Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1034710. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pravda o letech 1938-1948 v Libochovicích

část 15.

17.2.1948  silně sněží
19.2.1948 Mráz 10 stupňů, sládek leduje poprvé na lešení postaveném nad lednicí. (Obr. č.1)
20.2.1948  Zamrzla zátoka
21.2.1948  Ples Autoklubu, odbočka Libochovice
24.2.1948 Znovu zatčen Jaroslav Vogl, Landa, Hořejší z Brníkova, suspendován četník Chod, přeložen velitel SNB Vojta. Četnickým velitelem SNB v Libochovicích Josef Michálek ze Mšena.
25.2.1948  U svazu brannosti Libochovice zajištěno 71 pušek a 1000 ks střeliva určeného k výcviku. V muzeu zajištěn poškozený ruský samopal.
29.2.1948  Vogl propuštěn v Roudnici, přivezl ho předseda ONV Pekárek.
3.3.1948  Vstup všech úředníků spořitelny do ROH mimo Zemana, který byl již organizován dříve.
4.3.1948  vstup všech úředníků spořitelny do KSČ mimo Zemana, který se přihlásil v Praze.
8.3.1948 Celou noc silně tálo, sníh zmizel.
12.3.1948  První špačci u Nováků na dvoře.
14.3.1948  Kraupner Ivan emigroval.
20.3.1948 Kolportérka RudéhoUstanoven akční výbor NF, předseda Bohuslav Jerman práva Libochovic, Marie Cívková, raněna mrtvicí na taneční zábavě u Tylů v Poplzích.

Obr č. 1 - Lednice pivovaru, z archivu p. Starého.

21.3.1948  Muzeum přestěhováno z druhého poschodí radnice do 4 místností v jihovýchodní části zámku za pomoci 25 dobrovolníků.
23.3.1948  Jan Ubelacker emigroval.
17.4.1948  Brigáda na svoz a sběr starého železa.
19.4. až 20.4.1948 Odvody v Libochovicích u Tří lip.
24.3.1948  Stavba sklárenských bytových jednotek (Dvouletky).
25.4.1948  Odbočka Čs.-sovětského přátelství zve na besedu redaktora „Světa sovětů“ Smutného o jeho cestě.
1948  Na 1. máje  očekávalo město 12 000 účastníků. Akce se konala na Sokolském stadionu. Nakonec Rudé právo 5.5.1948 píše o 8 000 účastnících průvodu. Standarty, alegorické vozy, krojované spolky, slavnost na stadionu.
13.5.1948  zrušena úřadovna Úřadu práce a pobočka přenesena do Roudnice. 25.5.1948 byla zato v Libochovicích zřízena Živnostenská poradna. Ovšem neměla dlouhého trvání.

Obr č.2 -  Mapa politického uspořádání roku 1947.

30.5.1948  volby v Libochovicích: Pro kandidátku NF hlasovalo   v Libochovicích 1844 bílých lístků, neplatných 1, Okres Libochovice 10520 bílých lístků, neplatných 3. (Obr. č.2)
16.7.1948  Přejmenování ulic: Čechova na V.I.Lenina, Kaplířova na Dimitrivovou, Luční na Kaplířovou
21.7.1948  lepší počasí, začaly žně.
Srpen 1948  Občané bydlící u rybníčku si stěžují na přítomnost tábořících kočovníků na hrázi u rybníčka. MNV chce situaci řešit tak, že toto místo by osázel stromy, aby zde nemohli kočovníci tábořit - také řešení.
3.8.1948  Zaměstnanci Sporozáložny nastoupili na brigádu u rolníka F.Henicha v Poplzích, odpracovali 45 hodin.
11.8.1948 Byla pronajmuta část okresního sadu pod Házmburkem „Na Vinici“ o rozloze 2186 hektarů na 3 roky za roční nájem 4000 Kč.
22.8.1948 Plán na opravy silnic: Státní silnice Koštice - Libochovice - Budyně.
1.9.1948  Škola změněna na základní a střední. Přesídlena a otevřena knihovna v nově zařízené místnosti radnice.
Rudé právo 6.9.1948  Odhalení doupěte notorických karbaníků: V Libochovicích se podařilo několika příslušníkům KSČ za součinnosti SNB odhalit v hotelu Černý orel hráčské doupě.


(Obr č.3)

8.9.1948  Zaměstnanci MNV se zúčastnili brigády při výstavbě a úpravě ulice Dvouletky.
19.9.1948  vykládal majitel pohřebního ústavu Václav Zeman ve vinárně u Kazetských, že dříve byly stuhy na pohřební věnce tak kvalitní, že dcery zdejšího hrobníka si z nich šili spodničky a tak se stávalo, že měly třeba ve předu nápis „V nebi nashledanou“ a v zadu „Poslední sbohem“. Pro bohatší zákazníky měl polštářky plněné růžemi, ale za protektorátu je naplnil tabákem a vystavil ve výloze.
24.9.1948  byl první mráz 3 stupně pod nulou.
22.9.1948  pořádala KSČ v Libochovicích prověrky ve svých řadách. Zároveň byla udělena důtka Antonínu Malečkovi a Rudolf Chroust byl na 6 měsíců vyloučen za to, že postupovali na členské schůzi špatně při projednávání kádrových posudků. (Obrázek č.4)
27.9.1948  Listonoš p. Zezulka převzal předsednictví MRO po Rudolfu Chroustovi.
1.10.až 31.12.1948 dále probíhaly prověrky členů KSČ.
5.10.1948  Václav a Ludmila Henichovi emigrovali
11.10.1948 byl prováděn na radnici výslech sokolů, kteří měli být zařazeni zpět, a to soudruhy Jermanem a Troníčkem. Večer po výslechu resignoval p. Troníček na funkci předsedy MNV
Libochovice. Dostal pro tento krok pokyn od KSČ. Oficielní důvod: udržoval styky s buržoazními občany, což nedělá dobrý dojem.
20.10.1948 založeno ZV ROH zaměstnanců v peněžnictví pro spořitelnu Libochovice a Budyni. Předseda  Jaroslav Křenek.
25.10.1948 oznámil Karel Jakobi důvěrně V. Pavlíkovi, že od 1.1.1949 bude v Libochovicích zřízen jeho zásluhou okres o 50 obcích. Kdeže ty jeho řeči jsou.
26.10.1948 se konaly v Libochovicích odvody živnostníků na 6 měsíční brigádu na Kladno: Hofman Václav, krejčí, Hofman Vlastimil, Kotmel Josef, obuvník, Srpek Václav, vrchní u Tří lip, Folauf Josef, hostinský, Kotrč Josef, obuvník, Stejskal Alois, truhlář, Seifrt, autodílna, Šoura František, elektromontér. Neuznáni: Slavata Adolf, Linhart, Holeček, krejčí, Kolský, fotograf.
27.10.1948 pořádá KSČ večerní projev Karla Jakobiho na téma „Pravý význam 28.října“
31.10.1948 Eva Stocková z Libochovic pro neustálé porušování pracovní docházky dána na 6 měsíců do výchovného tábora na převýchovu.
27.12.1948 Prvně sněžilo.
Prosinec 1948  Rada MNV se jednomyslně usnesla u příležitosti 52. narozenin Klementa Gottwalda, aby byl tento jmenován čestným občanem města. (LN 11/2007)

Národní správa - konfiskáty
Vysvětlivka, jednalo se o konfiskaci na základě těchto zákonů:
http://www.centrum.usd.cas.cz/dokumenty/zakony/5_45.htm
1) Dekrety o konfiskaci majetku 5/1945 Sb.
2) Dekret presidenta republiky ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů 12/1945 Sb.
3) Dekret presidenta republiky ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 16/1945 Sb.
4) Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech 28/1945 Sb.
5) Dekret presidenta republiky ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci 108/1945 Sb.
6) Dekret presidenta republiky ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
7) Vládní nařízení ze dne 15. února 1949, jímž se mění a doplňuje přídělové nařízení pro rodinné domky. (Vláda republiky  Československé nařizuje podle § 6, odst. 2 dekretu presidenta  republiky ze dne 25. října 1945, č.108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, a podle zákona ze dne 14. února 1947, č.31 Sb., o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č.108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Dále v textu: Vládní nařízení 163.

Obrázek č. 4 - Pozvánka na prověrky

Zároveň tedy s uklidňováním rozjitřených nálad začínal probíhat proces s usazováním národních správců do zabaveného majetku a podniků, které jmenoval NV:
9.5.1945 - J.Vejvoda Herbersteinský zámek.
12.5.1945 - Josef Rublič Herbersteinský zámek, přebírá jej od J.Vejvody.
15.5.1945 - Stanislav Renelt, Velkostatek Libochovice
16.5.1945 - Stanislav Beneš Semenářské kultury
16.5.1945 - Ing.Otakar Hanuš Herbersteinský cukrovar
16.5.1945 - Karel Šukal Sklárny Libochovice
16.5.1945 - Antonín Trum Herbersteinská elektrárna
21.5.1945 - Stanislav Beneš Semenářský závod fi.Herman Schramm v Chotěšově, pověřil NV Chotěšov
23.5.1945 - Ing.Z.Němec zůstává Keramické závody Libochovice
23.5.1945- Vladimír Pokorný Wifo, Fi.Benzina Libochovice
29.5.1945  Jindřich Smolík, firma Zahálka, opravy a prodej strojů,
Karel Krycner - Fi.Vogel,  majitel J.Vogel Libochovice
30.5.1945 - František Werner Chorobinec Libochovice
Je tedy vidět, že majetek Herbersteinů dostal Národního správce ještě před začátkem platnosti těchto zákonů.

Pokračování příště.             

Tomáš Černý

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice