Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Korýši jsou opět v naší řece

Tento článek navazuje na dvoudílný podrobný popis fauny řeky Ohře v předminulém století, ale i dříve. Největší

    Tento článek navazuje na dvoudílný podrobný popis fauny řeky Ohře v předminulém století, ale i dříve. Největší pozornost zde byla věnována lososům (LN 7 a 8/2001).
    K pokračování optimistických předpovědí, že Ohře se stane opět lososí řekou, mě přimělo toto rybářské dobrodružství.
    Lovil jsem ryby na mnoha místech na světě, ale vždy jsem se rád vracel k řece Ohři, kde mám své rybářské místo, svůj kořen, u kterého chytám ryby.
    Bylo časné letní ráno před východem slunce. Obloha bez mráčku slibovala parný den. Brali velcí cejni. Mají charakteristické braní, nástrahu zvedají ode dna při pohybu vpřed, a tak se splávek položí a to je ten přesný moment k záseku ryby. Při jednom z dalších nadhození se při velmi opatrném, jemném záběru pak už nic nedělo. V domnění, že ryba nástrahu ukradla a že je potřeba dát novou, bez záseku jsem pomalu vytahoval udici na šestimetrovém prutu. Jaké bylo mé překvapení, když na háčku se pohupoval rak, který se pravým klepetem urputně držel háčku s nástrahou, kterou nepustil ani když už ležel na břehu. Vložil jsem ho do velké nádoby a tam teprve uvolnil klepeto. Lov ryb už mě nezajímal a prohlížel jsem si detailně tohoto dvanácticentimetrového korýše.
    Pevný krunýř, dlouhá tykadla, za prvním párem noh, klepet, jsou čtyři další páry. To z něj činí tvora, který jako by byl pozdravem z dávných geologických dob. (Obr. 1) Brnění kryjící hlavohruď tohoto korýše je od hnědé s odstíny zeleně.
    Rak říční (Astacus fluviatilis) se může v příznivých podmínkách dožít téměř dvaceti let a dosáhnout přitom až Obr.1 Rak říční čtvrtmetrové délky. Račí krunýř nedorůstá, musí se pravidelně svlékat. Právě kvůli tvorbě krunýře se rakům vede dobře především ve vodách s vysokým obsahem vápníku. Při bližším pohledu zjišťujeme, že račí oči "na stopkách" jsou krásně modré. Cestu po dně si rak hledá nejen očima, ale také ohmatává dvěma páry tykadel. Rak umí rychle plavat. Žije skrytým způsobem života, má noční aktivitu a je samotář. Raci se vyhledávají pouze v době páření, u raka říčního v říjnu až prosinci. Tehdy samečci nalepují samičkám, ležícím na hřbetě, bílé trubičkovité spermatofory do blízkosti pohlavního otvoru. Samička si při kladení lepí až 200 červenohnědých vajíček velkých jako špendlíková hlavička pod zadeček a zadečkové nožky. Inkubace je poměrně dlouhá a závisí na teplotě vody 20oC. Ráčata se líhnou na jaře. Malí, asi půlcentimetroví ráčci jsou první dva dny spojeni se samičkou bílkovinnými snopci, později se aktivně drží. Poprvé se svlékají při vyšší teplotě vody. Svlékají se až pětkrát (Podle Martina Jedličky, Zemědělec).
    Impozantní na rakovi říčním jsou především klepeta. Kvůli svalu, pohybujícím tímto orgánem, byli raci v minulosti také loveni. V knize pro rybáře z roku 1870, kterou mám ve své knihovně, je mnoho návodů k lovu raka říčního. (Obr. 2)
    Rakům, humrům, langustám a krevetám se říká "nejstarší delikatesa lidstva", vždyť se o nich zmiňuje již slavný básník Homér. V antickém Římě se žádná slavná hostina bez těchto 

1005foto5.jpg (55844 bytes)
Obr. 2 Titulní obr. k předmluvě knihy pro rybáře z r. 1870

korýšů s pevnými krunýři neobešla. Mezi jejich největší příznivce patřil i římský "fajnšmekr" Marcus Caelius Apicus (nar. 25 př. Kr.). V jeho rozsáhlém díle se můžeme dočíst, že je téměř nemožné připravit chutného raka bez kmínu. Cesta korýšů na jídelní stůl dosáhla svého vrcholu v době rokoka. Traduje se, že sám francouzský král Ludvík XVI. jich na své svatbě snědl přes čtyři sta kusů. Oblíbenost pojídání raků se v devatenáctém století odrazila i v jeho pojmenování - v Německu bývá toto století nazýváno "stoletím říčního raka". Byla to ovšem doba, kdy se raci běžně a hojně vyskytovali v každém potoce a řece.
    Díky výstavbě čističek odpadních vod v povodí Labe došlo k pronikavému zlepšení kvality vody a v této největší české řece se po dlouhých letech znovu objevili lososi. Jak můžeme sledovat na jejím přítoku, čistší Ohři, dokonce raci říční. Kde žijí raci, mohou žít i lososi, kteří díky rybím přechodům budovaným na jezech se budou postupně dostávat do Ohře.
    Během psaní tohoto článku jsem dostal e-mailovou zprávu od Ing. Křivánka z nové libochovické elektrárny. Sděluje mi, že pracovníci ochrany životního prostředí z Ústí n.L. provedli zkušební odlov raka říčního na Ohři pod elektrárnou.
Odlov byl úspěšný a přiložený obr. 3 potvrzuje optimistickou skutečnost, že korýši jsou opět v naší řece.

1005foto6.jpg (20138 bytes)
Obr. 3 Rak odlovený pod libochovickou elektrárnou (10 cm)

    Voda v naší řece je čistší. Jedinou překážkou zůstává nízká teplota vody, bránící lepší reprodukci raků. Je toNechranická přehrada, která vypouští do dolní Ohře spodní, studenou vodu. Dojde-li k tomu, že se bude ohřátá voda z hladiny přehrady vypouštět přes korunu hráze, velmi kladně to ovlivní celkovou faunu dolní Ohře, zejména raky říční, ale i přirozený výtěr ryb.
    Na závěr je třeba zdůraznit, že rak říční patří mezi zvláště chráněné živočichy nejen na našem území, ale ve většině států, kde se vyskytují.
    Až se na naší Ohři setkáte s rakem říčním, vracejte ho do vody hřbetem dolů, protože jinak zůstane kol žáber, krytých krunýřem, bublina vzduchu, která jej zadusí.

 Antonín Glanc

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice