Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

dnes bych vás ráda informovala o dvou akcích, na kterých, mimo jiné, pracujeme.
Jedna je využití nebytových prostor města Libochovice, náměstí 5. května č.p. 10 - objekt bývalé Střední odborné školy.
O vytvoření moderních prostor pro knihovnu se uvažuje už několik let. Tato budova na náměstí, která je zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek, se k tomuto využití přímo nabízí. Přízemní prostory jsou pronajaty k provozování činnosti Ortopedickému centru komplexní péče a zbývá využití II. nadzemního podlaží a podkroví. 
V lednu tohoto roku město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k provedení rekonstrukce v tomto objektu. Z pěti předložených nabídek zvítězila nabídka projektanta Petra Vachulky. 
Plánované stavební úpravy objektu budoucí knihovny spočívají v návrhu dispozičního řešení, výměny podlahových krytin, výměny střešní krytiny, přístavby bezbariérového výtahu, rekonstrukce elektroinstalace, zdravo-techniky, plynové přípojky, ústředního topení a vnitřního vybavení knihovny. Požadavek byl postupně rozšířen o zaměření současného stavu celé budovy, provedení historického průzkumu, zabezpečení požárně bezpečnostního řešení celé budovy a provedení mykologického průzkumu.
Celý projekt je rozložen do dvou samostatných stavebních objektů.
1. Objekt II. nadzemního podlaží - propojením severního a západního křídla vznikne prostor samotné knihovny, kde budou všechna oddělení - beletrie, naučné oddělení a dětské oddělení - tak jak je uspořádána i dnešní knihovna. Jedna z bývalých učeben bude sloužit jako místnost, kde by se mohly konat workshopy, školení apod. Zbývající prostory budou sloužit jako sklady a nutné zázemí knihovny.
2. Prostory podkroví, které si přímo říkají o kulturní využití. V prostoru pod střechou by mohl vzniknout nádherný výstavní prostor s možností promítání.
Veškeré vstupy do objektu jsou projektovány jako bezbariérové.V současné době město připomínkovalo projekt, kde čeká na zapracování našich požadavků a připomínek do projektu a projektová dokumentace je rozeslána dotčeným orgánům a správcům infrastruktury k podání jejich námitek, připomínek a stanovisek. 
Následná realizace projektu bude samozřejmě možná v případě získání finančních prostředků ve formě dotace. V případě vypsání dotační výzvy budeme připraveni k podání žádosti.
Druhá akce, o které bych vás chtěla informovat, je „Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany“.
Jak všichni dobře víte, větší část projektu spolufinancovaného z ROP Severozápad, tzn. dětská hřiště a veřejná prostranství v Poplzích a Dubanech je dokončena a nyní již užívána ke spokojenosti nás všech a především dětí.
V současné době probíhají stavební práce na komunikaci U školky v Poplzích, které spočívají ve výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. Chtěla bych požádat obyvatele této ulice o pochopení za komplikovaný přístup do svých nemovitostí. Věřím, že po ukončení prací budete spokojení.
Krásný měsíc říjen.


Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře