Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030283. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Zápach z cihelny


Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Libochovice před časem obdržel několik žádostí o prošetření zápachu z cihelny HELUZ Libochovice. Zároveň s naším úřadem obdržela podnět k prošetření i Česká inspekce životního prostředí, která ihned zahájila šetření, o kterém byl náš úřad informován. O výsledku jejich šetření bylo město a městský úřad seznámen. Tuto informaci vám nyní zprostředko-váváme:
Česká inspekce životního prostředí dne 28. 7. 2015 provedla u provozovatele cihelny HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Dolní Bukovsko na základě podnětu na zápach z cihelny místní šetření. V rámci kontroly bylo zjištěno, že v období 1. 6. - 30. 6. 2015 a dále 1. 7. - 28. 7. 2015 došlo několikrát (v řádu několika minut) k výpadku elektřiny. Přepalovací zařízení je v tuto dobu nefunkční. 
Při výrobě cihel jsou jako surovina používány papírenské kaly, které mohou být nositelem pachových látek, proto bylo provedeno autorizované měření emisí na výduchu ze sušáren umístěných za lisem.
Kontrolou České inspekce životního prostředí nebyly zjištěny nedostatky v provozování zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší.         

Ing. arch. D. Oslej

Komentáře