Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Zapojení podnikatelů do systému města pro nakládání s komunálním odpadem


Město Libochovice vydalo v roce 2013 novou obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovilo systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Libochovice. Na základě novel zákona vydalo novelizované znění vyhlášky pod číslem 2/2015.
Díky této vyhlášce umožňuje od roku 2014 drobným podnikatelským subjektům zapojit se do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města. Zapojení do tohoto systému je podmíněno sepsáním Smlouvy o zapojení do systému města pro nakládání s komunálním odpadem. Na základě sepsané smlouvy využívají drobní podnikatelé kontejnery na jednotlivé komodity (plast, papír, sklo) rozmístěné na území města. 
Město Libochovice v období od roku 2014 do konce srpna letošního roku uzavřelo celkem 13 smluv s drobnými podnikatelskými subjekty pro jejich provozovny. Z toho je 12 provozoven umístěných na území Libochovic a 1 na území Poplz.
V případě, že máte jako drobný podnikatel zájem o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem a odkládání vytříděné využitelné složky (plast, papír, sklo) z odpadu podobnému komunálnímu, který vyprodukujete při své nevýrobní podnikatelské činnosti, kontaktujte Městský úřad Libochovice, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - M. Skalickou na tel. čísle 416 725 845. Zde obdržíte podrobné informace.

Ing. arch. D. Oslej, vedoucí SÚ a ŽP


Komentáře