Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030294. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


v tomto čísle bych Vás ráda seznámila s akcemi, které se v současné době realizují a do konce roku by měly být ukončeny. Jedná se o: 
Odstranění havarijního stavu opěrné zdi v ulici Evaňská v Poplzích.
V roce 2013 město Libochovice obdrželo znalecký posudek upozorňující na špatný až havarijní stav opěrné zdi v Evaňské ulici. Z důvodu zhoršení stavu zdi byl v dubnu letošního roku vypracován nový statický posudek, jehož závěr zněl: „Stav opěrné zdi hodnotím jako havarijní. Oproti minulosti se zhoršil.“ 
Jedná se o opěrnou zeď v délce 16 m na parcele p.č. 698/1 k.ú. Poplze, podél hlavní komunikace procházející obcí. Tato zeď nebyla v minulosti udržována, a tak došlo k vyplavení pojiva ze spár i k deformaci a postupnému rozpadání zdiva. Nově zřízená zeď bude ze železobetonu, postavená pomocí betonových tvarovek a z pískovcových kamenů na vnější straně. Pískovcové kameny budou použity ze stávající zdi. Okamžitě byla ze zdi odebrána vrstva vrchních kamenů, aby se zabránilo pádu zdi. Nyní, po získání stavebního povolení, byly zahájeny práce na výstavbě nové zdi, které by měly být do 10. prosince letošního roku ukončeny. Vítězná firma výběrového řízení je LP DOPRAVA A STAVBY Rokycany. 

Přechod pro chodce Havlíčkova ulice  naproti Penny marketu
Byly zahájeny stavební práce výkopem přívodu elektřiny a vybetonováním základových patek pro sloupy na osvětlení přechodu. Již v předstihu z důvodu rekonstrukce silnice byly osazeny silniční obruby. Práce budou pokračovat na propojení chodníků na obou stranách ulice. Plánovaná realizace - do konce listopadu. Vítěz výběrového řízení je firma Cikánek Aleš z Litoměřic.
 
Úprava povrchu - propojení ulic Havlíčkova, Táboritská a Žižkova
Při provádění pokládky asfaltu na silnici v ulici Havlíčkova byla provedena povrchová úprava asfaltovou směsí - propojení ulice Havlíčkova, Táboritská a Žižkova. Jedná se o přístupovou cestu k Penny marketu z východní části města. Původní kočičí hlavy byly naprosto nevyhovující. Asfaltový potah provedla firma Ekostavby Louny.
 
Rekonstrukce bytových domů
V rámci oprav bytového fondu finišují započaté rekonstrukce.
Dochází k výměně střešní krytiny v nájemním domě Vrchlického 287, Libochovice včetně zednických, klempířských a pokrývačských prací včetně výměny střešních latí a oprav komínů. V loňském roce zde byla dokončena rekonstrukce přízemního bytu č. 1 a rekonstrukce bytu č. 4. Dnes se v tomtéž domě dokončuje rekonstrukce bytu č. 3, která spočívá v plynofikaci bytu, zřízení ústředního topení a přestavby koupelny a kuchyně. Vzhledem k tomu, že tento dům byl léta neudržovaný nejen zvenčí, ale i zevnitř, jeho rekonstrukce je finančně náročnější. V bytovém domě probíhaly tyto opravy:
výměna oken firmou Stavservis Teplice, s.r.o.
Rekonstrukce bytu č. 1 a č. 4 spočívala ve výměně kuchyňských linek, montáži topení a rozvodu vody, v nové elektroinstalaci, revizi el. přípojky, pokládce podlahové krytiny, dodávce interiérových dveří, kamen na tuhá paliva, instalaci vodoměrů a zednických pracích. 
Předpokládaná realizace opravy střešní krytiny bude dokončena do konce listopadu. Vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení je Miroslav Vajc z Radovesic.Dále se v domě provádí rekonstrukce bytu č. 3. 

Nová střešní okna v domech Dvouletky č. 660 - 665.
Z důvodu špatného stavu stávajících střešních oken ve výše uvedených domech, kdy dochází k zatékání do městských bytů, bylo třeba přistoupit k jejich výměně. Jedná se o 74 ks zateplených střešních oken. K 20.11.2015 je namontováno 38 kusů. Vítězem výběrového řízení je firma Okna Morávek, s.r.o., Veselí nad Moravou.
Jak sami vidíte, k opravování toho máme skutečně hodně. Snažíme se postupně obnovovat  majetek města a následně ho udržovat v dobrém stavu.

Ulice U Školky Poplze - II. etapa 
I zde práce finišují a dokončení akce by mělo být v průběhu prosince.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála krásný měsíc prosinec plný klidné vánoční pohody, bez spěchu a shonu a hlavně s těmi, které máte rádi.
Přeji Vám krásný nový rok 2016, hodně štěstí, ale hlavně zdraví Vám všem. Ze srdce

Ing. Jana Holá, starostka města
 

Komentáře