Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1009922. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Zemní plyn - dobrý sluha, ale nebezpečný pán

Před více než deseti lety byla provedena plynofikace našeho města a obyvatelé mohli začít využívat výhod, které poskytuje zemní plyn k vytápění a vaření v domácnostech

    Před více než deseti lety byla provedena plynofikace našeho města a obyvatelé mohli začít využívat výhod, které poskytuje zemní plyn k vytápění a vaření v domácnostech. Plynová zařízení zvaná "odběrné plynové zařízení" (OPZ), která provozujeme již několik let, ale vyžadují, abychom jim věnovali pozornost. Přestože tato zařízení nevyužíváme k podnikání a nejsme tak povinni dle vyhlášky č. 85/78 Sb. zajistit provedení revizí a kontrol včetně odstranění zjištěných závad a jsme tak zvané "nepodnikající fyzické osoby", vztahuje se na i nás povinnost, podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), udržovat odběrné plynové zařízení (OPZ) v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. V případě nehody či havárie plynových zařízení způsobených nespolehlivým stavem se může jednat až o trestný čin obecného ohrožení podle § 179 a 180 trestního zákona. Jsme tudíž odpovědni též za případné škody způsobené nespolehlivým stavem plynového zařízení v bytech, rodinných domech atd. Povinnost dle vyhl. 85/1978 Sb. provádět revize a kontroly plynového zařízení v bytech uživatelů bytů (státní, družstevní, v osobním vlastnictví) se nevztahuje též na ty uživatele, kterým byly rozvody plynu v bytě a plynové spotřebiče předány prokazatelně do osobního užívání. V opačném případě se tato povinnost vztahuje na pronajímatele bytů.

A nyní, jak nejlépe udržovat odběrné plynové zařízení v bezpečném stavu?

Zemní plyn sice není jedovatý, ale je nedýchatelný, dusivý a ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou směs. Odběrné plynové zařízení se skládá zpravidla z hlavního uzávěru plynu, plynového rozvodu po bytě nebo rodinném domě a spotřebiče (spotřebičů). Uživatel musí v rámci bezpečnosti a bezporuchového provozu dodržovat několik bezpečnostních zásad:

 • Provozovat spotřebiče (plynový kotel, sporák, topidlo) podle návodu výrobce a zajistit dle tohoto návodu prohlídky a kontroly spotřebiče u autorizované firmy.
 • Zajistit, aby do prostoru plynového spotřebiče byl neustále zachován přístup spalovacího vzduchu (např. okna bez těsnění v kuchyni, kde je sporák, větrací otvory do prostoru koupelny, kde je umístěn závěsný plynový kotel nebo průtokový ohřívač vody atd.). Tyto požadavky se nevztahují na spotřebiče třídy C se systémem "turbo", tj. že nasávají spalovací vzduch z venkovního prostoru a též odvod spalin je do venkovního prostoru.
 • Neprovádět opravy nebo seřizování plynových spotřebičů a plynovodů vlastními silami.
 • Dbát na to, aby údržbu a servis spotřebičů, ale i drobné změny a úpravy na plynovodech prováděla pouze firma (právnická osoba) nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem osvědčení a oprávnění o odborné způsobilosti provádět montáže a opravy plynových zařízení. Tato osvědčení a oprávnění vydává Institut technické inspekce v Praze.
 • Pravidelně zajistit u odborníka (kominíka) kontrolu odtahu spalin.

  Pokud zjistíme únik plynu (zpravidla čichem), musíme dodržet tyto bezpečnostní zásady:
 • Ihned zhasnout všechny plameny !
 • Ihned otevřít všechna okna a dveře!
 • Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
 • Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!
 • Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!
 • Nemanipulovat s elektrickými spínači!
 • Nevytahovat elektrické zástrčky!
 • Nepoužívat elektrické zvonky!
 • Nepoužívat elektrické spotřebiče!
 • Nekouřit!
 • Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!
 • Jestliže se příčina zápachu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutno ihned přivolat odbornou oprávněnou firmu!
 • I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášena dodavateli plynu (Severočeská plynárenská a.s.) u zařízení, které jsou v jeho vlastnictví, nebo oprávněné firmě u zařízení, které je v našem vlastnictví!Dodržováním těchto několika málo zásad můžeme bez obav dále užívat výhod plynových zařízení v našem každodenním životě a plyn pro nás bude vždy pouze dobrým sluhou. 

Pavel Kvěch, inspektor státního odborného dozoru

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice