Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané

V minulém období bylo zjištěno statistickým úřadem, ze v naší republice téměř každý desátý občan má zdravotní postižení. Největší skupinou postižených jsou lidé staršího věku.

     V minulém období bylo zjištěno statistickým úřadem, ze v naší republice téměř každý desátý občan má zdravotní postižení. Největší skupinou postižených jsou lidé staršího věku.
     Velká většina těchto občanů je sdružena v různých organizacích a občanských sdružení, které jim pomáhají se plně začlenit do společnosti.
     Naše organizace STP o.s. v Libochovicích také většinou sdružuje občany vyššího věku. K 31.12.2008 jsme měli celkem 261 členů v oblasti Libochovicka.
     Jednou z největších našich akcí je výroční členská schůze, která se letos uskutečnila 24. ledna 2009 v kulturním středisku U Tří lip. Schůze se účastnili jako hosté p. Ing. Jaroslav Beneš
starosta města, p. V. Betka za OVSTP, p. M. Tvaroh za agenturu TVAROH, p. Betková za STP Lovosice.
     S kulturním programem vystoupily děti z mateřské školky Poplze. V hlavním programu byly předneseny zprávy o činnosti a zvolen nový výbor STP pro další funkční období 5 let.
     Na závěr hrála k poslechu i tanci hudba p. D. Vlčkové Libochovice.
     Činnost naší organizace se řídí schváleným plánem práce. Výborové schůze se konají 1 x měsíčně, kde projednáváme veškeré aktivity organizace.
     Nejvíce se věnujeme kulturní činnosti. Pořádáme zájezdy do divadel, do zajímavých koutů naší vlasti a na Lounskou třináctku. Využíváme také nabídek agentury TVAROH a STP Lovosice na ozdravné pobyty.
     V letošním roce jsme už v lednu uskutečnili zájezd do divadla v Ústí n.L. na představení Veselá vdova. V únoru a březnu jsou to zájezdy do divadla Semafor Praha. První zájezd za památkami je plánován do východních Čech.
      V roce 2007 byl uveden v život zákon 108/2006, o sociálních službách. K tomuto zákonu je vládou navržena novela, která snižuje příspěvek v I. stupni (lehká závislost) ze 2000,- na 800,- Kč. Tímto budou postiženi ti nejstarší občané, kteří službu využívají. S tímto návrhem novely většina občanů nesouhlasí. Na naší výroční schůzi jsme schválili a podepsali petici, která byla odeslána na vládu ČR.
     Doufejme, že tím přispějeme k lepšímu řešení situace všech našich občanů, kteří potřebují a využívají sociální službu.
Všechny informace o naší činnosti jsou uváděny ve vývěsní skřínce v průjezdu kulturního domu U Tří lip.


Výroční schůze STP Libochovice.
Foto: Pavel Futera

     Zveme všechny naše členy i občany města, aby se účastnili našich akcí a přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života.
Za STP o.s. Libochovice

 

M. Žalovičová, předsedkyně

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice