Datum a časDnes je čtvrtek, 23.11.2017SvátekSvátek má Klement
Přístupy1067430. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovické památky

Socha sv. Rocha u kostela Všech svatých

   Zpodobování sv. Rocha patří k ikonografickým tématům, k nimž se čeští sochaři 17. a 18. století často vraceli. Původ tohoto uctívání zahraničního světce můžeme hledat v Rochově charitativní práci. Roch proto také patří k svatým ochráncům proti moru, jehož epidemie se opakovaně vracela v 17. a 18. století do Čech a právě po jejím ukončení vyrůstaly v postižených oblastech na znamení díkůvzdání morové sloupy a také statue věnované sv. Rochovi.
   Francouzský světec, narozený v městě Montpellier, žil v letech 1293-1327. Během svých četných cest po Evropě se věnoval ošetřování nemocných morem. Nakonec se sám, jak uvádí James Hall (Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, s. 388), nakazil morem a vrátil se provázen svým věrným psem do rodného města, kde však znetvořený nemocí nebyl poznán a byl uvržen do vězení, v němž zemřel. Ani jako nebožtíkovi se mu nepodařilo zůstat v Montpellieru. V roce 1485 byly jeho ostatky odcizeny Benátčany, kde je Neznámý autor, socha sv. Rocha, 1722, Libochovice získalo bratrstvo uctívající sv. Rocha. Sídlem bratrstva byla dodnes známá benátská památka Scuola di S. Rocco. I v současnosti patří tento objekt v Benátkách k nejnavštěvovanějším, spíše však díky skvělým gigantickým plátnům jednoho z nejslavnějších benátských malířů Jacopa Robusti zvaného Tintoretto.
   Sv. Roch bývá v sochařských dílech zpodobován jako poutník v plášti s mušlemi, opírající se o hůl a třímající mošnu, na obnažené noze pak ukazuje na černou skvrnu charakterizující onemocnění morem; u nohou mívá ještě psa, který mu v tlamě přináší bochník chleba. Na libochovické soše sv. Rocha, přemístěné z náměstí ke kostelu Všech svatých, z vyjmenovaných atributů zaznamenáváme poutnický plášť s mušlemi, poutnickou hůl a obnažené koleno pravé nohy se sympto-my nemoci, na něž světec upozorňuje gestem levé ruky.
   Podle Arnošta Kaubka "sochu sv. Rocha na východním konci náměstí stavitelský mistr Martin Suchý leta 1722 vyzvednouti nechal". (Děje města Libochovic nad Ohří, Litoměřice 1874, s.263) Toto časové zařazení vzniku statue sv. Rocha se objevuje také v posledním soupisu památek Československé akademie věd (Emanuel Poche a kolektiv spolupracovníků: Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, s.255). Naproti tomu starší "rakouský" roudnický soupis vyslovuje odlišnou hypotézu: "Socha sv. Rocha na náměstí, pískovcová, životní velikosti, slušně provedená v polovici 18. století". (Bohumil Matějka: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém, Praha 1898, s.137.) 
   Vzhledem k tomu, že Arnošt Kaubek uvádí jmenovitě i donátora, který postavení pomníku sv. Rocha v Libochovicích zřejmě hradil ze svých finančních prostředků, je pravděpodobné, že zprávu o vzniku tohoto kamenosochařského díla objevil při studiu archivních pramenů a jde tedy o údaj hodnověrný, kterému je třeba dáti přednost před datováním Bohumila Matějky.
   Podobně jako u statue sv. Jana Nepomuckého z roku 1729 u zátoky Ohře pod libochovickým zámkem, ani v případě sochy sv. Rocha z roku 1722 se zatím nepodařilo v archivních pramenech nalézt zprávu o autorovi tohoto kamenosochařského díla.

 text a foto Miloš Suchomel

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice