Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1034698. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

TJ Sokol Libochovice

Vedoucí všech sportovních oddílů a odboru všestrannosti seznámili dne 14.4.2008 na valné hromadě 46 delegátů se svou činností

Valná hromada TJ Sokol Libochovice

     Vedoucí všech sportovních oddílů a odboru všestrannosti seznámili dne 14.4.2008 na valné hromadě 46 delegátů se svou činností za rok 2007. Stejně jako v předchozích letech nejbohatší činnost měl oddíl mažoretek, který velmi dobře reprezentuje nejen naši TJ, ale i město Libochovice. Se svým programem vystupují jak v našem kraji, tak i na různých místech v České republice.
     Na valné hromadě byl zvolen nový starosta naší TJ bratr ing. Miloslav Šindelář a výbor byl doplněn o nového člena bratra ing. Jindřicha Vinklera, který bude pracovat ve funkci I. místostarosty.
     Jednání valné hromady byl přítomen starosta župy Podřipské bratr ing. Svatopluk Vodochodský. Informoval nás o hospodaření ČOS a kladně hodnotil naší činnost. M. Stará

Župní přebor vyhrály žákyně z Libochovice

     Závod všestrannosti vyhlášený Českou obcí sokolskou znamená několikaměsíční přípravu závodníků a dvoudenní soupeření všech věkových kategorií dětí, mládeže i dospělých. Po několikaleté odmlce se tyto závody uskutečnily v naší TJ. Libochovice měly nejpočetnější zastoupení z celkového počtu 19 jednot župy Podřipské. Největší zásluha patří trenérce sportovní gymnastiky Marcele Kubešové, která závodnice připravovala. Celý závod byl rozdělen do čtyř skupin:
1) plavání
2) šplhu
3) sportovní gymnastiky - prostných, hrazdy, kladiny a přeskoku
4) atletiky - hodu, skoku do dálky, sprintu a dálkového běhu.
     Každý závodník musel nastoupit a dokončit všechny disciplíny, aby mohl být v celkové soutěži hodnocen. To se podařilo všem přihlášeným závodníkům. Někteří uronili slzičku nad svým výkonem, ale ve většině tváří byla po velké nervozitě vidět úleva a úsměv.
     K velké pohodě po celou dobu závodů přispělo i krásné počasí, které umožnilo zvládnout veškeré disciplíny na libochovickém stadiónu. Nebyl problém ani s přesunem do plaveckého bazénu, ani s následným předvedením předepsaných cviků a sestav v sokolovně.

Zastoupení jsme měli pouze v kategorii žákyň - a kdo zvítězil? Zde je přehledná tabulka:
kategorie mladších žákyň I.
1. místo Natálie Matějková
2. místo Tereza Pailová
3. místo Gabriela Zemanová

kategorie mladších žákyň II.
1. místo Nikola Doušová
2. místo Zuzana Staňková

kategorie starších žákyň III.
1. místo Lucie Svobodníková
2. místo Barbora Zemanová
3. místo Michaela Horáková

     Vítězové, kterým znovu blahopřejeme, obdrželi medaile a diplomy. Všichni ostatní zúčastnění závodníci, trenéři i rozhodčí byli za snahu, přípravu a vlastní výkon při soutěži obdarováni tričkem s logem naší TJ Sokol Libochovice, ČOS a župy Podřipské. Touto cestou děkuji firmě Mechanika Teplice, která nám výrobu těchto sokolských triček uhradila.
     Ze zúčastněných byli vybráni závodníci, kteří budou v červnu tohoto roku reprezentovat župu Podřipskou na republikovém přeboru v Praze a Plzni. Všem přejeme hodně sportovních úspěchů.
     Věřím, že v příštích letech se těchto závodů zúčastní ještě více závodníků a dokáží, že o Tyršově myšlence všestranného rozvoje těla neumíme jen diskutovat, ale dokážeme ji i realizovat.

Blanka Stará, náčelnice župy Podřipské

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice