Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067509. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

DD v Libochovicích

Počátky Domova důchodců v Libochovicích spadají do roku 1933, kdy místo domova důchodců zněl jeho název

    Počátky Domova důchodců v Libochovicích spadají do roku 1933, kdy místo domova důchodců zněl jeho název okresní chorobinec, a zřejmě proto občas slyšíme náš domov nazývat chorobinec, což nezní nijak pěkně.
    Zřizovatelem DD je Krajský úřad Ústeckého kraje. Současný DD je zařízením, které poskytuje sociální služby občanům, kteří dosáhli důchodového věku a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, kterou jim nemůže zajistit rodina ani pečovatelská služba nebo jiná služba sociální péče. Dále pro staré občany, kteří toto umístění potřebují z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkových zdravotnických zařízeních. 
    Náš DD se snaží vytvářet laskavé a klidné prostředí, ve kterém poskytujeme profesionální a efektivní ošetřovatelskou a sociální péči s cílem zkvalitnit svým klientům život. Celková činnost domova je organizována tak, aby vše směřovalo k uspokojování potřeb a očekávání klientů, kteří by se v domově měli cítit jako " doma,,.
    Až do roku 1993 byla kapacita domova 68 lůžek, po provedené přístavbě počet lůžek vzrostl na současných 159. Jedná se převážně o jedno a dvoulůžkové pokoje. Na ošetřovatelském oddělení pak o třílůžkové pokoje. Úhradu za pobyt stanovuje vyhláška MPSV ČR č. 827 1993 Sb.

1 lůžk. pokoj

2 lůžk. pokoj

3 lůžk. pokoj

Za stravu 55,- 55,- 55,-
Za bydlení  97,50 71,50 56,-
Za nezbytné služby 66,- 66,- 66,-
/ praní, úklid, vaření /denně  218,50 192,50 177,-
měsíčně 6.555,- 5.775,- 5.310,-

    Podmínkou pro přijetí do DD je podání žádosti o umístění. Žádost obsahuje předepsaný tiskopis včetně vyjádření ošetřujícího lékaře, kopii rodného listu a kopii o výši důchodu. Všechny žádosti se přijímají a evidují na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí. V současné době je evidováno kolem 200 žádostí o umístění. Čekací doba na umístění je l až 2 roky.
    Naši klienti k nám do domova přichází převážně z regionu bývalého litoměřického okresu a po svém nástupu se stávají občany Libochovic.
    I když je náš domov umístěn na konci západní části města, nijak se od dění ve městě neizolujeme, spíše naopak.V našem objektu jsou ordinace ženského lékaře, chirurga, psychiatra, ordinace logopedky. Ordinace lékařů slouží převážně občanům města. Dále krytý městský bazén, který je chloubou, ale zřejmě i finanční zátěží pro město, ale na druhou stranu velké plus pro zdraví občanů. A zde si nemohu odpustit připomínku, že na myšlenku postavit bazén z bývalé jídelny a kuchyně ve starém DD po otevření nového domova v roce 1993 jsme přišli my, v domově důchodců. Proto mě velice mrzí, že nyní na existenci bazénu doplácíme díky neukázněným návštěvníkům, kteří si zkracují cestu přelézáním plotu a jeho soustavným ničením. Na druhé straně je pro naše klienty vždy příjemná návštěva dětí, které navštěvují náš výběh s kamerunskými kozičkami.
    Náš domov má svůj život, pořádáme pro své klienty řadu aktivit a kulturních akcí, na které zveme příbuzné i seniory z města. U nás žije sportem nejen 64 zaměstnanců, ale i naši klienti. Zúčastňujeme se různých soutěží, u nás pořádáme plavecký přebor seniorů a turnaj v kuželkách mezi DD v rámci kraje.
    Domov má otevřené dveře každému, kdo si myslí, že u nás najde pomoc, kdo si chce domov prohlédnout, kdo nám chce pomoci. Uvítáme pomoc formou práce dobrovolníka - v provádění návštěv našich klientů, povídání si s nimi. Na každého takového zájemce se upřímně těšíme.

 Marie Stožická

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice