Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Hospic a libochovičtí

I když Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, není zařízení, které má své sídlo v Libochovicích, poskytuje své služby rovněž našim

     I když Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, není zařízení, které má své sídlo v Libochovicích, poskytuje své služby rovněž našim občanům. Před několika roky jsem o Hospici sv. Štěpána do Libochovických novin již psal, ale jistě nebude na škodu si některé údaje připomenout.
     Hospic sv. Štěpána Litoměřice je nestátní zdravotnické zařízení, které 2. února t.r. oslaví již osm roků, kdy začal poskytovat své služby nevyléčitelně nemocným pacientům. Za tuto období se jednalo již o více než 1700 pacientů, převážně s nádorovým onemocněním, lidově


Příprava vánočního cukroví

řečeno s rakovinou. Průměrná doba pobytu každého pacienta byla 37 ošetřovacích dní. Do hospice přicházejí pacienti v době, kdy jim již současné zdravotnictví nemá co nabídnout nebo když další léčbu sami odmítli. Přicházejí k nám buď z nemocnic, nebo z domova. Co jim v tuto pro ně a jejich rodiny v takto těžkém období můžeme nabídnout právě v hospici? Určitě velmi mnoho. Především přátelské prostředí, které jim často ve zdravotnických zařízeních velmi chybí. Dále léčbu bolesti, která ve většině případů jejich nemoc provází. Léčba bolesti je v hospici na velmi vysoké úrovni. Dále léčbu všech dalších symptomů, které jsou rovněž přidruženými jevy jejich nemoci. Pacient je na jednolůžkovém pokoji, tak je zachováno tolik potřebné soukromí a intimita každého. Na každém pokoji je přistýlka pro blízkého, který může pacienta podle svých možností a přání pacienta doprovázet. U každého pokoje je rovněž vlastní sociální zařízení. Hospic poskytuje také sociální služby jak nemocnému, tak jeho rodině. Projeví-li nemocný zájem, je mu zajištěna i duchovní služba, a to podle jeho vyznání včetně možnosti účasti na bohoslužbách v hospicové kapli. Personál hospice se snaží kromě odborné zdravotní péče zajistit vše proto, aby se nemocný necítil osamocen a vždy byla zachována jeho lidská důstojnost. Řád dne se přizpůsobuje jeho individuálnímu přání a zdravotnímu stavu.
     Co jsme v Hospici sv. Štěpána měli možnost udělat přímo pro naše libochovické občany ?
     Za osm roků existence využilo naše služby 27 libocho-vických občanů, kteří zde strávili celkem 593 ošetřovacích dní. Průměrná doba pobytu každého byla 22 dní. Z toho za uplynulý rok 2008 to byli 4 libochovičtí občané po dobu 40 dní.
     Bohužel, musím říci, že naše kapacita není vždy zcela využívána, což je opravdu veliká škoda pro nemocné, kteří často tráví pro ně již tak drahocenný čas často v neutěšených podmínkách různých zdravotnických zařízení. Do hospice se však nedostávají především z důvodu nedostatečných informací o našich službách. Často to je z důvodu neochoty zdravotnických zařízení informovat nemocného a jeho blízké o nemožnosti a neefektivnosti další léčby, která by měla být ukončena, a umožnit překlad nemocného do hospice. Často se tak děje i ze strachu blízkých si připustit, že stav nemocného je natolik vážný, že nevyhnutelně směřuje ke smrti. Proto se uchylují k tak zvané "milosrdné lži", která je ve skutečnosti však k nemocnému velice nemilosrdná.
     Naopak velmi často se však stává, že si nás zájemci o umístění v hospici pletou se zařízením dlouhodobé péče, domovem důchodců či penzionem. Aby nedošlo k mylnému výkladu, nejsme zařízení tohoto typu, ve kterém lze strávit roky poklidného stáří. Takovéto zájemce musíme odříkat. Na rovinu řečeno, jsme zdravotnické zařízení pro těžce nevyléčitelně nemocné pacienty, pro péči o ně, a to v posledních týdnech jejich života, tedy pro umírající pacienty.
     Hospic sv. Štěpána poskytuje rovněž i odborné sociální poradenství. Jedná se službu, která je velmi využívána klienty, kteří jsou v domácí péči ve svých rodinách. Aby se rodina o nemocného mohla dobře starat, jsme schopni jim poradit s optimální péčí a vybavit je různými pomůckami: Jedná se především o polohovací lůžka, antidekubitní matrace, různá chodítka, vozíčky, toaletní vozíky, ale i kyslíkové přístroje pro nemocné, kteří jsou na podpoře dýchání závislí a jinak by museli být hospitalizováni v nemocnici, zvedací zařízení do vany v běžné domácí koupelně a podobné pomůcky. Jejich celkový výčet a podmínky zapůjčení máme zveřejněny na našich

 
Zařízení pokoje

internetových stránkách www.hospiclitomerice.cz  .
     Od počátku hospice si tyto pomůcky zapůjčilo celkem 18 klientů z Libochovic na dobu 2008 dní. Z toho v uplynulém roce 2008 to bylo 5 klientů a pomůcky měli zapůjčeny na dobu 208 dní. Díky sponzorům sortiment pomůcek a jejich počet každým rokem navyšujeme a mohu říci, že jsou neustále v oběhu.
     Jak jsem již naznačil, náš Hospic sv. Štěpána je nestátní zdravotnické zařízení, které je z prostředků státu podporován každým rokem méně. Naše příjmy tvoří především platby od zdravotních pojišťoven za zdravotní péči, dále příspěvky, granty měst a obcí, o které každým rokem žádáme, výjimečně dary právnických osob. Platby pacientů, kteří si připlácí na péči, která není hrazena zdravotními pojišťovnami, jsou spíše symbolické a odvíjejí se od výše příjmu pacienta, to je jeho důchod, výše nemocenské atd..V neposlední míře se jedná o dary fyzických osob. Tito dárci jsou pro nás nejcennější. Jedná se často o příbuzné, kteří u nás měli svého blízkého a vyjadřují tak poděkování za naši péči. Řada dárců je rovněž zcela anonymních. Všech našich dárců si velice vážíme, bez nich by se provoz hospice nedal zajistit. Ani letošní rok nebude jiný.
     Začátkem roku 2009 byla zveřejněna výše státních dotací. Pro náš hospic je to informace zcela katastrofální. Jen v porovnání s rokem předcházejícím, kdy jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželi dotaci ve výši 3 miliony 680 tisíc Kč, je nám pro rok 2009 přiznána dotace pouze ve výši 970 tis. Kč. Z roku na rok je to propad pro náš hospic ve výši 2miliony 710 tisíc Kč. Ten nelze, ani při největším optimismu, nahradit navýšením platby od pacientů.
     Proto se musíme snažit ještě ve větší míře oslovit naše příznivce, dárce, sponzory o pomoc. Tím si dovoluji oslovit i Vás, nabídnout Vám možnost se přímo do našeho Hospice sv. Štěpána přijet podívat, a když se rozhodnete poskytnout finanční dar, budeme Vám velmi vděčni. Za darované prostředky vždy nakupujeme léky na tišení bolestí pro naše pacienty a zdravotnický materiál. Dar je možné poslat na náš účet u České spořitelny a.s. čís. účtu 1002334359/0800 nebo u Československé obchodní banky a.s. čís. účtu 131434474/0300. Na požádání můžeme doručit i složenky k platbě. Jelikož žijeme i v době mobilů, má Hospic sv. Štěpána rovněž povolenou veřejnou sbírku formou SMS ve tvaru: DMS HOSPICSTEPAN odeslanou na číslo 87777. Za odeslanou SMS Vám bude odečtena částka 30,- Kč. Na provoz hospice tak přispějete částkou 27,- Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.
Na závěr bych Vám všem, kteří jste ochotni našemu nestátnímu neziskovému zařízení a tím našim těžce nemocným pacientům jakoukoli formou pomoci, již nyní rád poděkoval.


Pavel Česal, ředitel hospice

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice