Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036208. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Zápis do 1. třídy

Dne 31. ledna 2007 se na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. V doprovodu svých rodičů se dostavilo celkem 55 dětí

     Dne 31. ledna 2007 se na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. V doprovodu svých rodičů se dostavilo celkem 55 dětí.
     Při zápisu prokazovaly svoji připravenost a zralost na školní výuku. Rozeznávaly geometrické tvary a barvy, kreslily, říkaly básničky nebo zazpívaly písničku. Odměnou za předvedený výkon jim byly sladkosti, omalovánky a dárky, které pro ně připravili budoucí starší spolužáci.
     Pokud se objevily některé nedostatky, byl dětem doporučen odklad školní docházky, který ředitel školy může vystavit na základě doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře.
     Zatím je tedy zapsáno 47 dětí, které v září usednou do školních lavic.
     S potěšením musíme konstatovat, že většina dětí se do školy těší. Zvídavost dětí v tomto věku je veliká. Chtějí se stále učit něčemu novému, těší se na každé další písmenko, které se ve Slabikáři objeví. Rády počítají a zkoušejí psát svá první slova a věty. Učení probíhá hravou formou, která je dětem přirozená.
     Ale škola není jen učení. Pro děti připravujeme akce, ze kterých si naši svěřenci odnášejí spoustu zážitků, nových poznatků, prokazují na nich své dovednosti a schopnosti. Zažijí spoustu dobrodružství a legrace. Tyto akce mají pro děti nezapomenutelné kouzlo.


Letošní zápis do prvních tříd ZŠ J.E.Purkyně
foto P. Futera

    Patří sem výlety konané na konci školního roku nebo různé exkurze během roku, např. do Prahy, do planetária nebo do ZOO. Některé třídy připravují školní besídky s programem, na kterých děti svým nejbližším předvádějí, co se naučily, přednesou pásmo básniček, písniček a nacvičených pohádek.
    Některé třídy každoročně vyjíždějí na týdenní ozdravné pobyty, při kterých navštíví různé kouty naší země. Letos některé poznají okolí Máchova jezera, Kytlice, Sloupu v Čechách nebo krásy Jizerských hor.
    Den dětí je ve znamení her a soutěží, kterých se účastní všichni žáci 1. stupně. Před školou (nebo v tělocvičně) nastává hemžení, které na první pohled vypadá neorganizovaně, ale paní učitelky ve spolupráci s deváťáky mají vše pevně pod kontrolou.
    K nejoblíbenějším akcím však patří nocování ve škole, které organizujeme na závěr školního roku. Třída se rázem změní v noclehárnu, dobroty od maminek provoní celou školu. Přespat ve škole má nádech tajemna, zvláště když se děti mají po ztemnělé škole vydat na stezku odvahy, hledat obrázky a poklad. Večerka je hodně pozdě, budíček naopak velmi časně. Ale pro jednou se to dá vydržet! Zážitky přetrvají několik dní, takže dny zbývající do prázdnin se dají ve škole v pohodě přežít. Poděkování patří rodičům, kteří nám s důvěrou své děti svěřují.
    Co říci závěrem? Milí předškoláci, ve škole vás čeká nejen učení, ale i zábava. Přejeme vám hodně úspěchů, jedniček, pochval, příjemných zážitků a chvil strávených buď ve škole, nebo na nějaké společné akci.
    A rodičům popřejme mnoho trpělivosti, tolerance a pevných nervů (ostatně, to Vám přejeme každoročně).
Za kolektiv učitelů 1. stupně ZŠ Libochovice sepsala

Mgr. Z. Chloubová

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice