Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003679. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích oslaví výročí

Počátkem února oslavíme v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích malé výročí. Dne 2. února 2001, tedy před pěti

    Počátkem února oslavíme v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích malé výročí. Dne 2. února 2001, tedy před pěti lety, byly slavnostně otevřeny brány hospice. Pochopitelně, že za takové období se událo spousta okamžiků a událostí, které všechny, kdo v hospici pracují, svým způsobem oslovily, ale třeba i poznamenaly. To stejné lze říci i o příbuzných našich pacientů, kteří mohli v našem hospici spolu se svými blízkými strávit poslední okamžiky jejich života, doprovázet je, být jim nablízku.
    Hospic sv. Štěpána je nestátní neziskové zařízení, jehož zřizovatelem je Sdružení pro hospic Litoměřice. Sdružení vzniklo již v roce 1997 a v současné době má na 60 členů. Klienty hospice jsou převážně nevyléčitelně nemocní pacienti převážně s nádorovým onemocněním v konečném stádiu svého života, kteří již nemohou nebo odmítli podstoupit radikální způsob léčby. Jedná se o klienty, u kterých pominul důvod být na akutním lůžku v nemocničním zařízení, ale kteří z různých důvodů nemohou být nadále doma, ve svém rodinném prostředí, nebo ho vůbec nemají. Hospic jim nabízí žít co nejkvalitněji až do poslední chvíle, a to i přes to, že jejich čas je již zpravidla nemocí ohraničen. Pobyt nemocného v hospici není dlouhodobý, hospic není zařízení pro dlouhodobou péči, ale pro péči krátkodobou, v poslední fázi života.
    Našim nemocným pomáháme především zvládnout bolest a další nepříznivé znaky choroby. Rovněž jim nabízíme komplexní ošetřovatelskou, zdravotní a duchovní péči, pravdivé a přátelské prostředí. K tolik potřebnému soukromí jsou v hospici jednolůžkové pokoje, na kterých je přistýlka pro doprovázejícího člena rodiny nebo jiného blízkého. Návštěvy nemocných umožňujeme 24 hodin denně. Ke klientovi přistupujeme jako k neopakovatelné lidské bytosti se všemi potřebami, které má, včetně potřeb duchovních. U věřících klientů zajišťujeme duchovní služby podle jejich přání a podle vyznání. Dále nabízíme podporu rodině klienta, ubytování rodinných příslušníků v hospici v době doprovázení, a to za režijní cenu. Klienti mají zcela volný denní režim. Všechna

0206foto2.jpg (59774 bytes)

činnost se podrobuje jejich vůli. Prostřednictvím dobrovolníků zajišťujeme našim nemocným společníky, kteří s nimi tráví část dne, imobilní pacienty vyváží do společenských prostor, do okolí hospice, na výlety do přírody a pod.
    Klientům garantujeme, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstanou osamoceni.
    Jelikož v rámci ČR je dosud pouze deset hospiců, přijímáme klienty z celé republiky. Od roku 2001 do konce roku 2005 bylo u nás hospitalizováno 1032 klientů. Průměrná doba pobytu jednoho klienta v hospici byla 38 dní. 
Z tohoto celkového počtu pacientů bylo v hospici také patnáct libochovických občanů. Byli to Ludmila Fröhlichová, Karel Gut, Ladislav Eštok, Andrej Široký, Jaroslav Mejta, Miroslav Kubeš, Zdenka Jelínková, Josef Blažek, Anna Lomičová, Marcel Dvořák, Vlasta Netolická, Vlasta Vondráčková, Marie Gutová, Jan Vojtěch a Miloslava Koutníková. Dohromady v našem hospici strávili 398 dní. Řada pacientů dalších byla i z okolních obcí.
    V hospici je 26 lůžek pro klienty, z toho 22 v jednolůžkových pokojích, dva pokoje jsou dvoulůžkové. Ve všech jednolůžkových pokojích je přistýlka pro doprovázející, v případě většího počtu doprovázejících máme další lůžka v pokojících v podkroví. U každého pokoje je samostatné sociální zařízení (toaleta, umyvadlo, sprcha). Ve velké koupelně je hydraulická vana se zvedacím zařízením, které umožňuje koupání imobilním klientům. V hospici jsou rovněž společenské místnosti a kaple. Všechny prostory jsou upraveny bezbariérově. Okolí hospice je bezbariérové, částečně upraveno jako park. Tak umožňuje přístup klientům do těchto veřejných prostor. Všem

0206foto3.jpg (32881 bytes)

pacientům hospice jsou poskytovány i doprovodné služby, a to především stravování, praní prádla a žehlení. Tyto služby může využívat i doprovod. Sociální případy řešíme individuelně, máme zásadu, že finanční situace v rodině nesmí být překážkou k pobytu klienta v hospici.
    V hospici také umožňujeme respitní pobyty pacientům, o které se stará vlastní rodina, ale v mimořádných situacích tak činit nemůže (např. vlastní hospitalizace ošetřovatele, potřeba si od dlouhodobé ošetřovatelské služby odpočinout, odjet na dovolenou apod.) V těchto případech péči o nemocného převezmeme na předem sjednanou dobu. Poté se pacient opět vrací zpět do domácí péče.
    Aby se mohly rodiny o své nemocné blízké starat v domácím prostředí, mají možnost si z naší půjčovny zapůjčit různé pomůcky, které jim to usnadní. Jedná se především o polohovací lůžka, chodítka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, zvedáky do vany pro koupání nemocných a další pomůcky. 
Součástí činnosti je i sociální poradenství, vzdělávání personálu, školení dobrovolníků a stážistů a účast v sociálním sektoru. Součástí naší činnosti je i poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči o imobilní a inkontinentní občany. 
O nemocné v hospici se stará tým 43 zaměstnanců. Jedná se především o lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele, sociální

0206foto4.jpg (27312 bytes)

pracovnici, psychologa, ale i další pracovníky v doprovodných službách jako je kuchyně, prádelna, recepce a další. Profesionální pracovníky doplňují také naši dobrovolníci.
    Každý pacient v hospici má možnost požádat i o duchovní služby. Máme kontakty na duchovní sedmi křesťanských církví, které jsou v Litoměřicích zastoupeny. Podle přání pacienta zajistíme vždy příslušného duchovního. V hospicové kapli jsou pravidelně třikrát v týdnu katolické bohoslužby. Bohoslužby ostatních církví jsou podle jejich přání. 
    Za uplynulých pět let bylo v hospici uděleno 484 svátostí nemocných, 39 pacientů bylo pokřtěno a 28 pacientů přijalo svátost biřmování. Kolik pacientů slavilo svátost smíření neevidujeme.
    Z katolických duchovních do hospice nejvíce docházeli P. Ladislav Kubíček, P. Martin Davídek, P. Jiří Sucharda, P. Milan Bezděk, P. Radim Valík a příležitostně i další duchovní. Měli jsme možnost několikrát v hospici přivítat i naše biskupy a to Mons. Josefa Koukla, Mons. Pavla Posáda, Mons. Františka Lobkovice a Mons. Karla Herbsta. Každá tato setkání byla pro nás zaměstnance a naše pacienty duchovním povzbuzením.
    Hospic sv. Štěpána je nestátní zdravotnické zařízení, proto je naše financování velmi složité. Rozpočet hospice na rok je 17,2 miliony Kč. Náklady na každého pacienta na každý den pobytu v hospici představují částku 2.200,- Kč. Zdravotní pojišťovny pokrývají tyto náklady pouze ze 45%. Jejich platby se stále více zpožďují. Platba pacienta za sociální služby představuje 5 až 8% z celkových nákladů. Zbývajících 50%, tj. 1.100,- Kč na každého pacienta na každý den musíme sehnat od dárců, z příspěvků měst a obcí a formou dotace od Krajského úřadu a podobně. Jedná se o částku ve výši 8,5 milionů Kč ročně. Od roku 2005 byla všem hospicům v naší republice zcela zamítnuta státní dotace. Proto jsme vděčni za každý dar v jakékoli výši. 
    Dary na provoz Hospice sv. Štěpána je možné předávat přímo v hospici, nebo zasílat na naše účty a to :
u České spořitelny a.s. 1002334359/0800
u ČSOB 131434474/0300
K pátému výročí hospice máme rovněž od ledna 2006 povolenu sbírku formou dárcovské SMS ve formě DMS hospicstepan odeslanou na čís. 87777, kde cena DMS je 30,- Kč, z čehož hospic obdrží 27,- Kč. I touto formou je nám možné pomoci.
 
Za vaši přízeň vám děkuje Pavel Česal, ředitel hospice.

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice