Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 23.9. 2015, 30.9. 2015 a 5.10.2015 proběhlo 23., 24. a 25. jednání rady města. Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města naleznete na webových stránkách města Libochovice www.libochovice.cz-úřední deska.                                                                                                                                                                          
23. rada města 23.9.2015

RM schválila umístění reklamy města Libochovice v projektu „Sociální automobil“ určený klientům  Hospice sv. Štěpána o.s. Litoměřice
RM schválila investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 70.000 Kč na nákup herních prvků na venkovní hřiště.
RM schválila dotace z rozpočtu města Libochovice organizaci Svaz tělesně postižených, MO Libochovice, ve výši 4.500 Kč na projekt v roce 2015 - prohlídka zámku ve Velkém Březně a ve výši 4.800 Kč na projekt v roce 2015 - divadelní představení “Hašler”.
RM schválila  dodavatele na stavební práce „Odstranění havarijního stavu opěrné zdi“, Poplze, Evaňská p.č. 698/1  k.ú. Poplze, Dodavatelem zakázky je firma LP DOPRAVA A STAVBY, Rokycany.
RM schválila Smlouvu s Fotbalovým klubem Libochovice o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu pozemků p.č. 904/45 o výměře 11.848 m2, st.p.č. 959 o výměře 330 m2, st.p.č. 1259 o výměře 78 m2 a st.p.č. 1256 o výměře 283 m2  v k.ú. Libochovice fotbalového hřiště ze dne 16.11.1994 a schválila smlouvu novou na dobu určitou do 31.12.2035.
RM souhlasila s umístěním stavby „Revitalizace trati Louny-Lovosice“.
RM souhlasila se stavbou „LT 057 028 Libochovice, ul. Táboritská  rekonstrukce kanalizace“ p.č. 1834 v k.ú. Libochovice a se zařazením výměny nevyhovujících uličních vpustí do stavby „LT 057 028 Libochovice, ul. Táboritská rekonstrukce kanalizace“. 
RM schválila Smlouvu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.11.2000 s H. H. ke dni 30.9.2015 v prostorách č.p. 89, Dubany (prodejna smíšeného zboží) a schválila novou Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání budovy č.p. 89 Dubany s  I.K. od 1.10.2015.
RM schválila dodavatele stavby „Přechod pro chodce - Havlíčkova ul., Libochovice“.
RM schválila Smlouvu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.11.2001 s L.V. ke dni 30.9.2015 v prostorách ZŠ J.E.Purkyně v Libochovicích (Kiosek-občerstvení).

24. rada města 30.9.2015

RM schválila smlouvu na výkon koordinátora BOZP na stavbu „Poplze  ul. U školky II. etapa - odvodnění + rekonstrukce přechodu v Poplzích“.
RM schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2015/SoD/prok ze dne 11.3.2015 s Ing. L. T.
RM schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 28/2015/SoD/prok ze dne 11.3.2015 s firmou PRIMATEP s.r.o.

25. rada města 5.10.2015

RM schválila uzavření Mateřské školy Libochovice v době vánočních svátků od 28.12.2015 do 31.12.2015 a uzavření Mateřské školy Poplze v době vánočních svátků od 23.12.2015 do  3.1.2016.
RM odvolala paní V. K. z funkce člena Likvidační komise města Libochovice a  jmenovala členem Likvidační komise města Libochovice paní I. P. 
RM schválila Dodatek č. 5  k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25.3.2004 s ČR  Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 010 Praha 7 a Dodatek č. 7  ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.4.1999 s ČR  Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 010 Praha 7 a Dodatek č. 8  ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.10.1999 s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  Žižkov.
RM schválila spolku Rádobydivadlo Klapý bezplatný pronájem nebytových prostor v KS U Tří lip pro divadelní představení od Vladislava Vančury „Rozmarné léto“ dne 27. 11. 2015 od 19:00 hod. a představení od Vasilije Sigareva „Detektor lži“ dne 18. 12. 2015 od 19:00 hod.    

Bc. P. Hlavička, tajemník


Komentáře