Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1037958. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané

nedílnou součástí města Libochovice je též zámek, který patří mezi významné památkové objekty v rámci České republiky

Vážení spoluobčané,
nedílnou součástí města Libochovice je též zámek, který patří mezi významné památkové objekty v rámci České republiky a je dokladem raně barokní architektury u nás. Pro svoji výjimečnost byl prohlášen národní kulturní památkou. Stejné místo v systému památkové péče zaujímá i zámecký park, který byl založen již koncem 17. století a patří k nejvýznamnějším v kraji. Snahou správy zámku je udržet park na takové úrovni, aby i další generace mohly obdivovat jeho sloh a dendrologickou pestrost. Domnívám se, že každý z návštěvníků zámeckého parku může vidět změny v údržbě parku k lepšímu.
    O to více nás mrzí, že se v zámeckém parku stále setkáváme s hrubými projevy vandalismu - pošlapávání květinových výsadeb, lámaní větví, mladých stromků, živých plotů, rozdělávání ohně v dutinách starých stromů, poškozování omítek, ohýbání a krádeže okapů, volné pobíhání a venčení psů, jízda na kole, park dokonce nahrazuje funkci chybějících veřejných záchodků, běžně se zde nacházejí injekční stříkačky a dalo by se pokračovat..
    Je to o to víc politováníhodné, že tyto "praktiky" v zámeckém parku provádí většinou místní mládež a někteří občané našeho města. Většina ostatních takovému počínání pouze lhostejně přihlíží. Je tím znevažována práce zahradníků, mnohdy dochází k nenapravitelným škodám. Živé ploty, které jsou polámány, již těžko získají svůj jednolitý habitus a krásu.
    Chceme i nadále park udržet jako poklidné místo oddechu pro všechny jeho návštěvníky. Připomínáme, že v parku je zakázáno jezdit na kole, je zakázán vjezd všech druhů motorových vozidel, zákaz vstupu se psem, je zakázáno trhat jakoukoliv zeleň, pohyb je možný pouze po parkových cestách. Pokud bude zjištěno narušování návštěvního řádu parku, budou viníci předáni komisi pro ochranu veřejného pořádku městského úřadu, v závažnějších případech přímo Policii ČR.
    K zajištění ochrany parku byla přijata některá další opatření, z nichž veřejnosti se zejména týká skutečnost uzavírání vstupních bran do zámeckého parku. Park je veřejnosti přístupný každý den od 6.00hod. do 19.00hod., v zimním období pak do 18.00 hod. vstupní branou z náměstí. V ostatních hodinách je zámecký park nepřístupný. V zimním období pak může podle klimatických podmínek (rozblácené cesty, ledovka apod. dojít v zájmu parku i zdraví návštěvníků k celkové uzavírce parku. O tom bude veřejnost informována u vstupní brány.
    Bez pochopení a spolupráce rozumných občanů se však přijatá opatření minou účinkem. Apelujte prosím na všechny spoluobčany, aby dodržováním návštěvního řádu zámeckého parku a napomínáním zejména mladých provinilců nám pomohli situaci zlepšit. Vždyť park každoročně navštíví desítky tisíc lidí a mnozí nám závidí tuto oázu klidové zeleně uprostřed města, kterou mi již (bohužel) bereme jako všední samozřejmost.
    Věříme, že alespoň v některých se probudí ten zdravý lokální patriotismus, pocit hrdosti a pýchy, že naše město má něco, co nám jinde mohou závidět. Údržba zámeckého parku stojí každý rok nemalé finanční prostředky a snad každý pochopí, že vložené prostředky se snažíme chránit. Pokud se budou popsané negativní jevy opakovat i v budoucnosti, musel by být park z důvodu ochrany kulturního dědictví část roku uzavřen a v návštěvní sezóně by se zde vybíralo vstupné.
Věříme, že společně s vámi vymýtíme nešvary, které zde přetrvávají, a že zámecký park bude i nadále sloužit svému účelu jako místo krásných procházek a odpočinku v příjemném, nezdevastovaném a klidném prostředí. Děkujeme za pochopení.

Za správu zámku PhDr. Ladislav Pešek, kastelán

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice