Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036214. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

75. let trvání Církve československé husitské v Libochovicích

Po vzniku I. ČSR v roce 1918 vznikla v roce 1930 i nová reformní církev - Církev československá. O její existenci se největší měrou zasloužil katolický kněz Dr. Karel Farský, který se stal i jejím prvním patriarchou. Nová církev

    Po vzniku I. ČSR v roce 1918 vznikla v roce 1930 i nová reformní církev - Církev československá. O její existenci se největší měrou zasloužil katolický kněz Dr. Karel Farský, který se stal i jejím prvním patriarchou. Nová církev získávala v celém státě mnoho příznivců, a tak vznikaly ve městech, ale i na vesnicích sbory věřících. V našem městě byla nová církev založena v roce 1931. U jejího zrodu stáli libochovičtí občané.
    Prvním duchovním se stal pan farář Stanislav Staněk, který do Libochovic dojížděl ze Solan. Stálého kněze dostala libochovická náboženská obec až v roce 1936 v osobě faráře Rudolfa Maliny, který sloužil v Libochovicích až do roku 1984. Po jeho smrti, pro nedostatek nových kněží, vykonávali duchovní správu v našem sboru střídavě kněží z okolních obcí. Byli to: Mgr. David Kos z Roudnice nad Labem, Jaroslav Hrubý z Lovosic, Vladislav Sismilich z Roudnice nad Labem, Vladimír Bubeník z Mostu, Mgr. Stanislav Švarc z Mostu, Ivo Šimůnek z Peruce a Mgr. Jan Janota z Loun.
    Tato situace se změnila nástupem mladého kněze Mgr. Bogdana Bláhy, který se ujal opuštěné náboženské obce v roce 2000. Se svou manželkou, farářkou Mgr. Barbarou Bláhovou a v současné době i se svými dětmi Veronikou a Martinem Theodorem se trvale usadili v našem městě a zabydleli tak náš sborový dům. Od té doby se konají pravidelné bohoslužby a pan farář Bláha provádí i veškerou pastorační činnost. V práci mu pomáhá pastorační asistentka sestra Renata Sudová. Oba dva zorganizovali letošní oslavy 75. let trvání CČSH v

0706foto15.jpg (59923 bytes)

Libochovicích. Oslavy se konaly 10. června, jednak v modlitebně, kde se konala slavnostní bohoslužba, a jednak v zámeckém parku, kde se odehrávala zábavná část. To vše za účasti milých hostí. 
    Do Libochovic přijeli naši bratři a sestry z Církve luteránské evangelické z města Saint Niclas z Německa. Pozvání dále přijali starosta města Libochovic pan Jaroslav Beneš, vikář lounského církevního okrsku pan Vladislav Hána s rodinou a pan Zbyněk Zeman, se svou ženou. Přijeli také zástupci Bratrské jednoty baptistů z Mimoně vedení kazatelem Vítkem Šťastným.
    Slavnostní zábavné odpoledne se vydařilo. Významnou měrou do něho přispěl perucký duchovní Zbyněk Zeman a jeho žena Helena. Jejich zábavné vystoupení pro děti mělo úspěch jak u dětí, tak i u dospělých. 
    Velmi krásný byl i koncert komorního dechového orchestru ze Saint Niclasu. Na pořadu byla i pantomima, kterou předvedla mládež z Německa. Náplní byl biblický příběh na téma "O marnotratném synovi". 
    Součástí programu byla i promluva našeho pana faráře a svoji zdravici přednesl i kazatel BJB Vítek Šťastný z Mimoně. Zazněla i poezie, báseň od Jiřího Wolkera přednesl perucký duchovní Z.Zeman. 
Sobotní zábavné odpoledne uzavřel svým vystoupením libochovický pěvecký sbor "Melodie". V jeho podání obecenstvo vyslechlo krásné národní a působivé církevní písně. Jemný a procítěný zpěv byl pohlazením na duši a kultivovaný projev všech účinkujících byl i důstojným závěrem oslav jubilejního roku naší náboženské obce.

Za Radu starších CČSH Libochovice Jaroslava Stará

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice