ulici. Obnova byla plánována na částku 906 tisíc korun. Stromy byly pokáceny již v zimě, samotné práce na ulici začaly po výběrovém řízení v červenci. Postupně byla odstraněna svrchní vrstva a odtěžena zemina pro podkladní vrstvy. Část dlažby, která nebyla poškozena, si město ponechalo na možné další opravy v Libochovicích. Chodníky byly vydlážděny zámkovou dlažbou. Zásadní práce skončily v srpnu, terénní úpravy zelených pásů doběhly v říjnu. Radnice zároveň uvažovala o kompletní opravě Tyršovy ulice. Obnova začala na podzim roku 2005 obnovou kanalizační sítě. Město do oprav vložilo necelé 2 miliony korun.
 • Červenec 2007 oprava Mariánského sloupu.

Děje města Libochovic před 100 lety, v roce 1909

 • Noviny „Hazmburská vrána“, podtitul „Orgán hájící zájmy veselých lidiček v Libochovicích“, v roce 1909 vyšlo několik čísel
 • Dne l2. února 1909 podle Bienertových předloh se jedná o krajském zřízení. Má být 20 krajů, mezi nimi i kraj Slánský, k němuž by se připojilo hejtmanství Libochovice.
 • 28. srpna 1909 zakoupila obec pozemek mezi zastávkou Libochovice město a Sokolovnou (tzv. děkanský pozemek) na výstavbu ulice dnešní Komenského a odprodej pozemků na výstavbu domků.
 • První řádná valná hromada akcionářů pro trať Libochovice - Louny se konala 28. června 1909 v 11 hodin dopoledne. Stavba tratě byla Louny-Libochovice (dokončena 26.6. 1902 a téhož dne zahájen zkušební provoz). Trať byla 20,208 km dlouhá. K oficiálnímu provozu veřejné dopravy na této trati ale došlo až 29.června 1907, po oficiálním zveřejněním akciové společnosti, protože teprve v roce 1903, 17.června byly Výnosem c.k. Ministerstva vnitra pod číslem 26479 a výnosem c.k.Místodržitelstvím schváleny stanovy akciové společnosti, jež má být pro tuto trať ustanovena. (Stanovy byly navrženy a zaslány na ministerstvo již v roce 1900). Ustavující valná hromada společnosti se však konala až 14.listopadu 1907. Do roku 1907 řídili provoz koncesionáři (držitelé koncese).
 • V roce 1909 měl Libochovický okres rozlohu 20 732 hektarů, 37 obcí, 19191 českých a 46 německých obyvatel, z toho 18 893 katolíků, 64 evangelíků a 308 židů. Byl tu okresní zvěrolékař, okresní hospodářská záložna, nemocenská pokladna, okresní stravovna (do roku 1926 okresní stravovna byla v domě "Kairo" ). Rozpočet činil na přímých příjmech a daních 203 tisíc korun, na příjmech na okres ze silnic, mostů a železnic necelých 500 000 korun, sídlila zde technická a finanční kontrola berního úřadu, notářství.
 • V roce 1909 uspořádala župní jednota Házmburská v Libochovicích krajinskou školu ve dnech 29. srpna až 4. září, které se zúčastnilo 8 řádných frekventantů místního sboru a 10 mimořádných. U příležitosti bylo uspořádáno libochovickým sborem veřejné cvičení, a to dne 3. září za přítomnosti veškerých absolventů krajinské školy a hojné účasti občanstva a jak z posudků správců školy př. Křečana a Michálka se dočítáme, bylo cvičení provedeno velmi dobře ku cti zdejšího sboru.


Cvičení sboru dobrovolných hasičů v Libochovicích, 3. září 1909.

 • Dne 22. prosince r. 1909 došlo v hotelu "U tří lip" v Libochovicích k výbuchu acetylenu následkem poruchy aparátu. Nešťastná příhoda způsobila mnoho škody a mimo to padl jí za oběť hoteliér Ponert a poloudušeného podomka zachránil od smrti velitel sboru Josef Tyl, který první přispěchal na místo nešťastné události.
 • Existoval hudební spolek "Lyra", kdy byl založen, není známo (vznikl pravděpodobně v r. 1906), avšak v r. 1909, když ukončil svoji činnost, předal svůj inventář (hudební nástroje, stojany na noty a hudební archív) městskému úřadu s podmínkou, že tyto věci nesmí prodat, ani vydat fyzické osobě, kapele, ale pouze hudebnímu spolku, pokud nějaký vznikne.
 • 5. ledna 1909 byl založen spolek „Sdružení českých katolických živnostníků“. Ve spolku byly osoby ze všech politických stran. Spolek však vedli neživnostníci, převážně horliví katolíci. Spolek v podstatě neprojevil žádnou činnost a záhy zanikl.
 • 16. července 1909 zřízena ve škole studentská nocležna nákladem obce za 64 korun.
 • V roce 1909 základní škola měla 357 žáků, chlapecká Měšťanská škola 100 žáků a dívčí Měšťanská škola 87 žákyň, celkem 544 frekventantů.

ČeTo
Obrázky laskavě poskytl ze svého archivu JOKR         

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice