Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067505. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovičtí budou zdraví !

Jak příjemné konstatování pro občany, a zároveň smutná skutečnost pro lékaře v Libochovicích, přijdou totiž o své pacienty! A pročpak to? No přece se postaví areál zdraví a tam ho Libochovičáci budou lapat

     Jak příjemné konstatování pro občany, a zároveň smutná skutečnost pro lékaře v Libochovicích, přijdou totiž o své pacienty! A pročpak to? No přece se postaví areál zdraví a tam ho Libochovičáci budou lapat a navíc pochopitelně "Kam chodí slunce, tam nechodí lékař," a v areálu zdraví jistě slunce bude.
     Tak a nadsázka je ukončena a vážení čtenáři, vraťme se zpět do reality. Areál zdraví a Libochovice, to jsou dvě skutečnosti, které chtěly uskutečnit snad všechny režimy, co se kdy na radnici vystřídaly, ale.... Zůstalo většinou vždy jen u plánů. Přejme tedy současnému vedení města, že sen se uskuteční. No a z čeho, a za co, no a co ty dotace? Dotace prý budou, jen co EU nějaké dodá, jen co si je na kraji vytlučeme. A zdá se, že současný tajemník to možná dokáže, alespoň se na svém prvním veřejném zasedání představil jako muž, který koná, a to je přece dobře, ne? Možná že jeho nástup na radnici je ten pravý impuls, který byl potřeba k popostrčení dějů v našem městečku. A jak jsem dále zjistil na veřejném zasedání, máme také v zastupitelstvu muže na svém místě, je to ten, co tvrdí: "Mám kontakty". No paráda, peníze potečou do Libochovic. Možná však je někdy lepší konat, než mít jen ty kontakty.
     Areál zdraví by měl mít dvě on-line dráhy, hřiště pro fotbálek s pevným povrchem, další víceúčelové hřiště s travnatým povrchem, dětskou část a rekreační plochy se zelení. V přiloženém plánku je vidno, že by byl umístěn v západní části parku, vedle současného fotbalového hřiště.
     No a jak to tedy bylo dříve s areály zdraví v Libochovicích, byly nebo nebyly? To bychom se museli vrátit hodně do minulosti. Původně skutečně areálem zdraví byly jen polnosti a práce od rána do večera, dokud několik osvícených lidí se nesdružilo ve spolku, který si začal říkat "Okrašlovací spolek - Spolek pro okrasu a ochranu domoviny", a to prosím bylo v roce 1888. Jaká však byla ta myšlenka, která měla přinést pro obyvatele města místo, kde by získávali klid a zdraví? Myšlenky velkých mužů jsou však vždy velké, tehdejší duchovní vůdci města, hlavně však na popud Dr.Reinharta, prosadili vybudování parku na bývalém Ostrově, tedy ploše v meandru řeky, pod kostelem. Z bývalé pěstírny proutí pro košikáře a skládky odpadků i s prominutím mršin se stává mezi lety 1890 až 1900 park, který měl sloužit především k duševnímu zdraví a pohodě a také k vybudování menšího dětského hřiště.
     Tak vznikl tehdejší první areál zdraví v Libochovicích, plně na náklady města, které vykoupilo pozemky, a dotace? Ty tenkrát nahradilo nadšení budovatelů parku. Byli tak odhodlaní, že na Jiřetíně vykopávali s tehdejší vyspělou technikou krumpáče a lopaty vzrostlé stromy a přesazovali je do vznikajícího parku. K dalšímu počinu k rozšíření možností došlo zároveň s počátkem budování parku, a to roku 1885, kdy byl založen Spolek pro zřízení plovárny v Libochovicích a hledal, kam plovárnu umístnit. V roce 1891 tento spolek zaniká předáním první plovárny do obecní zprávy. (Celkové podrobnosti uvedu v některém dalším samostatném tématu v jiných LN, protože tento počin si skutečně zaslouží zhodnocení jeho významu.) Další

sportovní odvětví na sebe nenechala dlouho čekat, tenis, fotbal, veslařský klub, které také do areálu zdraví patří. Tenis, první spolek, Lawn-tenisový klub, měl na "Višňovci " (tehdejší pozemek byl za mostem, dnes část tvoří dnešní řečiště). Tento spolek měl tři hřiště a klubovnu. A v roce 1933 bylo u něj evidováno 70 členů. Druhý spolek, Lawn-tenisový spolek "Koželuh", měl od města propachtovanou louku na tehdejším katastrálním pozemku 904 o výměře 2 000 m2, což jsou pozemky dnešního fotbalového hřiště, kde byl v provozu až do roku 1927, kdy se stěhuje na západ na pozici dnešního tenisového klubu. Je třeba podotknout, že oba spolky se vzájemně velice silně osočovaly, inu historie se opakovala o nějakých 100 let i později. No a fotbal, ten se hrál poprvé v Libochovicích v roce 1908, vlastní hřiště měl až od roku 1927, jinak se předtím stěhoval z městských sadů ke sklárně (pozdější plocha LIBS), ke škole, až nazpět na svojí dnešní pozici. Do roku 1948 byl "areál zdraví" vlastně plně funkční po všech stránkách, tak jak tehdejší doba dovolovala. Po roce 1948 vše v podstatě přežívá svou setrvačností i nadále. I když plány byly, například pětiletka 1949-53 plánuje výstavbu nového koupaliště a hřiště za 700 000,-, avšak jen plány, plány...
     Dětská hřiště, to první po vybudování parku bylo pod kostelem, později, okolo roku 1930, bylo přesunuto k fotbalovému hřišti, zhruba na dnešní pozici, i když trochu jižněji. Tohoto momentu využili dva místní majitelé cukráren a začali prodávat zmrzlinu a cukrovinky u vchodu na hřiště (p. Prošek a p. Dvořák). Po stížnostech byl zřízen oficielní kiosek p. Dvořáka na hřišti a pro p. Proška zbyl pojízdný stánek u místní plovárny.
     Až opět v době obrození a částečného uvolňování podnikatelských aktivit přichází další návrh. V roce 1966 je navrhováno zrenovování a zvětšení stávajícího koupaliště. MNV navrhuje řešení, při němž by projasnila západní strana, rozšíření plochy směrem na východ a úpravou pláže. (toto se částečně uskutečnilo), rozšířit šatny a vybudovat brouzdaliště pro děti (neuskutečněno). Dále byl v návrhu projekt, že by se mezi koupaliště a most umístil autokemp a propojily se sítě obou zařízení. Jako další místo pro autokemp bylo vytipováno fotbalové hřiště. (Ani tento projekt nebyl nikdy vypracován). Další místo pro autokemp a areál sportu byla plocha za tribunou stadionu a pokračování dále na západ, také neuskutečněno. Rok 1969 přinesl další návrhy, upravit stadion jako všeúčelové hřiště pro veřejnost a pro školu upravit stávající fotbalové hřiště (obdoba dnešního Oranžového hřiště), také pouze plány.
Další projekty roku 1969 opět na papíře:

  • Dětské dopravní hřiště v prostoru mezi Kerkovým nábřežím a Purkyňovou ulicí
  • Pionýrský areál se sportovištěm - v centrální části parku zbudovat pískoviště, houpačky, prolézačky, dětský amfiteátr s ohništěm a dvě hřiště pro míčové hry.
  • Tábořiště pro vodáky, loděnice, sklad lodí, dílny, klubovny, sociální zařízení, kuchyň, tábořiště, přístaviště, hřiště na odbíjenou - kapacita 60-80 návštěvníků, vše v prostoru bývalých lázní
  • Hřiště pro kopanou zachovat
  • Tenisové kurty, vybudovat šatny, sociální zařízení, sklad
  • Koupaliště, postavit saunu a zvýšit kapacitu 800 - 1000 návštěvníků, šatny, sociální zařízení, restaurace, dětské brouzdaliště, dva bazény 25/9 m a 25/15 m.
  • Autokempink - kapacita 110 osob, volné stanování a chatky, hřiště, centrální objekt, sociální zařízení a provozní zařízení.
    Školní stadion, hřiště 90/45 m, běžecké dráhy, atletické hřiště a hřiště pro míčové hry.


A příklady ze současnosti, zase většinou jen volební sliby.
     Rok 1991 - 1994: Dobudovat dětský areál a tenisové šatny, vybudovat šatny pro volejbal a loděnici pro vodní skauty, zprovoznit Tyršův stadion, vybudovat cyklistický a lyžařský okruh.
     1994 - 1998 nic říkající sliby a všeobecné úvahy, ale je pravdou, že nějaké ty dotace do sportovního vyžití plynuly, navíc byla sportovní činnost ochromena nevyjasněností majetkových poměrů jednotlivých zařízení.
     1998 - 2002 prakticky totéž, jen jeden konkrétní bod, který také zůstal jen ve volebním programu, zřízení nového dětského hřiště a pláže v městském parku u Ohře.
     2002 - 2006 v podstatě jen udržování současného stavu a dotace sportovním zařízením.
Až v tomto volebním období se hnuly možná ledy. Vzniklo Oranžové hřiště a poznenáhlu začíná vznikat myšlenka a projekt areálu zdraví.
     Vážení, snažme se tedy věřit, že tentokrát to vyjde, a až se budete prohánět po on-line dráze, se sluchátky na uších a MP3 přehrávačem v kapse, pak věřte, že sliby jsou uskutečněny. Jen bych měl připomínku, že tímto okruhem zanikne páteřní cesta obcházející park po severozápadní straně zhruba od hlavní cesty ke hřišti. Jinak sportu a zvláště zdraví "Zdar".

ČeTo

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice