Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1036994. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice - o věcech veřejných

Občané, obec, zastupitelstvo. Tři jednoduchá slova, a přece v konečném výsledku tvoří provázanost tak těsnou, jak jen sousedské vztahy a život v menším městě může být

     Občané, obec, zastupitelstvo. Tři jednoduchá slova, a přece v konečném výsledku tvoří provázanost tak těsnou, jak jen sousedské vztahy a život v menším městě může být. I když každá obec je jakési omezení svobody jednotlivců, člověk právě tím, že do obce vstupuje, se zavazuje k rozličným po-vinnostem. K těmto povinnostem se zavazuje dobrovolně jen proto, že z tohoto spolku, od této obce očekává za to větší užitek. Aby bylo správně pochopeno, je třeba vysvětlit, že náklonnost, obětavost atd. (cizím slovem patriotismus), nelze z obce vyloučit. Tyto vždy v obci budou a musí být, ale tak, aby obec sama nebyla jen na nich založena. Nelze po občanech požadovat, aby jen svým patriotismem a jinými dobrovolnými činy umožnili růst obce co do bohatství a prosperity.
     Bohatství a prosperitu je třeba získávat správným řízením a rozhodnutím toho, kdo jednotlivou skupinu vede. V rodině převážně rodiče, v podniku buď správní rada, nebo vrcholový manažer, v obci rada a zastupitelstvo. A tu jsme právě u merita věci. Rada města zasedá a činí rozhodnutí ve věcech, na které podle zákona o obcích má právo, ostatní rozhodnutí pak předkládá v návrhu zastupitelstvu na veřejných schůzích, v Libochovicích tak činí v průměru jednou za tři měsíce. V tomto okamžiku však vyvstává problém, a to hlavně u slova veřejných. Občané města by na těchto zasedáních měli kontrolovat práci svých zastupitelů, a proto je v jejich vlastním zájmu zúčastnit se těchto jednáních, pokud možno v širším zastoupení, tak, aby svými názory mohli nejen kontrolovat práci toho kterého zastupitele, ale také svými dotazy a připomínkami podnítit zastupitele k inspiraci právě k rozšíření bohatství a prosperity obce. Je očividné, že pokud tento zájem ze strany občanů není, chybí i informovanost o tom, kdo co navrhnul, kdo pro co hlasoval. Takový stav se pak stává živnou půdou pro vznik fám a je i bohatou příležitostí ventilovat své pochybné a nepravdivé názory v různých článcích, tak jako to činí kupříkladu pan Fígl, (možná správně je Sígl, nebo Pígl, nevím, nečtu tyto články až do konce).
     To, že nesmiřitelnost politické pravice s levicí je normální demokratická záležitost, tak právě proto je věcí všech obyvatel Libochovic nedopustit stav, aby opozice s koalicí mezi sebou pouze válčila, ale je nutno vždy tento protiklad názorů využít k tvořivé a pro město perspektivní práci. Názory jednotlivých zastupitelů musí být různé, ale právě cíl prosperity musí být jednotný. Je zcela pochopitelné, že zastupitel zvolený levicovou stranou musí zastupovat názory občanů města s levicovým myšlením a naopak. Je však nepochopitelné, když, podotýkám jakýkoliv zastupitel, přestane zastupovat své voliče a zvolí cestu populismu, tak aby si získal zásluhy i u jiných voličů. Uvedu příklad. Svého času na veřejném zasedání vystoupil tehdy ještě poslanec PČR pan Kopecký. Prohlásil tehdy, cituji: "Své voliče budu hájit i na půdě tohoto zastupitelstva...". Rozhodl se hájit skupinu obyvatel, kteří protestovali proti výši ceny za obecní byty. Bohužel si neuvědomil, že nemůže vědět, kdo ho přesně volil, zda tato skupina obyvatel, která pochopitelně, kdo by nechtěl, měla za to, že je výhodné koupit tyto byty za nižší cenu. Jistě měli právo na svůj názor. V Libochovicích byla však také početně větší skupina osob, kteří si tento byt nekupovali, a kteří tudíž vnitřně cítili, že je lepší prodat byty dráž, protože tím se obec stane bohatší v příjmové stránce rozpočtu a tím se spravedlivěji dostane na každého občana, ať už byt kupoval, nebo nekupoval. Bohužel pan Kopecký se právě tehdy dopustil chyby, protože musel předpokládat, že má voliče i v této větší skupině lidí. Koho tedy v tomto okamžiku zastupoval? Všechny své voliče? Těžko. Ano, lze se postavit za úzkou skupinu lidí proti většině, ale jen tehdy, je-li na nich pácháno takové příkoří, které je neslučitelné s právem nebo zvyklostmi této země. A zde je právě vidět, jaké právo má volič na svém zastupiteli, poslanci, senátorovi. To, jakými, dalo by se říci "Božími cestami" se k cíli přichází, není tak důležité, pokud jsou to cesty čisté, bez úskoků, důležitý je právě tento cíl - prosperující obec. A právě znovu se dostaneme k problému malé účasti lidí na věcech veřejných. Tam, kde občan kontroluje své zastupitele, není potřeba Píglů. Sám zastupitel vycítí, že zašel někam, kde si moc ve veřejném mínění nepolepšil a že jeho vyhlídky při dalších volbách nebudou ty nejlepší. Avšak je také pravdou, že někdy i člověk tvrdě a nekompromisně hájící svůj názor, pokud ho má podložen pravdivými a nezvratnými argumenty, si tak získá více sympatií, než pouhý populista. Mějme tedy zájem o věci veřejné, nespoléhejme jen na informace, jedna pani povídala, a pro blaho obce, a tím vlastně i pro náš pohodlnější a bohatší život v obci, kontrolujme své zastupitele a naplňme název sousloví "Veřejné zasedání zastupitelstva".

Černý Tomáš

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice