Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1034705. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pozvání na kouzelnou procházku ...

Vycházíme z libochovického náměstí od sochy J.E. Purkyně směrem do zámeckého parku. Po schodech již v parku vystoupáme na terasu a náš pohled upoutá krása francouzského

    Vycházíme z libochovického náměstí od sochy J.E. Purkyně směrem do zámeckého parku. Po schodech již v parku vystoupáme na terasu a náš pohled upoutá krása francouzského stylu parku, který dále přechází v anglický. Cestičkou vlevo si prohlédneme zámecký skleník a pak odbočíme na cestičku kolem bývalých skleníků a otevřených arkád, různých zákoutí, altánů, kde bývalo krásné posezení, neboť se jedná o hřejivou jižní spodní část parku v úrovni zátoky a řeky Ohře. Roste zde doposud klokočí a dříve zde bývaly keře s hrozny včetně jiných jižních i tropických rostlin, tak jak je majitelé zámku dováželi z různých koutů naší planety. O to se také zasloužil botanický fantomas pan Rublič.
    My pokračujeme cestičkou, kde se ukrývá lavička lásky, a dostáváme se na levý břeh řeky Ohře. Jdeme tak, až nás cestičky dovedou k východní bráně z parku, přes kterou buď přelezete /bývá totiž zamčená/, nebo ji obejdete po bývalém rumovišti, dnes již zplanýrovaném a upraveném. Jsme právě na cestě pod bývalým cukrovarem, na cestě, která spojovala zámek přes zámecký park, okolo tzv. trdliště ryb s elektrárnou, která zde byla zbudována v r. 1901. Nalevo od zámeckého trdliště je vidět nová čistička odpadních vod Libochovic a spodní křídlo obce Radovesic, pod kterým leží velmi úrodná část polnosti sahající až k řece. Přicházíme k oplocenému pozemku nově zrestaurované bývalé Herbersteinovy elektrárny, o její historii i současnosti je popisováno v Libochovických novinách s překrásným zaujetím a láskou ke všem skvostům, které jsou nejen v našich Libochovicích, ale v celém regionu a jeho okolí. Pokud nás někdo provede elektrárnou, dostaneme se na betonové plato nad náhonem a elektrárenský ostrov, který odděluje tzv. jalovák od přímého koryta řeky Ohře. Hukot přepadající řeky na jezu je kouzelný.
    Každý vodák milující naše řeky s tím určitě bude souhlasit. Po možné exkursi v elektrárně budeme pokračovat dál podle Ohře a sice po pěšině vedle výtoku zpod Kaplanových turbín a čeřící se hladiny jako neklamný důvod, že chod vodní elektrárny není ničím narušen. Jdeme pod pár ovocnými stromy a přicházíme k místu, kde se spojuje jalovák s původním řečištěm. Upoutá nás opět řeka svojí šíří a vzdálenějším hukotem vody. Kolem vysokých stromů nad řekou se tyčících vystoupáme pěšinou do úrovně pole a naskýtá se nám pohled na spodní západní křídlo obce Radovesice s krásným výhledem na Hazmburk. Zastavíme se u vysokých stromů, kde bývaly uvazovány loďky rybářů a vodáků. Řeka se pod tímto místem rozděluje na pravý a levý proud tvořící se mělčinou uprostřed řeky. Při normálním stavu vody v řece zde býval oblázkový ostrůvek, u kterého se pravidelně třely ryby, a v tomto místě se dalo přejít řeku ve vyhrnutých kraťasech. Podle zrychleného proudu levé části řeky se dostáváme k Radovesickým tzv. Topůlkám. Na levou stranu odbočuje cesta, která vede podle řady chat se zahrádkami k fotbalovému hřišti a spodní části obce, ale my pokračujeme podle řeky a topolů až k mostu., který spojuje Radovesice a Kostelec n. Ohří. Tady před mostem bývala vždy mělčina na levé části koryta řeky a velká písečná pláž se škeblemi. Z napadaných semen topolů zde vyrůstaly nové a ty po čase musely být likvidovány, aby nezarůstal tok řeky. Po vystoupání na radovesický most se nám naskytne krásný pohled na východní spodní křídlo Radovesic a také na rozlehlou plochu polností, které se říká "Závodí". V dáli vidíme vyčuhovat v kopci kostelecký kostelík a rozlehlý les zvaný Jägerhaus. Pohledem z mostu proti proudu spatříme na pravé straně topůlky a fotbalové hřiště včetně domků spodního východního křídla obce a na levé straně v dálce můžeme spatřit v kopci obec Evaň. Scházíme doprava z mostu po polní cestě a vydáváme se opět proti proudu řeky, tj. po jejím pravém břehu. Jdeme kolem bývalého tzv. "skoku". Místo, kde v ohbí řeky bývalo prkno zapuštěné do svahu a založené kameny sloužilo ke skákání do vody a rychlým kraulem se bylo nutno dostat zpět na břeh a překonat značný proud řeky. postupně přicházíme do míst kde stávala chmelnice a na druhou stranu vedl výše již uvedený brod. Jdeme podle řeky a slyšíme a také vidíme část hučícího jezu s ostrovy před ním. Napravo je klidná hladina a ústí jalováku do řeky. My vcházíme do lesíka pod jezem. Na palouku nad pláží,;pod pravou částí jezu, kde se voda točí ve velkém víru, bývaly stany vodáků, skautů i stanové tábory. Je to místo, kde hučí jez takovou silou, že jen silný hlas jej přehluší, ale rytmus padající vody je tak nádherný, že nejen vyvolá spánek, ale je to úplný balzám na duchovno i fyzično člověka.
    Přecházíme přes propusť malé Ohře, která slouží k regulaci a jako náhon pro zásobování vodou. Teče tato tzv. Malá Ohře nebo Oharka přes Jägerhaus, Budyňský les, zámek a pod městem Budyně se vlévá zpět do Ohře. Je to vlastně odbočka z řeky, která sloužila pro závlahy polí a lesních částí "Jägerhausu" - školky, dále napájela mlýn v Budyni a dnes by na ní šlo postavit malou elektrárničku. Dále postupujeme nad jezem proti línému toku řeky a nalevo na jihu vidíme stráně mezi lesem a obcí
Poplze, tzv. Brníkovské eso, odkud je překrásný pohled na Poohří, Libochovice, Hazmburk a panorama Českého středohoří včetně Lovoše a Radobýlu i naší nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky. Toto místo se stalo stanovištěm mnoha malířů, fotografů, ale také poetů.
    Přicházíme na cestu, která vede z myslivny Jägerhausu k libochovickému mostu. Zastavujeme se na mostě a proti proudu řeky na pravé straně spatříme kostel a městský park, kde u řeky byly dříve městské přírodní lázně s kabinkami a hřišti. Dnes je v parku fotbalové hřiště a za ním tenisové kurty. Na levé straně proti proudu řeky je obec Poplze a vzadu v dáli les Šebín. Na druhé straně po proudu řeky spatříme zátoku a nad ní se tyčí zámek. My po 4 km chůze skončíme v některé cukrárně anebo restauraci v Libochovicích, abychom se mohli podělit o zážitky z této krásné a pro zdraví vděčné procházky.
Rád se s touto kouzlem oplývající částí Libochovicka s Vámi podělil:

Ing Jaroslav Minka, Havířov-Podlesí

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice