Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1036996. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovické památky

V roce 1845 byla během opravy sanktusníku (věžičky na hřebenu střechy) nalezena písemná zpráva informující nás o vzniku jedné z nejznámějších a možná i nejnavštěvovanějších

    V roce 1845 byla během opravy sanktusníku (věžičky na hřebenu střechy) nalezena písemná zpráva informující nás o vzniku jedné z nejznámějších a možná i nejnavštěvovanějších libochovických památek. Hned v úvodu se z tohoto pramenného dokladu dovídáme, že "... Leta po narození Krista Pána tisíctého sedmistého dvacatého na den svatého Abdona mučedlníka

0505foto7.jpg (36069 bytes)
Anonymní česká sochařská dílna, socha sv. Vavřince, kolem
roku 1721(?), hřbitovní kostel, Libochovice.

30.července založen jest první gruntovní kamen tohoto kostela svatého Vavřince nad městem Libochovic za času: ...", dále následuje obšírný výčet tehdejších významných osobností církevních, státních, vrchnostenských, občanů městských i řemeslníků participujících na stavbě hřbitovního kostela a historický záznam končí prosbou v latinském jazyku (s chronogramem dávajícím součet 1720): "s.Martyr!reCorDare CIWItatIs hVIatIs!" (sv. mučedníku! měj na mysli zdejší obec!). Celý text zprávy publikoval Arnošt Kaubek (Děje města Libochovic nad Ohří, Litoměřice 1874, s.274-275). Kamenosochařskou výzdobu exteriéru kostela sv. Vavřince tvoří jediné sochařské dílo, svatovavřinecká postava podživotní velikosti. Škoda jen, že písemný dokument se o této pískovcové skulptuře nezmiňuje.
Svatý Vavřinec, původem Španěl, patří k staro-křesťanským světcům. Žil v Římě kolem poloviny 3. století, tedy v době vlády dvou Gallienů, císaře Valeriana a jeho (dnes bychom řekli poněkud kontroverzního) syna Galliena (vládli společně v letech 253-268 n.l.). Jejich pozoruhodné životopisy najdeme v Portrétech světovládců II (Praha 1982, s.84-99). Jak uvádí James Hall, sv. Vavřinec byl papežem Sixtem II. jmenován arcijáhnem a odpovídal za tehdejší církevní majetek. Podle tradice mu vězněný papež ještě před svou smrtí nařídil rozdat církevní poklady chudým. Když však brzy nato římský prefekt se dožadoval předání peněz a cenností církve naopak do jeho rukou, sv. Vavřinec se dostavil se zástupem římské chudiny se slovy: "Zde jsou poklady církve!" Následovalo jeho uvěznění a odsouzení k trestu smrti pozvolným opékáním na roštu. Zemřel v Římě v roce 258 (potud James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991, s. 471).
    A byla to právě scéna světcova martyria, která se stala pro svou dramatičnost vítaným ikonografickým námětem pro řadu někdejších malířských mistrů. Připomeňme si zde aspoň dílo známého pražského barokního malíře Jana Jiřího Heinsche, jehož oltářní obraz se svatovavřineckým martyriem z roku 1683 zdobí interiér kostela zasvěceného témuž světci v Novém Bydžově. Sochaři, kterým k výtvarnému vyjádření musí posloužit jednotlivá lidská postava, zpodobovali sv. Vavřince v jeho charakteristickém liturgickém úboru jáhna, tedy v dalmatice a jako příznačný atribut mu vkládali do ruky rošt. V této podobě se se sv. Vavřincem setkáváme i v Libochovicích v nice západního štítu hřbitovního kostela. Libochovická socha vznikla nejspíš zároveň s kostelní stavbou po roce 1720 a má proto časově nejblíže k další zdejší sochařské památce totiž statui sv. Rocha z roku 1722. Zdá se, že obě mohly být vytvořeny jednou a toutéž (zatím bohužel anonymní) českou sochařskou dílnou. 

text a foto Miloš Suchomel 

OPRAVA:
Text pod fotografií Heberovy rytiny Libochovic, uveřejněné v Libochovických novinách 3/2005 na str. 20, má správně znít: František Alexandr Heber, Libochovice, 1833-1843(?).

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice