Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1036996. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Jak šel a jde čás v našem městě

Přes nepřízeň osudu věž libochovického kostela po častých požárech vyrostla vždy do nové krásy. Ozdobou věže byly věžní hodiny a hlahol osmi zvonů s vybraným laděním, které byly slyšet daleko do krajiny

    Přes nepřízeň osudu věž libochovického kostela po častých požárech vyrostla vždy do nové krásy. Ozdobou věže byly věžní hodiny a hlahol osmi zvonů s vybraným laděním, které byly slyšet daleko do krajiny.
    Dne 19. července 1726 byl předložen projekt k správě hodin na věži. Protože tlučení kladívkem, ovládaným strojem věžních hodin, do dvou zvonů, tyto zvony poškozovalo, žádal děkan o zřízení "cimbalu"pro bití hodin na výlohy obce. Bylo ale usneseno, že obec k tomu svolit nemůže, "poněvadž od dávných časů hodiny vždy na zvon tloukly a že k tomu obecní důchod nepostačuje."
    Zájem města o využívání zvonů k vlastním účelům byl zřejmý. Dne 7. ledna 1726 usneseno, že "kdykoliv obec shromážděna býti má, ten den před tím ve 4 hodiny k večeru se na zvonec znamení dá a zvoník tehdáž také ráno v 9 hodin zvoniti se bude. Zvoník za to patoky obdrží."
    Zvony byly používány městem i k jiným účelům. Tak např. "při obnovení nebo ustanovení nových radních a primátora města. V

0904foto6.jpg (71516 bytes)
Obr. 1 - stroj věžních hodin

 takovém případě scházejí se všichni dosavadní radní a děkují se z úřadu před celou obcí v přítomnosti hejtmana panství, pak se v půl deváté odeberou do kostela, zde se zpívá Veni sancte spiritus, pak následuje mše a modlitba k svatému duchu, potom se do radnice vrátí a tu se čte obnovení rady od knížete vydané u přítomnosti hejtmana a děkana, pak se noví radní v pořádku zase do kostela navrátějí, kdežto se drží Te Deum, při kterém se všemi zvony zvoní. Požehnáním pak celá slavnost končí."
    Spory mezi farou a obcí dlouho pokračovaly. Městská obec si osobovala právo majetnosti věže kostela Všech svatých i se všemi zvony a věžními hodinami; avšak rozsudkem libochovického okresního úřadu ze dne 22. června r. 1860 takto poučena byla: "Věž i zvony náležejí nerozlučně kostelu a jsou též majetkem jeho, toliko hodiny co okrasa a potřeba města, do majetnosti obce náležejí."
    Z osmi zvonů, jejichž vyzvánění mohli jako poslední slyšet občané, kteří žili před 1. světovou válkou, zbyl jen jeden, zvaný "Vavřinec". Ostatní zvony byly zkonfiskovány, odvezeny a rozlity pro potřeby rakouské armády během první a německé armády během druhé světové války.
    O zvonu "Vavřinec" a jeho historii vypovídá latinský nápis na tělese zvonu: "Tento zvon r. 1605 pro kapli libochovickou sv. Vavřince ze štědrosti Ludmily Melicharové jest opatřen, potom ke kostelu farnímu Všech Svatých přenesen. Potom po druhém roztrhnutí na výlohy kostela přelit r. 1739, za nejvyššího knížete Dietrichsteina na Mikulově a.t.d., toho času pána majorátu libochovického, za patrona pravého kostelního toho času veledůstojného a vznešeného otce Františka Rekölše z řádu jesuitského koleje Chomutovského rektora, za místního děkana nejdůstojnějšího, převzácného, převýtečného pana Josefa Jana Nepomuckého Gallaše, sv. theologie bakaláře zřízeného, kolegiatního chrámu a královské kaple Všech Svatých na hradě pražském kanovníka a v části kraje litoměřického biskupského vikáře venkovského."
    Pak následuje sdělení zvonlitce v řeči německé: "Valentin Liščiak mě lil v královském malém sídelním městě v Praze leta 1739". Zvon "Vavřinec" váží 448 kg a vydává tón AS.
    Původní zvon "umíráček" byl na věž zavěšen v roce 1732. Po jeho likvidaci pro válečné účely byl po druhé světové válce nahražen jiným zvonem, který obstaral děkan Václav Lochman.

0904foto7.jpg (37865 bytes)
Obr. 2 - Jan Šána si s hodinami dobře rozumí

    V nejvyšším patře kostelní věže je umístěn stroj a čtyři ciferníky věžních hodin. K výstupu do těchto prostor je nutno zdolat 122 schodů a 7 odpočívadel. Stroj chronometru, který silným tikotem neúprosně odpočítává čas, stojí uprostřed nejvyššího patra věže. Byl vyroben v roce 1892 pražskou firmou L. Hainz a má výrobní číslo 156. Je to úchvatná řemeslná práce a sestava velkých mosazných ozubených kol ozdobena secesními doplňky. V horní části stroje je ozubený rozvod na čtyři ciferníky věžních hodin. (Obr. 1) Tento 112 let starý hodinový stroj, který nahradil předchozí starší stroje, se natahuje velkou klikou. Tímto způsobem se vytahují těžká závaží přes kladky, umístěné vysoko ve věži. Kolem desáté hodiny dopoledne sestoupí závaží opět do dolní polohy a hodinový stroj se musí znovu natáhnout, jinak se zastaví. Tuto službu a údržbu všech soustrojí věžních hodin již 34 let vykonává pan Jan Šána z Poplz. (Obr. 2)
    Dva zvony z osmi, které zbyly na věži kostela, jsou plně využity pro signály časvých údajů. Každý z těchto zvonů má své srdce pro normální zvonění. Navíc jsou opatřeny kladívky a lanky spojeny se strojem věžních hodin. Tak zvon "umíráček", který ohlašuje odchod některého z farníků na věčnost, slouží zároveň ve spojení se strojem věžních hodin k odbíjení čtvrt, půl, tři čtvrtě a čtyřmi údery kladívky celou hodinu. Velký zvon "Vavřinec" slouží k ohlašování mší v kostele Všech Svatých a ve spojení se strojem věžních hodin oznamuje údery kladívka počet celých hodin od jedné do dvanácti. (Obr. 3)

0904foto8.jpg (44943 bytes)
Obr. 3 - nahoře "umíráček" dole "Vavřinec"

    Z nejvyššího patra kostelní věže můžeme vidět ještě jednu pozoruhodnost. Můžeme ji nazvat "stavitelé chrámu". Je to galerie jmen zedníků, klempířů a jiných řemeslníků, kteří se nebáli práce ve velkých výškách. Nejstarší letopočty u jmen, viditelné na vnitřních stěnách sešikmené části věže kostela, jsou z roku 1892, následují roky 1901, 1926 a další. Poslední letopočet je tok 2000.
    Když se při chůzi městem, při úderu zvonu ohlédneme letmo na věžní hodiny, ani si neuvědomujeme, že se musí denně natahovat. Bylo tomu tak odedávna a od dávných časů hodiny vždy na zvon tloukly, jak tvrdili naši předkové v roce 1726.

Antonín Glanc

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice