Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1036996. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovické památky

O soše sv. Jana Nepomuckého, která dnes zdobí severní břeh slepého ramene Ohře pod libochovickým zámkem, nemáme bohužel zatím k dispozici žádné konkrétní

     O soše sv. Jana Nepomuckého, která dnes zdobí severní břeh slepého ramene Ohře pod libochovickým zámkem, nemáme bohužel zatím k dispozici žádné konkrétní zprávy. Archivní prameny i literatura shodně mlčí. Není znám ani autor, ani přesné datum postavení statue. Dokonce ani svědomitý libochovický monogramista Arnošt Kaubek nás příliš nepotěší sdělením, že socha sv. Jana Nepomuckého "... snad teprv po kanonisací tohoto svatého roku 1729, jak se domníváme též na knížecí výlohy postavena jest."
     S jistotou však můžeme dnes konstatovat, že sochy zpodobující pražského generálního vikáře a právníka doktora Johánka z Pomuka (narodil se někdy před polovinou 14. století a zemřel dne 20. března 1393 během útrpného trýznění) vznikaly v Čechách dávno před jeho blahořečením v roce 1722 a svatořečením, k němuž došlo dne 19. března 1729 za pontifikátu papeže Benedikta XIII. (Životopisem a svatojánským kultem se podrobně zabývá Vít Vlnas v díle Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.) Z těch nejstarších svatojánských statuí patří k nejznámějším plastika na Karlově mostě v Praze, na jejímž vzniku se podíleli tři autoři: Matthias Rauchmiller, který vytvořil základní vzorové bozzetto, Jan Brokoff potom vytvořil podle Rauchmillerova díla dřevěný model v měřítku 1:1 (již v roce 1682) a konečně Wolff Hieronimus Heroldt z Norimberka odlil podle této dřevořezby a na Karlově mostě v roce 1683 osadil kovovou plastiku, která tam stojí dodnes.


1204foto6.jpg (51035 bytes)

     Vliv tohoto díla na další sochařská zpodobování sv. Jana Nepomuckého byl skutečně ohromující. Rauchmillerovský ikonografický typ, brokoffovskou kompozici svatojánské postavy převzala celá řada český sochařských mistrů 18. i 19. století a použil ji ještě v roce 1911 i Čeněk Vosmík. A tak se dodnes v českých obcích a české krajině setkáváme na každém kroku se svatojánskými statuemi. Pozoruhodné je, že kult sv. Jana Nepomuckého přesáhl hranice Čech. Umělecké památky zobrazující českého světce najdeme i v sousedních oblastech Rakouska, Německa i Slezska. V roce 1965 jsem se překvapivě setkal se sochou sv. Jana Nepomuckého i na mostě v belgických Bruggách.
     Také libochovická pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, postavená na někdejším břehu řeky Ohře, zachovává ikonografický typ daný pražskou mosteckou plastikou. 
    Nicméně právě ta totožná, pouze zrcadlově obrácená sochařská kompozice je asi tak všechno, co zdejší skulpturu pojí se starým principiálním dílem sochařských mistrů Rauchmillera a Brokoffa. Autora tu dnes po proměnách originálu způsobených klimatickými vlivy a historickými opravami těžko budeme určovat bez přispění archivních pramenů; pokud se však týká časového zařazení původního svatojánského pomníku nad říční zátokou, lze předpokládat, že jde o starší statui, než uvádí Arnošt Kaubek. Vznikla asi v časové blízkosti obou dalších barokních libochovických skulptur - sv. Rocha a sv. Vavřince - tedy někdy kolem roku 1720. Nasvědčuje tomu jednak její zobrazení na plánu města Libochovic z roku 1727, jednak tvarosloví jejího podstavce charakteristické spíše pro kamenosochařské památky z prvních desetiletí 18. století. 

text a foto Miloš Suchomel

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice