Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Historie úcty k Nejsvětějšímu Srdci

Úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu můžeme v církvi vystopovat od starověku. Do 12. století byla úcta k Ježíšovu Srdci soukromou záležitostí. Svatý Anselm (1033 - 1109) hovoří o jeho srdci: „Otevření jeho boku nám totiž vyjevilo nesmírné dobrodiní lásky jeho srdce k nám“ (PL 158, 761-762.). Svatý Bernard (1090 - 1153): „Otvory v těle se odkrývá tajemství jeho srdce, velká to svátost lásky a hlubina milosrdenství“ (Řeč 61 k Písni písní: PL 183,1072).
Ve 13. století prožily světice jako Ludgarda a Gertruda z Helfty mystické zážitky o Nejsvětějším Srdci. Svaté Ludgardě ukázal Pán krvácející ránu ve svém boku a ztotožnil se se svým Srdcem. Svaté Gertrudě její srdce pronikl paprsek vycházející z Nejsvětějšího Srdce a obdržela stigmata, vložila svoji ruku do Spasitelova Srdce a vytáhla ji ozdobenou sedmi zlatými prsteny. Koncem 13. století sepsala invokace litanií k Srdci Ježíšovu.
Později se úcta k Nejsvětějšímu Srdci přenesla od cisterciáků k františkánům. Ve 14. století dominikáni šířili v Německu úctu Nejsvětějšímu Srdci, jako například Jindřich Suso (1295 - 1366) a Jan Tauler (1300 - 1361).
V 17. století byla úcta k Nejsvětějšímu Srdci již značně rozšířena a mohli bychom uvést celou řadu osobností, ale byl by to pouhý výčet. Zaměřme se na nejznámější šiřitelku Nejsvětějšího Srdce, kterou byla Markéta Maria Alacoque (1648 - 1690). Markéta měla celkem tři zjevení. V prvním viděla živé Srdce v Ježíšově těle a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem. V druhém se jí zjevilo Srdce Ježíšovo hořící láskou, lásku zneuznanou, která žádá opětování. Poslední zjevení proběhlo 2. července 1688.
Až papež Pius IX. v roce 1856 zavedl svátek Božského Srdce Páně a v roce 1889 Lev XII. tento svátek povýšil na slavnost. V dějinách církve lze tedy vystopovat bohatou úctu a vnímání tohoto tajemství, které mělo složitý dějinný vývoj a formalizaci. Papežové 19. a 20. století se bohatě věnovali ve svých encyklikách tématice Nejsvětějšího Srdce, měli v úmyslu úctu k Nejsvětějšímu Srdci pevně teologicky zakotvit a vysvětlit (Lev XIII. a encyklika Annum sacrum, Pius XI. a encyklica Quas primas, Pius XI. a encykliky Miserentissimus Redemptor a Caritate Christi, Pius XII. a encykliky Haurietis aquas a Summi pontificates).

Pavel Česal
(Použito z materiálů ŘK farnosti Velké Losiny)

Související články:
Pozvání do zámecké kaple

Komentáře