Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Poznámka k soše Roberta Platzera

Vracím se ještě k článku Figurální náhrobní pomník z roku 1868, uveřejněném v Libochovických novinách

     Vracím se ještě k článku Figurální náhrobní pomník z roku 1868, uveřejněném v Libochovických novinách 2/2008 na stránkách 8 - 10, v němž jsem se zabýval připsáním sochařské výzdoby hrobu libochovického děkana Jana Zumanna sochaři Robertu Platzerovi. K tomu, co zde bylo již řečeno, musím ještě přidat dodatečnou vysvětlující glosu týkající se ikonografické identifikace náhrobní figurální skulptury.
     Postavu zdobící Zumannův náhrobek na libochovickém hřbitově jsem ztotožnil s ikonograickým typem žehnajícího Krista, aniž bych vysvětlil, jaké indicie mě k tomu vedly v tomto případě, kdy ikonografická identifikace se nejevila tak jednoznačná a neproblematická.
     Kromě Krista by zde mužská postava oděná biblickým rouchem mohla totiž představovat i sv. Jana Evangelistu, který možná byl i křestním patronem zemřelého děkana Jana Zumanna. Kromě toho pro zpodobení evangelisty Jana by tu zdánlivě mluvil také reliéf kalichu vytvořený uprostřed římsy postamentu (v čelní části). Kalich je jedním z charakteristických atributů sv. Jana Evangelisty. Je však zobrazován s hadem. A navíc bývá nerozlučně spojen s figurou. Světec jej drží v některé ze svých rukou. Zdejší kalich zdobící římsu má rozhodně blíž k nápisové tabulce a váže se tak k textu epitafu, ke kněžské službě

 
Foto: Robert Platzer, epitaf děkana Jana Zumanna, 1868, detail,
postament s reliéfem kalichu. M. Suchomel, 27.10.2007.

zemřelého. Také knihu v levé ruce libochovické sepulkrální figury počítáme sice k evangelistovým atributům, ale je to atribut v křesťanské ikonografii všeobecně užívaný a patří i mnoha jiným světcům.
     Gesto žehnající pravé ruky bývá rozhodně více vlastní postavě Kristově než Janově. Náhrobník zdobený sochou světce by byl v českém barokním, postbarokním, klasicistním i mladším sepulkrálním sochařstv jistou kuriozitou. Výtvarnými figurální mi průvodci epitafů bývají spíše krucifixy, piety, postavy andělů a různých alegorií.
     Ani v našem případě však nemůžeme tak docela vyloučit možnost, že zde jde o skulpturu alegorickou, neboť postava vousatého muže v biblickém rouchu dovoluje mnohoznačný výklad a není příliš typická ani pro sochařská zpodobení Krista ani pro ikonografické varianty sv. Jana Evangelisty. A právě tato skutečnost nás přivádí ještě k další otázce, zda totiž libochovická socha Roberta Platzera nebyla vytvořena dílnou ještě před úmrtím děkana Zumanna k zcela jinému účelu, zůstala však z nějakých důvodů v dílně a neměla původně představovat ani Krista, ani sv. Jana Evangelistu. Teprve na základě náhlé objednávky mohla však být platzerovským ateliérem zužitkována jinak, a to z toho prostého důvodu, že byla rychle a pohotově k dispozici zastoupit zcela nové kamenosochařské dílo, k jehož vytvoření by dílna potřebovala řadu měsíců.
     Nicméně zvážíme-li v současnosti všechna pro i proti, zůstává postava na hrobě děkana Zumanna pokud se týká ikonografické identifikace přece jen nejblíže zobrazení Krista, u něhož proto zůstaneme do té doby, dokud se nepodaří o tomto platzerovském sochařském díle nalézt v archivních pramenech více ikonografických poznatků a informací.

 Miloš Suchomel

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice