Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Památník k pozemkové reformě z roku 1925
Na úvod bych chtěl poznamenat, že pozemková reforma po únoru 1948 byla pouze pokračováním pozemkových reforem, které započaly již po ukončení první světové války, zato však komplexním. Celou přeměnu vlastnictví půdy umožnila prvotně Washingtonská deklarace z 18. října 1918, kdy byl vydán zákon o odstavení velkostatků, který představoval prolog k dalším zákonům pozemkové reformy. Mezi ně patřil i zákon z dubna 1919 o pozemkové reformě. 
V průběhu následujících let, hlavně však v prvních dvou letech (1919-1920), byla přijata skupina právních předpisů, které vytvářely její právní rámec. Jednalo se vlastně o zábor pozemkového majetku nad 150 ha u půdy zemědělské nebo 250 ha u půdy obecné (lesy, louky, pastviny). K praktickému provedení těchto přesunů vznikl Pozemkový úřad. Kdo na reformě vydělal? Dá se říci, že zprvu asi 600 000 rolníků, kteří mimochodem podobnou pozemkovou reformu požadovali také po druhé světové válce. Získala také agrární strana, která tímto posílila svou pozici v politice nově vzniklého státu a na základě jejího pozemkového zisku došlo k zakládání tzv. Zbytkových velkostatků, jejichž majiteli byli hlavně představitelé agrární strany. Celkem bylo zabráno 4 mil. hektarů půdy, z toho asi 1, 3 mil ha zabírala zemědělská půda. Tato plocha pro názornost činila 1/3 veškeré půdy na území nové republiky. Největšími vlastníky půdy byli Schwarzenberkové s 248 000 hektary a Lichtenštejnové se 173 000 hektary. Kromě požadavků na změny těchto nepoměrů přistoupil i další fakt - poválečný "hlad po půdě" u obyvatelstva zejména na venkově, kde rostly požadavky podporované agrární stranou na vlastní půdu. Další důvod reforem byla snaha vzít pozemkový majetek z rukou šlechty a cizích státních příslušníků. Nejintenzivněji reforma probíhala právě v letech 1923-26. Vyvlastněné pozemky byly zaplaceny, ovšem za cenu, kterou si určil stát. Druhá pozemková reforma pak proběhala po druhé světové válce v letech 1945-48. V roce 1947 pak proběhla revize první pozemkové reformy a v roce 1948 došlo ke změně ve velikosti zabírané půdy, jejíž velikost se snížila na 50 ha. Ale to je již jiná kapitola.
Období první pozemkové reformy po sobě zanechalo i hmotné pozůstatky. Na území Čech se nalézá vzácná skupina pomníků, které vznikly na uctění tohoto aktu, významného pro obyvatele českých zemí. Jedná se o pomníky pozemkové reformy a to hlavně v letech 1924 - 1926. Pomníčky vznikaly zřejmě z nadšení, které dělení šlechtické a církevní půdy přineslo, a bylo chápáno pravděpodobně jako povzbuzení nacionalismu a začátek vzkvétání republiky. 

V Libochovicích proběhla pozemková reforma hlavně na majetcích Herbersteinského panství. Z velkostatků zůstaly pouze tři dvory: Libochovice, Chotěšov a Vrbičany, ale i u těchto se výměra zmenšila. Z provozů zůstal v Libochovicích pouze cukrovar, elektrárna, a semenářská stanice, v Budyni pila a mlýn, cihelny v Kostelci a Vrbičanech. Ostatní dvory byly rozparcelovány, popřípadě vytvořeny Zbytkové statky. Celková výměra orné půdy Herbersteinských velkostatků byla snížena z 2 800 hektarů na 560 hektarů. Uchazečů bylo v Libochovicích i s korporacemi 74. Dostalo se však jen na 12 osob, korporací a město. Seznamy jsou zajímavé jak co do jmen osob, tak i spolků. Obec získala mimo jiné i pozemky dnešního stadionu, bývalé pískovny. Slatinský rybník byl vypuštěn a pozemky rozděleny mezi 20 osob - celková výměra 13 hektarů. Dnes je rybník zase zpět. Hospodářský dvůr Poplze byl zcela rozparcelován, městu z tohoto dvora byl přidělen pozemek u poplzkého rybníka, celkem 3 hektary a 59 arů za 37 938,- korun. Jan Josef Herberstein si u této příležitosti podle pamětníků mnohokrát veřejně povzdechl: "Já myslel, že mě rozeberou komunisti a oni zatím moji věrní služebníci!" 
A právě k parcelaci poplzského dvora vzniká v katastru obce památník k těmto událostem. Na cestě k Šebínu, kde odbočuje Hraběcí cesta, je žulový pomníček s nápisem: "Na památku pozemkové reformy zbudovali občané z Poplzí", datovaný 1925. Původně stál pod lípou. Mimo nápis a reliéf Házmburku je na pomníku reliéfně proveden emblém zemědělství, klasů se srpem podle dvacetihaléřové mince platné v roce 1925. Tento pomníček byl léta poražen, ležel v křoví a nikdo si jej nevšímal. Dnes je opět postaven. Možná je dobře, že zůstal v minulé době skryt poražen ve křoví, kdoví jak by to s ním jinak dopadlo. 
Na závěr: kronika obce Poplze, která se o této události zmiňuje, uvádí popis pomníku a složení komise k parcelaci. František Henych jako praktický hospodář, Antonín Lain jako zástupce obce, Martin Čeněk jako zástupce zaměstnanců dvora, Antonín Pavlata jako zástupce legionářů a invalidů, František Pastyřík jako zástupce „Domoviny“, Josef Fidler, zástupce hospodářského družstva. Starší foto je z doby postavení pomníku (sbírka J.Kroba), novější snímek - dnešní podoba.     

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice