Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Trampská osada Bílý Zajíc oslavila dvacáté výročí svého založení

Desátého srpna roku 1986 se sešlo pět mladých lidí, aby založili bezejmenný klub

     Desátého srpna roku 1986 se sešlo pět mladých lidí, aby založili bezejmenný klub ...
     Nějak takto by zněla strohá zpráva o založení naší osady. Ovšem skutek byl poněkud složitější. Založením klubu se členové zavázali pracovat s dětmi a pro děti. Téměř všichni pracovali v oddíle Mladých ochránců přírody a někteří byli i členové ČSOP.
     1. září roku 1986 přišel do klubu nový člen z Ústí nad Labem, který pomáhal dotvářet dětský oddíl MOP a zároveň všechny členy zlákal na první práce na hradě Hazmburku. To vše trvalo až do února roku 1987, kdy se naráz všechno změnilo. Do osady přišla kamarádka Líba Žáková. Díky ní je osada taková, jaká je dnes. Ihned po jejím příchodu nastala reorganizace. Byl zvolen název osady "Bílý zajíc" (podle bílého zajíce sedícího v klenotu na přilbici v jedné verzi znaku pánů Zajíců z Hasenburga), dotvořeny byly zákony přísahy, pasování a hymna, která je vlastně jediná pozůstatkem těch nádherných dní a nocí strávených při pracích na hradě, od skupiny Klíč - "Pohár a kalich". 
     Celé toto "dotvoření" trvalo až do června a bylo přerušované brigádami na záchranu hradu. (Poznámka - jen málokdo již ví, že naše osada stála u zrodu záchrany hradu Hazmburku a odpracovala na něm tisíce hodin při úklidu zříceniny, čistění lesa a znovuzprovoznění přístupové cesty. Dnes se na to již nějak pozapomnělo ..., prostě se to někomu nehodí do krámu....)
     Dětský oddíl MOP, který byl tehdy členem PO SSM, byl trvale připojen k osadě, takže pomalu již od svého vzniku je osada osadou dětskou. Patronem osady byl ČSOP.
     V červnu roku 1987 v osadě zůstali 3 dospěláci a 23 dětí. V létě jsme pořádali náš plně první letní Velký vandr - tábor v Bílém Potoce u Raspenavy.
     Na podzim roku 1987 odešel na vojnu Honza Růžička a nikdy se do osady nevrátil. Šerifem se po něm stal Jirka Růzha a je jím podnes.

0906foto11.jpg (76574 bytes)

      V roce 1988 se náš dětský oddíl stal vítězem soutěže O cenu brontosaura. A umístil se na 47. místě (ze 330) v soutěži tehdejšího časopisu Sedmička pionýrů. V tomto roce jsme hodně jezdili na brigády do dalekého okolí, protože na hradě nám bylo dáno najevo, že jsme (protože jsme dětská osada) zbyteční. V tomto roce byla naší osadou založena skupina historického šermu LEPUS - družina pana Zbyňka Zajíce z Hazmburka a skoro všichni dospělí členové byli prvními bojovníky této skupiny.
     Rok 1989 byl jako každý jiný, plný práce a zábavy. Ovšem listopadové události hluboce zapůsobily na další rozvoj osady. Popisovat a vracet se na bolavá místa nemá již v dnešní době žádný smysl. Jediné je méně známé: přišli jsme téměř o všechno a museli jsme začínat znovu.
     Po těchto bouřlivých událostech vznikly v roce 1990 dvě nové, později již tradiční akce, Jarní a Podzimní slavnosti. Do Libochovic za námi začaly jezdit oddíly z jiných dětských organizací.
     V létě z osady odešel Martin "Kolibřík" Hamp. Jeho odchod byl velice citelný. Byl to jeden z mála kamarádů, který se nesmazatelně zapsal do dějin osady. Byl velmi obětavý a neocenitelný nejen ve vedení dětí, ale i v ostatní práci.
     V roce 1991 vstoupila celá osada do tehdy se obnovivší České tábornické unie. Nejprve do oblasti Severočeské a později do nově vzniknuvší oblasti Velké Lucko. V Litoměřicích na předání cen v soutěži O cenu brontosaura jsme obdrželi 1. a 3.místo.
     V roce 1992 započal příliv členů do osady - tehdy to bylo moderní. Bylo rozhodnuto o stavbě nové "Zaječí" klubovny a také se na počátku léta započala stavět. Byl uspořádán 1. ročník soutěže dětské trampské písně Brána 92 a znovu jsme obnovili činnost rybářského oddílu.
     V roce 1993 začala osada vydávat svůj časopis - občasník nazvaný "Zaječiny". V tomto roce byly urovnány majetkoprávní vztahy mezi námi a ostatními dětskými organizacemi. K osadě se připojil první kmen nazvaný Javory a působící v Černuci u Velvar.
     V roce 1994 byla slavnostně zprovozněna nová klubovna. Začal pracovat druhý kmen nazvaný Brána a působící v Děčíně a zavedeny byly oddíly modelářský a výpočetní. V tomto roce jsme také opravili střechu na stávající staré klubovně. Na konci roku vznikly ještě dva nové kmeny, a to v Bohušovicích a kmen "Kamarádi" v Klapém. Počet členů osady se ustaluje na úctyhodné cifře 260.
     V roce 1995 pracují všechny kmeny na plný plyn. Je pořádáno mnoho akcí, kterých se zúčastnilo na 2000 osob.
     V roce 1996 nás opustil kmen "Kamarádi" z Klapého, aby po pár měsících zcela zanikl. Byly konány opět akce, na kterých se sešlo na 2340 osob. Ovšem hlavní akce byla oslava 10. let od vzniku osady. 16. srpna přesně o půlnoci byl pod hradem slavnostně zapálen oheň přinesený sem z pro osadu posvátného místa, vrcholu hradu Hazmburku, aby za velice vydatného deště připomněl všem, jak osada vznikla a jaká je nyní. 
     V osadě vznikla edice Historie, ve které jsme si dali za úkol seznamovat děti a i ostatní občany o historii města a okolí, ba i o historii Čech. Jako první vyšla Kronika tak zvaného Dalimila.
     V roce 1997 končí svoji činnost u Bílého zajíce kmen "Javory" Černuc. V edici Historie vychází Házmburská saň od Jaroslava Křenka.
     V roce 1998 se rozpadá kmen "Brána" Děčín a zbylí členové přecházejí pod Libochovické zajíce. Totéž se stalo s kmenem v Bohušovicích. Bylo opraveno sociální zařízení a na osadě nyní můžeme být pomalu celý rok. V edici Historie vychází poprvé velmi úspěšné Házmburské katastrofy.
     V roce 1999 nastává příliv nových členů nejen z města, ale i z okolí (Lovosice, Terezín aj.). Bylo započato s přístavbou kuchyňky a úpravou okolí klubovny. Jako mnoho jiných dětských organizací se osada potýká s nedostatkem finančních prostředků.
     V roce 2000 byla dostavěna kuchyňka a čeká na kolaudaci.
     Znovu vyšly Házmburské katastrofy, které jsou zcela rozebrány. Proběhla řada úspěšných akcí, včetně letního Velkého vandru.
     V osadě zůstávají jen ti opravdoví kamarádi. Počet se ustálil na 36 osob.
     V roce 2001 se objevila nová bolístka dnešní mládeže. Na členech, a to nejen dětských, se odráží vliv moderní techniky. Krátce řečeno na co bych někam chodil, když můžu sedět doma a v televizi a na internetu všechno přijde za mnou. Počítače, videa, DVD, to je novodobý mor. Členstvo osady se zredukovalo a nakonec vydrželi jen ti, kteří mají tento způsob života rádi a nemohou bez svého "úletu" žít.
     V tomto roce byla konečně dostavěna pergola a celek klubovny byl dokončen. 
     18. srpna oslavila osada 15 let svého trvání velkým nočním posezením za přítomnosti celé osady a přizvaných kamarádů, kteří během činnosti byli její členi.
     Na osadním plácku muselo být poraženo 10 vzrostlých jasanů kvůli napadení nějakou chorobou. Osadní plácek je najednou strašně prostorný.
     Během tohoto roku proběhla řada úspěšných akcí, včetně 15.velkého vandru.
     V roce 2002 dochází k částečné stagnaci v činnosti. Dělají se jen hlavní akce, Brána, slavnosti a Velký vandr.
     Na počátek roku 2003 se posunula nová pravidelná akce osady - Zimní tábor v Lužických horách. Příliv nových členů zaznamenal až podzim, kdy zakládáme taneční oddíl Country tanců, který se pomalu "prokousává" z dětských plenek a pomalu se dostává do podvědomí na Libochovicku.
     Rok 2004 znamená pro osadu opětovné zvýšení činnosti, a to díky tanečnímu oddílu. Ke stávajícím akcím se připojilo i vystupování oddílu na různých akcích. V tomto roce osada oslavila své osmnácté narozeniny. 
     Rok 2005 započal opět se stagnací činnosti, a to zejména kvůli pracovnímu vytížení osadníků. Konají se pouze pravidelné taneční zkoušky a stabilní akce, i když toho zrovínka také není málo.
     Již zcela pravidelně, a to od roku 2003, vycházejí Zaječiny jako CD-ROM příloha ze dvou hlavních akcí, Zimní a Letní tábor.
     Slavný rok 2006 pro naši osadu začíná Zimním táborem v únoru, pokračuje kulatým, patnáctým ročníkem oblastního kola Brány a dvacátým Letním táborem na Luži. V srpnu oslavují všichni "Zajíci a Zaječice" dvacet let od založení osady.
     K narozeninám bylo vydáno CD-ROM a DVD a pamětní plaketa.

Více o naší činnosti naleznete na www.bilyzajic.com

Šerif T.O.Bílý zajíc Jiří Růzha

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice