Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030188. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Je nás hodně nebo málo?


Na počet zaměstnanců a odvedenou práci Ekonomického odboru (EO) je mnoho názorů, které si vzájemně protiřečí. Někteří si myslí, že je nás hodně a neděláme nic (těch je více) a jiní naopak, že je nás málo a děláme hodně (těch je méně). Zkusme tedy oba názory poměřit suchou statistikou. V roce 2011 měl EO tři pracovnice a zpracoval celkem 14 428 účetních operací, což je 4 809 operací na 1 pracovnici, zatímco v roce 2014 nás bylo celkem 5 a dokázaly jsme zpracovat 50 177 účetních operací, což je 10 035 operací na 1 pracovnici (předpoklad pro rok 2015 na základě údajů k 30.9. - nárůst o dalších 5% účetních operací). Porovnáním tedy zjistíme, že nárůst počtu zaměstnanců je o 66% (je nás opravdu více), zatímco nárůst počtu účetních operací je o 248%, (z  tohoto úhlu pohledu je nás zoufale málo). 
Málokdo si také umí představit širokou škálu činností tohoto odboru. Od návrhu rozpočtu, kontroly jeho dodržování a provádění změn (od něj se odvíjí veškeré provozní výdaje, investice a služby pro obyvatelstvo), přes účtování všech operací, sledování PAPu, zpracování směrnic, daňových přiznání, zákonných hlášení a výkazů pro krajský úřad, evidenci majetku, provádění kontrol příspěvkových organizací, personální agendu, sledování pohledávek či zákonných odvodů zdravotním pojišťovnám a Okresní správě sociálního zabezpečení atd … Vzhledem k tomu, že se město Libochovice v poslední době vydalo cestou využívání dotačních titulů, je součástí práce EO také proúčtování všech dotací od začátku až do konce, včetně zpracování podkladů pro kontrolní mechanismy jak krajské, tak státní či EU. S nabytím platnosti zákona, který upravuje poskytování dotací z rozpočtu města, přibyla do činností odboru také agenda poskytování dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím, a to od podání žádosti přes zpracování veřejnoprávních smluv, až po následnou kontrolu subjektů, kterým je dotace poskytnuta.Vývoj počtu účetních operací úzce souvisí s reformou účetnictví územních samosprávných celků (ÚSC), která se od roku 2011 začíná naplno rozbíhat. To s sebou přináší postupný nárůst admi-nistrativy v celé oblasti účetnictví. Od roku 2012 jsou ÚSC povinny účtovat také tzv. Pomocný analytický přehled (PAP), který zajištuje informace pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků Evropské unie. PAP slouží k zajištění průkazných informací pro Evropskou komisi a Evropskou centrální banku a v praxi to znamená, že se každá položka nyní musí účtovat dvakrát. V roce 2013 dochází k rozšíření PAPu pro potřeby státu, v roce 2014 k zavedení elektronických pokladen (v tomto roce to znamená další nárůst o více než 1 600 operací a v roce 2015 k 30. 9. je to již více než 1 400 operací) a dalšímu rozšíření PAPu. Ani v roce 2015 není reforma u konce a postupně přicházejí změny v daňové oblasti, což sebou samozřejmě přináší další nárůst administrativy.
Co říci závěrem? Pokud se vrátíme k nadpisu tohoto článku, věřím, že na základě výše uvedených skutečností si vlastní názor udělá každý sám.

Ing. Jitka Vinklerová

Komentáře