Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003684. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 17. 8. 2015 a 31. 8. 2015 proběhlo 21. a 22. jednání rady města. Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města naleznete na webových stránkách města Libochovice www.libochovice.cz-úřední deska.                                                                                                                 

21. rada města 17.8.2015

RM vzala na vědomí výsledky cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele stavebních prací na stavbu „Poplze  ul. U školky II. etapa - odvodnění + rekonstrukce přechodu v Poplzích“ a schválila dodavatele zakázky firmu Mettal Quatro, Most, IČ: 61538213.
RM schválila Rámcovou dohodu o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací s firmou O2 Czech Republik a.s.
RM schválila přidělení dotací z rozpočtu města na projekty:
Bonsai klubu Libochovice - 10 000 Kč na projekt - Zájezd Bonsai klubu Libochovice a 20 000 Kč na projekt - 26. letní výstava bonsají a suiseki Bonsai klubu Libochovice,
Romanu Houskovi - 15.000 Kč na projekt - Závody ČR v motokrosu.
RM schválila záměr zemědělského pachtu, přenechání části parcely č. 550/80 (zahrada) v k.ú. Libochovice.
RM schválila záměr pronájmu části nebytových prostor  č.p.  89 Dubany.
RM souhlasila s možností vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním obvodu Města Libochovice.

22. rada města 31.8.2015

RM schválila provozní dobu MŠ Libochovice i MŠ Poplze od 6:00 do 16:00 hodin.
RM schválila darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 10.000 Kč pro Azyl pro opuštěné kočky LUCKY, Černiv.
RM doporučila ZM projednat Žádost organizace Fotbalový klub Libochovice  o dotaci z rozpočtu města Libochovice na “Rekonstrukci sprch a sociálního zařízení” ve výši 142.833 Kč s podmínkou předložení radě města tří nabídek na zhotovení stavby s položkovým rozpočtem před zahájením stavby.
RM schválila dotaci z rozpočtu města Libochovice organizaci TJ FC Dubany na projekt - Fotbalové střídačky ve výši 34. 318 Kč.
RM doporučila ZM přidělit organizaci Tenisový klub Libochovice, IČ: 62770314, sídlo: Jeronýmova 610, 411 17 Libochovice dotaci z rozpočtu města Libochovice na “Rekonstrukci oplocení tenisových kurtů” ve výši 80.000 Kč s podmínkou předložení radě města tří nabídek na zhotovení stavby s položkovým rozpočtem před zahájením stavby.
RM schválila Dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář na celkovou částku 66.332 Kč. panu P.F.
RM schválila dotaci z rozpočtu města Libochovice organizaci Česká tábornická unie - T.O. BÍLÝ ZAJÍC Libochovice ve výši 7.620 Kč na projekt - nátěr budovy.
RM schválila podmínky poptávkového řízení na stavební práce „Přechod pro chodce  Havlíčkova ulice, Libochovice“.
RM schválila dodavatele a smlouvu o dílo na výměnu střešních oken, Dvouletky č.p. 660-665, Libochovice - firmu Okna Morávek s.r.o., Veselí nad Moravou.
RM schválila Darovací smlouvu na poskytnutí finančních prostředků ve výši 15.000,- Kč, uzavřenou mezi městem Libochovice a  Skloservisem, s.r.o.
RM schvaluje dodavatele a smlouvu o dílo na “Výměnu střešní krytiny, Vrchlockého 287, Libochovice” - firmu Miroslav Vajc, Radovesice.

Bc. Petr Hlavička, tajemník

Komentáře