Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovické památky

Figurální náhrobní pomník z roku 1868

     Navzdory všem odborným soupisovým akcím (od 19. století několikrát opakovaným) dodnes nacházíme na českých hřbitovech pozoruhodná, v soupisech nezapsaná kameno-sochařská umělecká díla, která až dosud unikala pozornosti laiků i odborníků. Patří k nim náhrobní pomník s postavou Krista,
zdobící hrob děkana pátera Jana Zumanna, který zemřel dne 25. března 1868 v Praze, ale byl pochován v blízkosti průčelí hřbitovní kaple sv. Vavřince v Libochovicích. O krátkém působení, úmrtí a pohřbu libochovického děkana Jana Zumanna nacházíme zprávu v tolikrát již osvědčeném pramenu, v díle c.k. okresního přednosty v prozatimní výslužbě, bývalého c.k. krajského komisaře píseckého a okresního komisaře slánského a rakovnického, Arnošta Kaubka: "...Nebylo však P. Janu Zumannovi popřáno dlouho na faře zdejší účinkovati. Neb již dne 25. března 1868 v Pražské všeobecné nemocnici zemřel. Tělo jeho bylo do Libochovic doveženo a na hřbitově u sv. Vavřince nedaleko kostelních dveří pochováno, kdežto jemu též krásný pomník zřízen jest." (Děje města Libochovic nad Ohří, s. 371).
     Arnošt Kaubek se však nezmiňuje o původu náhrobku, i když při jeho hodnocení užívá dokonce epitheta ornans "krásný". Nicméně právě autorská provenience činí z tohoto sochařského díla vzácnou uměleckou památku. Bohužel na Zumannův epitaf a jeho autora zapomněly i všechny soupisy uměleckých památek Čech, a to jak Bohumila Matějky z roku 1898, tak i oba mladší soupisové elaboráty Zdeňka Wirtha z roku 1957 a Emanuela Pocheho z roku 1978. A přece v tomto případě jde o kamenosochařskou práci známé, neobyčejně plodné pražské
sochařské dílny rodiny Platzerů. Na čelní stěně soklu postamentu je totiž vyryta signatura: Platzer v Praze.
     Vzhledem k tomu, že zde máme k dispozici přesné datum vzniku náhrobku, můžeme dokonce určit jmenovitě i autora tohoto figurálního sochařského díla. Nepochybně je jím Robert Platzer (narozený v roce 1831), který v té době vede pražský rodinný sochařský ateliér. Ostatně pro jeho autorství svědčí i modelační a rukopisné porovnání postavy libochovického Krista s figurou Víry z roku 1857, kterou Robert Platzer vytvořil pro epitaf biskupa F.W.Tippmanna na malostranském hřbitově v pražských Košířích.


Robert Platzer, náhrobní pomník z roku 1868
na libochovickém hřbitově.

     Libochovické sochařské dílo Roberta Platzera je vzácnou památkou jednak z toho důvodu, že v jeho tvorbě věnované převážně novogotickým architektonickým náhrobním pomníkům bez figurální výzdoby je víceméně uměleckým solitérem, jednak proto, že libochovický Kristus je jednou z posledních pískovcových postav vytvořených tímto mladým mistrem platzerovské dílny. Robert Platzer totiž umírá necelých sedm měsíců po smrti děkana P. Jana Zumanna téhož roku 1868 ve věku sedmatřiceti let a s ním odchází i poslední platzerovská umělecká osobnost kdysi tak vážené, renomované (v 19. století však již postupně dohasínající) pražské sochařské dílny.

text a foto Miloš Suchomel

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice