Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067505. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovická elektrárna zachraňuje vodní ptáky

V krutých mrazech letošní zimy zamrzla řeka Ohře silným ledem. Po ledové hladině bylo možno bez obav v lednu, ale i v únoru t.r. bruslit nebo se vydat na výlet k jezu nebo na druhou stranu až do Křesína

    V krutých mrazech letošní zimy zamrzla řeka Ohře silným ledem. Po ledové hladině bylo možno bez obav v lednu, ale i v únoru t.r. bruslit nebo se vydat na výlet k jezu nebo na druhou stranu až do Křesína.
    Vodní ptáci se z počátku snažili udržet na zmenšujících se nezamrzlých plochách, jak jsme mohli vidět třeba u libochovického mostu. Netrvalo dlouho a i tyto malé vodní plochy zcela zamrzly.
    Tato změna životního prostředí vůbec nevyhovuje vodnímu ptactvu. A tak všechny tyto druhy ptáků z povodí Ohře i přilehlých rybníků odlétly hledat tekoucí vodu.

0306foto9.jpg (40023 bytes)
Obr. 1

0306foto10.jpg (44150 bytes)
Obr. 2

    I jez u libochovické elektrárny byl zcela zamrzlý (Obr. 1). To se stává ale i na niagarských vodopádech.
    Kdo si udělal vycházku v době největších mrazů po levém břehu Ohře pod libochovickou elektrárnu, mohl spatřit zajímavou vodní anomálii, zcela ignorující teplotu -16oC. Voda vytékající z elektrárny do řečiště, které rybáři nazývají "jalovák", proudí bez jakékoliv ledové zábrany, stejně jako v létě. (Obr. 2)
    Je to důsledek blahodárného působení spádu vodní hladiny ~ 2,6 m (max. 2,8 m), když voda vtéká na turbíny a jalovou propust z pod ledu na úrovni jezu. Tato voda se průchodem turbínami a jalovou propustí na velkém spádu promíchává a okysličuje.

0306foto11.jpg (28304 bytes)
Obr. 3

    Měřením teploty vody, na výtoku do řeky, digitálním teploměrem, jsem zjistil tyto hodnoty: teplota vody v hloubce 2m u dna Td = +3,5oC. Teplota vody 5 cm pod hladinou Th = +0,5oC. Měření bylo prováděno při teplotě vzduchu T = -14oC.
    Tato zajímavá situace má za následek tu skutečnost, že od vyústění této teplejší vody z elektrárenského řečiště do řeky Ohře je řeka bez ledu, mimo malých námraz u břehů, až k radovesickému mostu. (Obr. 3) Mělčiny uprostřed toku a u břehů jsou plné rozličných druhů vodních ptáků. Ve dnech 1. a 2. února t.r. jich bylo na této tekuté vodě odhadem přes tisíc. (Obr. 4)
    Protože břehy řeky v tomto úseku nestačí k uživení takového počtu ptáků, velká hejna hledají potravu na polích mezi Radovesicemi a Kostelcem, kde tito ptáci nacházejí zbytky loňské úrody.
    Seznamme se s některými druhy vodních ptáků, kteří takto blízko našeho města a díky libochovické elektrárně přežívají zimu.
    Nejznámější plovavá kachna je kachna divoká (Anas platyrhynchos). Říká se jí také "březňačka", což je odvozeno od měsíce března, kdy tato kachna začíná hnízdit. Zatímco samice zůstává po celý rok hnědavě skvrnitá, kačeři se předvádějí v nádherných barvách. (Obr. 5) Mají lesklou, kovově zelenou hlavu, kolem krku bílý proužek, kaštanově hnědou hruď. Při podrobnějším zkoumání najdeme v křídlech fialově zelené zrcátko a nakroucená ocasní pírka. Žijí v párech. Po jarním toku

0306foto12.jpg (24170 bytes)
Obr. 4

0306foto13.jpg (26092 bytes)
Obr. 5

si staví samice hnízda na zemi, pod keřem a pod. Stanoviště vybírá kačer.
    Kachna divoká snáší 8-14 šedozelených vajec a sedí na nich sama 26 dní. Pak můžeme vidět, jak na Ohři vodí kachna mláďata, která nekrmí, hned je vede za potravou. Záleží na lidské ohleduplnosti, zda vychová potomky. Potrava sestává ze semen, trávy, hmyzu, korýšů apod. Kachny létají rychlostí 65 km/hod. Dožívají se až 29 let. Dosahují váhy 0,8 až 1,4 kg. Na sněhu můžeme vidět otisky stop kachen, jsou zřetelné 4 prsty. Mezi předními třemi prsty je plovací blána. Zadní prst je krátký.
    Dalším rozšířeným druhem na naší Ohři je lyska černá (Fulica atra). Doprovází kachny divoké, od kterých se liší černou barvou s typickým bílým zobákem a čelním štítkem. (Obr. 6, vlevo nahoře) Tento vodní pták má nohy s dlouhými zelenými prsty s plovacími kožními lemy. Na vodě ji poznáváme podle typických kývavých pohybů hlavy.
Lyska se živí vodními rostlinami, hmyzem a měkkýši. Za kořínky rostlin se potápí i do větších hloubek. Hnízdí v pobřežní vegetaci. Mívá 6-10 žlutobílých, černě tečkovaných vajec, které ostražitě chrání.
    Na volné vodě Ohře se můžeme setkat s potápkou černokrkou, vodním ptákem velikosti koroptve (Podiceps nigricollis). Má hnědé až černé zbarvení a při potápění loví hlavně malé rybky. Pod vodou vydrží až 40 sekund. Je zajímavé ji při lovu pozorovat. Po vynoření na úplně jiném místě než se ponořila, má obvykle v zobáku ulovenou rybku. Přilétá k nám z východní Evropy. Může vzlétnout jen z vody. Hnízdí 1 x ročně, ale u nás na Ohři tak nečiní. Určitě bychom si toho všimli, protože vozí mláďata na zádech.
    Volavka popelavá (Ardea cinerea) je největším vodním ptákem z řádu brodivých, který zdomácněl na Ohři. Je veliká jako čáp, svrchní strana je popelavá, s černým proužkem nad okem. Loví ryby a žáby na mělčinách, kde nehnutě stojí a bleskurychle loví. Zalétává často do polí, kde se živí hraboši. Hnízdí od jara do léta ve vrcholcích stromů. Samice snáší 4 až 5 modrozelených vajec. V letu skládá dlouhý krk do tvaru S a hlasitě krákorá.
    Z nejnovějších druhů lovců ryb je bezpochyby kormorán (Phalacrocorax carbo), rybožravý pták, který k nám táhne ze severu Evropy. Nenasytná hejna černých ptáků připraví každoročně rybáře o tuny ryb. Tuto zimu, vzhledem k převážně zamrzlé Ohři, loví tito ptáci hlavně na Labi. Jedná se o uzákonění lovu těchto rybožravých ptáků, jejichž hejna rok co rok v Čechách rostou.
    Mezi vzácnější vodní ptáky musíme zařadit ledňáčka říčního (Alcedo atthis), pravou perlu povodí Ohře.
    Dalším návštěvníkem Ohře je orlovec říční (Pandion haliaetus), který loví ryby z výšky a prudce se za nimi potápí pod hladinu. Během léta loví na březích zámeckého parku.
    Lovcem ryb je rovněž racek chechtavý (Larus ridibundus).
    Poslední vodní pták, který se u nás během letošní kruté zimy neukázal, i když sem zalétá ve velkých hejnech, je labuť velká (Gygmis olor). Patří k největším létajícím ptákům vůbec.

0306foto14.jpg (24199 bytes)
Obr. 6

K těmto čtyřem druhům vodních ptáků se snad vrátíme v jarních měsících, až "rozpuknou se ledy, volný bude proud". Až se tito ptáci vrátí do svých hnízdišť na březích řeky Ohře.

text a foto Antonín Glanc

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice