Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066435. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Ulička Pivovarní
Stalo se jednou za Rakouska-Uherska v okresním městě Libochovice, že vážení radní zapomněli pojmenovat jednu uličku a to ne ledajakou, ale důležitou tepnu k odvozu piva z měšťanského pivovaru. Stalo se to v roce 1876, při prvním přejmenováváním ulic, kdy bylo zapomenuto na uličku, která dnes už neexistuje. Byla to ulička ve tvaru L z dnešní Revoluční k pivovaru mezi stodolami a domky. Zapomnětliví radní nejprve navrhovali název "Ulička ztracená", „Ztracenka“, avšak vzhledem ke své důležitosti získala název "ulička Pivovarní", na rozdíl od "Ulice Pivovarní", která vedla od  tehdejší ulice „Pražské“ k severu (od dnešního kruhového objezdu). „Ulice Pivovarní“ byla v roce 1920 přejmenována na „Pivovarskou“ a „ulička Pivovarní“ byla v roce 1988 zbourána v rámci výstavby posledního obytného bloku v Revoluční ulici se 46 bytovými jednotkami (zahájení stavby 8.12.1988). Do užívání byly předány v lednu 1990. Byty byly určeny pro zaměstnance čížkovických cementáren a podniků v Budyni. I když tato ulička byla chudá příbuzná ostatních ulic v Libochovicích, o to více v ní proběhlo historických událostí.

Situační plánek.

Čísel popisných v této uličce nebylo mnoho, čp. 71, nyní obytný dům Riegrova, dříve i část příslušenství, čp.116 – bývalá sladovna, byla zbořena mnohem dříve, respektive ztratila mnohem dříve čp. a byla přiřazena k areálu pivovaru. Čp.81, samotná budova pivovaru. Dále se v souvislosti s touto uličkou hovoří v Kaubkově spise o domech o čp.114, které bylo někdy v roce 1753 rozděleno na 114 a 115, pak se záhadně ztrácí a nakonec dnes se obě čp. objevují jinde. Čp. 81 bylo zřejmě také dříve vedeno jako obytná budova, která se pozemkově rozdělila, protože lze se dočíst, že: Tento dům stál za dnešním Pivovarem na Záměstí, domy 130 a 152, které se od něj oddělily byly v bývalé Pivovarní uličce. Dnes tento komplex domů neexistuje, zůstává pouze čp.81, pivovar. Domy 130 a 152 také z této oblasti záhadně mizí a tato čísla popisná se objevují jinde. Vše zřejmě souvisí s pivovarem, který se rozšířil i o tyto domy, nebo byly tyto domky zbourány a na jejich místech vyrostly provozní budovy pivovaru.

Část uličky Pivovarní, vjezd do pivovaru.

V čp.81 se narodil Scharhan (Šarhan) Václav Bartoloměj (14.8.1773), výtvarný umělec, malíř. Působil jako malíř fresek a divadelních dekorací v Praze a ve Vídni. O domech 114 a 115 je veden také poměrně detailní záznam, ale nelze z něho vyvodit, kdy byla tato čísla přidělena jinam a jak dlouho vlastně existovala jen čísla bez domů.
S číslem 116 je také spojen jeden osud, osud Václava Krause. Stanislav Václav Kraus se narodil 6.5.1924 v č.p. 116. Jeho otec byl Alois Kraus, krmič a pocházel z Chotěšova, matka Anastasie, rozená Šťástková, se narodila v Praze. V SOKA Lovosice je uložen požadavek, kterým NV Ústí nad L. žádá účast vojenské delegace „Národní stráže“ z Libochovic u příležitosti pohřbu p. Krause (pohřeb byl v 15,00 hodin dne 14.5.1945 v Předlicích). Lze tedy i podle jiných náznaků v zápisech předpokládat, že p. Kraus z Libochovic se zúčastnil bojů v květnových dnech na Ústecku buď jako člen NS, nebo jiného ozbrojeného oddílu, které působily na Ústecku. Ostatně, jak již jednou upozornil pan Václav Česal, je v Předlicích na bývalé hospodě „Na Zastávce“ pamětní deska z květnových dnů roku 1945 se jménem Václava Krause. Je zřejmé, že vzhledem k sociálnímu postavení rodiny Krausovy bydleli všichni v jedné místnosti bývalé sladovny.

Bourání uličky Pivovarní, 1988

Dnes již tato část Libochovic neexistuje. Domnívám se, že i kdyby tato ulička nepadla zástavbě paneláku, padla by v zájmu přehlednosti křižovatky Pivovarská, Revoluční.               

ČeTo

Komentáře