Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Konec jedné podřipské lokálky

Ty nám to pěkně v tom Ústí vyvedli," ozval by se novodobý Bretschneider, bohužel Hašek je již po smrti a Švejk z hrobu nevstane

    Ty nám to pěkně v tom Ústí vyvedli," ozval by se novodobý Bretschneider, bohužel Hašek je již po smrti a Švejk z hrobu nevstane. Takže co nám ti zastupitelé v Ústí vyvedli? V klidu a pokoji nechali zesnout 99 letou trať Libochovice - Straškov, která se bohužel v plné síle ani té slavné stovky nedočkala. Její počátek, jak bylo již v LN uveřejněno v článcích o železnici, byl v roce 1898, kdy vznikaly první úvahy, a dokončena byla 13.10.1907. Tato trať vznikla původně především pro potřeby cukrovarů a svozu řepy, přepravy vápence, uhlí a v neposlední řadě i jako spojnice měst vyššího řádu, Libochovic, Straškova a hlavně v době, kdy Libochovice přestávají být okresem a pravomoc okresu přechází na Roudnici n.L., stává se tato trať jedinou možností, jak se dostat na úřady. Během let se mění potřeba této tratě od původní potřeby přes rozvoj průmyslu v Budyni n.O., rozvoj učňovského školství ve Mšeně Lázních, dojíždění za prací, do škol.
     Od 80. let nad ní začal viset Damoklův meč, a jenom význam pro tehdejší Varšavskou smlouvu, jako odklonou trať mezi severem a Prahou, ji držel nad vodou. Až v roce 1986 zahájila Traťová distance Kralupy generální (byť v omezeném rozsahu) rekonstrukci trati. Od 1. 7. 1987 byla znovu zahájena vlaková doprava, i když v rozsahu menším než dříve. Od roku 1990 se i na zdejší lokálce objevila snaha o úspory a začalo se s racionalizací, šetří se na vlacích i zaměstnancích. Přesto byla tato trať udržována v dobrém stavu a letos tu bylo proinvestováno několik milionů. Toto je však záležitostí drážního úřadu jako takového, ten je povinen udržovat provozované tratě v řádném stavu.
     Tato trať tedy od 10.12.2006 není zrušena, pouze krajský úřad si neobjednal dopravu na této trati. Což přeloženo znamená výhledově to samé. Pokud se podíváme na ekonomiku dopravy na této trati, lze konstatovat, že 1 vlkm v úseku Libochovice - Straškov je podle sdělení drážního úřadu na 49 Kč, autobus stojí na 1 km v průměru 35,-Kč. K tomu je však třeba připočítat údržbu silnic, službu policie, škodu při nehodách a jiné náklady. Toto vše si však autobusová doprava nehradí, tyto částky hradíme my občané, ať jedeme vlakem po trati, nebo osobním automobilem. Takže pokud sečteme všechny náklady autobusové dopravy, dostáváme se zhruba na stejnou částku. Dále je třeba vzít v úvahu i ekologické dopady a v neposlední řadě i to, že tato dráha je jistou alternativou při povodních, kdy průjezdnost silnice u Břežan je nulová.
Co tedy se dělo v městských zastupitelstvech dotčených obcí? Na záchranu této dráhy se dohodli starostové obcí a vznikly tu i občanské iniciativy. Uskutečnilo se několik setkání starostů a ti zhruba od září jednají s Krajským úřadem v Ústí nad Labem, který je objednatelem osobní dopravy.


Vjezd vlaku 19624 ze Straškova do Libochovic.
foto T.Černý

 
    Starosta Budyně Ing. Petr Medáček, CSc., byl pověřen ostatními starosty o celé věci jednat s KÚ, se zástupcem hejtmana a radním pro dopravu. Přes veškerá intenzivní jednání krajský úřad neustoupil a odhlasoval pozastavení osobní dopravy na této trati. Při dalších jednáních se již zástupce kraje zaobíral náhradní autobusovou dopravou, kdy si vyslechl požadavky obcí, ale jak se zdá, nebude většina očekávání naplněna a doprava v některých obcích, které mají tu smůlu, že neleží na spojnici Libochovice - Roudnice, bude vskutku minimální. No, vždyť se nic neděje, jak prohlásil pán hejtman v minulých letech, přece nebude dotovat dopravu pro pár důchodců, kteří jedou na houby. A krajští zastupitelé, no ti mají přece auta, proč by používali veřejnou dopravu?
    Takže co by na to řekl Švejk: "Jo holenkové, jaké zástupce jste si do kraje zvolili sami, tak vás zastupují." Ano, je třeba si uvědomit, že zvolení zástupci mají zastupovat především zájmy lidí, kteří je zvolili, a až potom zájmy stranické. Je přece jejich hlavní náplní lobovat za okrsek, za který byli zvoleni, a znát požadavky občanů, vždyť za to berou nemalý plat, který tvoříme všichni svými daněmi.
Takže až půjdete, přátelé, příští rok na podzim volit krajské zastupitele, ptejte se především, co kdo udělal, a potom teprve vybírejte. A jak to zjistit? No přece na internetu na stránkách krajského úřadu se dozvíte, kdo a jak vystupuje a stará se a kdo sedí a jen se rozhlíží.
    Takže 9.12.2006 jsme se rozloučili s dalším úsekem ekologické dopravy, a jak by řekl smuteční řečník, čest její památce!

Tomáš Černý

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice