Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032858. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Střípky z Purkyňovy školy

Okresní kolo ve stolním tenise
Naši chlapci z 2. stupně se zúčastnili okresního kola ve stolním tenise v Litoměřicích - III. kategorie ve složení: Kryštof Bušek, Adam Hrebinka a Česťa Brabec vybojovala 3. místo. Také IV. kategorie dopadla na výbornou. Ve složení: Vašek Coufal, Dominik Franc a Kuba Vejman obsadili krásné 3. místo.

Krajské kolo Logické olympiády 2015 
Dne 6. 11. 2015 se v Ústí nad Labem v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně konalo krajské kolo Logické olympiády, v němž naši školu po absolvování domácího nominačního kola, které proběhlo v říjnu online, reprezentovala Anežka Beránková (5. A). Přes náročnost soutěže se v konkurenci 46 žáků 2. - 5. tříd ZŠ z Ústeckého kraje umístila na krásném 7. místě s kvantilem 86,67%, který by například v Jihomo-ravském či Středočeském kraji stačil na postup do ústředního kola.

Projektový den 2015 ve speciálních třídách
27. října proběhl ve speciálních třídách projektový den věnovaný výročí vzniku samostatného Československého státu. Každá třída si sama vybrala téma, kterému se pak po celý den věnovala. Žáci se zábavnou formou seznámili s významem státního svátku, stáními symboly a významnými osobnostmi. Dozvěděli se také informace o životě českého národa v roce 1918. Děti bavilo poznávat život jejich vrstevníků v době téměř před sto lety. Všichni pracovali na zadaných úkolech se zaujetím. Tím, že žáci sbírali a třídili informace, přemýšleli nad výtvarnou stránkou vytvořených nástěnek, opět dokázali, že umí bezvadně spolupracovat. Skupinová práce se žákům líbila a den si náležitě užili. Projektový den představil jednu z vítaných forem vzdělávání žáků.


Projektový den v speciálních třídách. Foto: M. Adamičková

Pochod za rozsvícenou dýní 2015
Město Libochovice a ZŠ J. E. Purkyně uspořádaly v pátek 6. 11. 2015 již devátý ročník tradičního lampionového „Pochodu za rozsvícenou dýní“. Celá akce začala na náměstí proslovem ředitele školy Mgr. Miloše Matějky a starostky města Ing. Jany Holé. Program pokra-čoval vystoupením dětského pěveckého sboru „Hanžburáček“ pod vedením Mgr. Jiřího Grünera. Poté se všichni vydali na strašidelnou stezku městským parkem osvětlenou vyřezanými dýněmi a místy se objevovala i děsivá strašidla. Na konci stezky bylo připraveno lahodné dýňové občerstvení sponzorované provozovatelkou restaurace Pamplona Věrou Bauerovou. Večer byl zakončen nádherným ohňostrojem. 


Žáci základní školy se každoročně účastní vyřezávání dýní.

Melodram do školy - aneb naše ZŠ opět triumfovala na PF UJEP
Dne 4. listopadu 2015 se na PF UJEP v Ústí nad Labem uskutečnil hudební seminář pro pedagogy hudebních výchov nazvaný „Melodram do škol“. Účelem projektu bylo seznámit posluchače s tímto hudebním druhem (spojení hudby a slova) a jeho zařazením do hodin hudební výchovy jak na ZŠ tak ZUŠ. Tohoto projektu se účastnila i naše ZŠ, která vyslala svého žáka Jiřího Chadrabu - Jirka má s melodramem již bohaté zkušenosti, aby se předvedl před ostatními pedagogy. Obstál na výbornou a byl pochválen od vedoucí katedry hudební výchovy doc. Ivany Ašenbrenerové, PhD. a PhDr. Lenky Přibylové, PhD. (vedoucí kurzu Melodram a jeho interpretace) za skvělý výkon, který před zraky studentů a pedagogů podal.
Spolupráce s PF UJEP v Ústí nad Labem - obzvláště s katedrou hudební výchovy začala již na konci loňského školního roku, kdy Anežka Beránková (5. A) a Jiří Chadraba (9. A) zpívali a nahrávali ve studiu své skladby, které posílali na soutěž do Brna s názvem „Slavíci ve školní lavici“ a nyní pokračovala tímto seminářem.
Doufám, že spolupráce bude i nadále pokračovat a my se můžeme těšit na další hudební zážitky - ze strany UJEPu jistě znovu přijdou. 

Autorské čtení - Kapřík Metlík - od spisovatele a ilustrátora Jana Opatřila
Ve středu 11. 11. 2015 měli žáci z prvních tříd, z 2. B a z 3. B na návštěvě pana spisovatele Jana Opatřila s jeho knížkami o malém kapříkovi Metlíkovi. Pan spisovatel si s dětmi pěkně povídal, předčítal jim ze svých knížek, ukazoval jim své krásné ilustrace k příběhům. Na závěr si děti mohly zakoupit různé upomínkové předměty s obrázky rybích hrdinů z knížek. 

Připravila Mgr. Jitka Hajná

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice