Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010836. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pravda o letech 1938 - 1948 v Libochovicích - část 7.

23.3.1945 Velké svazy letectva přelétávají Libochovice. U Jägerhausu nevybuchlá bomba, likvidují hasiči. V okolí shazovány prázdné nádrže

23.3.1945 Velké svazy letectva přelétávají Libochovice. U Jägerhausu nevybuchlá bomba, likvidují hasiči. V okolí shazovány prázdné nádrže na benzín.
24.3.1945 Občané musejí uklízet město.
25.3.1945 v 15,00 shodily letecké svazy při návratu z bombardování Kralup 54 leteckých bomb ve směru od Rochova k Chotěšovu k žel. stanici. Byl zabit Antonín Polívka ml. (bydleli v té době v Chotěšově na nádraží) a Marie Krejzová, která
pracovala na poli. Zraněna byla Jiřina Silmerová.
Zásobování koncem dubna - příděl pro dospělého člověka na 21 dnů: 1/4kg mouky, 1/4kg kávoviny, 30dkg cukru, 3dkg droždí, 3,70kg chleba, 60 dkg masa, 12dkg másla, 16dkg tučného masa (místo sádla maso ukradené v Uhrách), 1 vejce
25.3.1945 Do Libochovic se stěhuje štáb Luftgauhkomanda VIII. z Breslau. Obsazují již dříve vyklizené ubikace. Mnoho důstojníků, holek a zajatců, mezi nimi také Ukrajinci a Rusové (vlasovci). Je natažena celá řada telefonních linek. Hlavní
centrály: Orel, zámek, soud, berní úřad.
Mrázek, Špecinger - V Libochovicích jsou zjara ubytováni vlasovci, kteří zřizovali telefonní vedení z Bílé věže na Hazmburku, kde byla umístěna letecká pozorovatelna. Začaly se snižovat týdenní příděly lístků.
3.4.1945 Vyklizuje se Orel a Libuše, dělají místo Němcům ze štábu. Manželka hoteliéra L.L. v rozrušení nad vystěhováním


Obr. 1

skočila z okna a městem běžela fáma, že prý se zabila. (Poznámka: Pouze zlomená noha.)
10.4.1945 Pruští uprchlíci musejí odevzdávat koně.
V březnu a dubnu prováděny v okolí vojenské
stavby, nataženy tel. linky Lovosice, Brníkov, Dubany, Slatina, Hazmburk a všechny se sbíhají ve městě. Pod školou na louce letiště. U Orla ubytován velitel Luftgauhkommanda VIII. generál letectva von Veit Fischer (obrázek č.1)
(Poznámka - Luftgau-Kommando VIII - původně na začátku válečného konfliktu v Breslau, poté prošla východní Evropou Velitelé - Kommandierender General:
GenMaj Heinrich Dankelmann, 4.2.38 - 1.5.39
GenLt Bernhard Waber, 1.5.39 - 23.10.41
Gen.d.Flg. Walter Sommé, 23.10.41 - 9.8.44
Gen.d.Flg. Veit Fischer, 9.8.44 - 12.4.45)
17.4.1945 Velký letecký útok
18.4.1945 hloubkoví letci na silnicích napadají auta bez ohledu zda civilní, nebo vojenská, zabita Suchá z Budyně a Korous z Libochovic raněn.
19.4.1945 Při náletu na Ústí shodila letadla bomby na závodí, zničen domeček p.Fidlera
23.4.1945 Smutný den pro kuřáky: od tohoto dne příděl snížen na 15 cigaret na týden.
22.4.1945 Spadlo německé letadlo u Levous. Při nákupu je nutno do obchodu přinést papír na balení zboží, a při koupi květin nutno přinést květináč.
24.4.1945 Prodává se hlávkový salát za 4,-K
28.4.1945 na zastávce v Roudnici při odjezdu vlaku se šušká, že Německo kapitulovalo, a při příjezdu do Libochovic se povídá, že Hitler zemřel. Velké vzrušení mezi lidmi
Z 29. na 30.4. toho moc lidi nenaspali, očekávali konec války.
30.4.1945 jezdí městem kolony německých vojenských aut. Armáda ustupuje. V noci přijelo do parku plno aut a vojska, táboří, jsou to uprchlíci z Pruska.

Revoluční dny, nástin sledu událostí od 1.5.1945 do léta 1945
     Nelze říci, že se Libochovice nijak nezapojili do boje proti německým okupantům, právě naopak. Více v publikaci p. Mrázka - "Město Libochovice v boji proti okupantům 1939-1945" (vydáno 1988). První počátky odporu proti politice Německa lze datovat tedy již před počátek okupace, Hnutí "Obrana národa", sokolská organizace "JINDRA", v neposlední řadě i "KSČ v ilegalitě". Avšak po vlně zatýkání se všechny odbojové skupiny po roce 1942 stáhly do ilegality. Oživení nastává po výzvách rozhlasu "Londýn" k ustanovování národních výborů na podzim roku 1944.
     K ustanovení Revolučního národního výboru v Libochovicích došlo koncem podzimu 1944 (Na přesném datu se neshodne nikdo, všechny údaje jsou neurčité). Jeho členové byli: Bárta Zdenek, Ing.Němec Zdenek, ředitel cihelny, Jordán Jan, sklář, Jandák Karel, sklář, Kutlvašr Rudolf, sklář, Abrahám Štěpán, vedoucí prodejny Baťa, Malina Rudolf, farář českosl. církve, Ryšánek František, poštovní úředník, Hora Josef, dělník ve statku, Brouček František, zaměstnanec cihelny. Tento výbor se čas od času scházel a plánoval vhodné akce, až nastane ta správná doba. Až 30. dubna 1945 se tento výbor schází v podvečer v cihelně, kde si rozděluje úkoly na další dny. 1. května odjíždí p. Malina do Roudnice, aby navázal spojení s tvořícím se RONV v Roudnici nad Labem. Zde byl informován, že v sobotu 5. května ve 12,30 nastane všenárodní povstání na celém území republiky. Dále bylo přislíbeno, že do Libochovic budou dodány zbraně, a to k bývalé Landově cihelně.
1.5.1945 - odvody koní, odvedeno asi 70 koní a zabaveno několik vozů a postroje
2.5.1945 - V pivovaru je uskladněno asi 100.000q ovsa. Kolony aut s vlasovci jej později odvážejí směrem na Peruc.
5.5.1945 bylo v Libochovicích trvale žijících 54 Němců

5.5. dochází k veřejnému oznámení jmen členů NV, který se ujímá vlády nad městem:
Zdenek Bárta, prokurista skláren
Abrahám Štěpán, vedoucí filiálky Baťa
Němec Zdenek, majitel cihelny
Hora Josef, zemědělský dělník ve dvoře
Jandák Karel, sklář
Kapoun František, sklář
Jordán Karel, sklář
Kutlvašer Rudolf, sklář
Malina Rudolf, farář církve československé
Ryšánek František, poštovní zaměstnanec
Špecinger Otakar, student, bývalý správce úřadu práce.
V průběhu revolučních dní byli ještě za členy RNV dále přijati: Josef Rohan, zedník a Jan Pokorný, zámečník
Zároveň je vytvořena "Národní stráž" ( NS), velitelem pro celý obvod Libochovic se stává prozatím p. Šmat Karel, správce školy


Obr. 2

v Radovesicích, poručík čsl. armády, velitelem oblasti sklárny a středu města četař p. Smolík, brusič skla. (Obrázek číslo 2 a 3.)
5.5.1945 Přistávají tři letadla na louce za chorobincem. Asi kurýři. Noc. Klid není nikde porušen.
    Plány na poklidné převzetí města do správy NV však čas a horliví občané Libochovic změnili v napjatou situaci mezi německou posádkou a obyvateli města. Již v noci ze 4. na 5. května začali lidé shazovat ve městě tabule s německými nápisy a četnická stanice v Libochovicích dostala z Prahy příkaz, aby od tohoto dne úřadovala pouze česky a odstranila německý nápis na stanici. Kolem třetí hodiny ranní bylo náměstí přeplněno lidmi. Místní rozhlas je však vyzýval, aby se rozešli v klidu a vyhnuli se


Obr. 3

vojenským objektům. Hrozilo totiž vyhrocení situace mezi německou posádkou v Libochovicích a horlivými občany města.

Hlášení městského rozhlasu 5.5.1945 - 4,30 ráno (citace):
Drazí občané!
V zájmu nás všech, ve jménu našich společných nadějí na lepší budoucnost vyzýváme vás: zachovejte klid a rozvahu. Dosud se nestalo nic! Čekali jsme léta, vyčkejme v klidu ještě několik hodin. Škoda každé kapky české krve. Vyhýbejte se vojenským objektům. Rozejděte se do svých domovů, jděte v klidu šťastnému zítřku vstříc!
     Po vojenské stránce bylo postavení Libochovic v poměrně složité otázce, ať je to jak je, dá se říci, že jedině rozvaha a prušácký cit pro vojenskou čest velitele německé posádky v Libochovicích zabránil krveprolití mezi posádkou a horlivostí probuzenými občany. Zároveň i jednáním NV, zvláště jeho předsedy, se podařilo tišit rozbouřenou hladinu.
     K objasnění situace je nutno nastínit tehdejší stav vojska v Libochovicích. Již od poloviny března byly připraveny ubikace pro vojsko. V dubnu se do Libochovic nastěhovalo Luftgankommando, které mělo za tehdejším chorobincem vybudováno polní letiště. 4. května přijel důstojnický sbor speciálním lůžkovým rychlíkem o patnácti vozech a kolona aut. 5. května dopoledne přiletěl generál Fischer a v 16 hodin přijela posádka z Roudnice nad Labem. V Libochovicích tedy bylo 800 ozbrojených vojáků, kteří bydleli na zámku, ve školách, ve vlaku na nádraží, na okresním soudu, berním úřadu, městském parku a v sokolovně. V chorobinci byly postaveny italskými zajatci provizorní dřevěné ubytovny. To vše byla právě ta časovaná rozbuška. Je třeba si uvědomit, že i ke konci války byl Wermacht dobře vyzbrojen a touha vojáků přežít a dostat se domů za každou cenu byla silná. Nyní v této souvislosti předběhnu poněkud sled událostí. Revoluční národní výbor obsadil krátce po půlnoci na 5. května četnickou stanici. Ke 4 hodině ranní se ujal správy města. Ing. Z.Němec, který začal hned s četnictvem likvidovat roztržky mezi obyvateli a německými hlídkami u Černého orla. Velitel "Národní stráže" v Libochovicích postavil stráže po městě. Člen NV Ryšánek převzal poštu a odstranil německého přednostu a telefonistku. Italští zajatci, kteří ve městě stavěli provizorní ubytování a telefonní a telegrafní linky, se ze 4. na 5. května přidali na stranu NV a k ránu dochází k vypnutí transformátoru p. O.Fidlerem, který zajišťoval dodávky el. proudu do německých objektů. Je obsazena pošta, kam NV dosazuje slečnu Vlastu Pecháčkovou, která začíná odposlouchávat německou konverzaci a některé linky německého spojení vypíná. Němci tak zůstávají bez spojení, nemají patřičné informace. Protože vzrůstal počet členů vojenských hlídek, nedostávalo se zbraní a munice. Někteří občané chtěli odzbrojit německou posádku. Situace ve městě se tak dostává k bodu varu.
     Zde se právě projevilo jednání velitele německé posádky a vedení NV, tak jak je výše zmiňováno. Německý generál vzkázal: "Máme, pánové, porozumění pro vaše národní snahy, přijdou-li k nám oficielně vojáci, nebo dostanu-li takový rozkaz od svých nadřízených, ihned odzbrojíme. Ale od civilistů se odzbrojovat nenecháme." NV žádá generála Fišera o rozhovor a řešení situace.

Tomáš Černý
Pokračování příště.

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice