Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1036997. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 20.7.2015, 3.8. a 6.8. 2015 proběhlo 18., 19. a 20. jednání rady města. 
Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města naleznete na webových stránkách města Libochovice www.libochovice.cz-úřední deska.                   
                                                                                                               
18. rada města 20.7.2015
 • RM doporučila ZM vydat novou OVZ č.3/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných prostranstvích z důvodu hromadících se stížností na skupinky osob požívajících alkoholické nápoje a znečišťující veřejné prostranství.
 • RM schválila výběr dodavatele traktoru - společnost AGROZET České Budějovice a.s., České Budějovice.
 • RM vzala na vědomí výsledky poptávkového řízení na akci „Výměna střešních oken, Dvouletky č.p. 660 - 665, Libochovice“. Zrušila výběrové řízení s tím, že schválila nové podmínky výzvy k podání nabídky, jmenovala členy hodnotící komise a jejich náhradníky a pověřila hodnotící komisi otevřením obálek, posouzením a hodnocením nabídek.
 • RM schválila navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice o 53.400,- Kč na částečné pokrytí nákladů pro pořízení certifikovaných mantinelů na florbal.
 • RM schválila finanční dotace:
  • Bike & triatlon teamu Libochovice v celkové výši 10.000,- Kč na projekt - Házmburk x offroad triathlon 2015;
  • FK Libochovice v celkové výši 45.880,- Kč na projekt - Automatický závlahový systém pro fotbalové hřiště FK Libochovice;
  • panu Františku Krejčímu v celkové výši 5.000,- Kč na projekt - Hraběcí duatlon 2015;
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 4.800,- Kč na projekt - divadelní představení Vinohradského divadla v Praze Brouk v hlavě; 
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 4.500,- Kč na projekt - Co nového v Benešově a Česko-saském Švýcarsku;
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 6.500,- Kč na projekt - divadelní představení Městského divadla v Ústí n. L. Krásná Helena.
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 6.300,- Kč na projekt - divadelní představení Severočeského divadla v Ústí n.L. Růže z Argentiny;
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 3.040,- Kč na projekt - Za krásami Saského Švýcarska a Děčína;
  • Svazu tělesně postižených v ČR, MO Libochovice v celkové výši 8.000,- Kč na projekt - Naučná procházka dendrologickou zahradou v Průhonicích, zámek Jemniště;
  • TJ Sokol Libochovice v celkové výši 4.980,- Kč na projekt - Dance Děčín 2015;
  • TJ Sokol Libochovice v celkové výši 21.000,- Kč na projekt - Letní florbalové přípravky mladšího a staršího žactva;
  • TJ Sokol Libochovice v celkové výši 6.935,- Kč na projekt - Květnové sportování dětí 2015;
  • TJ Sokol Libochovice v celkové výši 12.000,- Kč na projekt - Move week Libochovice 2015;
  • TJ Sokol Libochovice v celkové výši 15.600,- Kč na projekt - Volejbalové soustředění mládeže;
  • Tenisovému klubu Libochovice v celkové výši 15.000,- Kč na projekt - Letní tenisové soustředění.     
 • RM schválila záměr zemědělského pachtu p.č. 715/10 (zahrada) o výměře 647 m2 v k.ú. Libochovice k dočasnému užívání a požívání od 1.10.2015. 
 • RM vzala na vědomí informaci ve věci vlastnictví parcel pod místními komunikacemi v k. ú. Dubany a Poplze.
 • RM vzala na vědomí předložené informace ohledně vybudování ulice Koptova.
 • RM schválila dodavatele veřejné zakázky na zajištění administrace VŘ na stavební práce a dodávky pro stavbu „Poplze - ul. U školky II. etapa - odvodnění + rekonstrukce přechodu v Poplzích“. Dodavatelem zakázky bude firma Regionální rozvojová agentura, a.s.
 • RM schválila podmínky výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci vč. příloh pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Poplze - ul. U školky II. etapa - odvodnění + rekonstrukce přechodu v Poplzích“ a jmenovala členy hodnotící komise a komisi pro otevírání nabídek.

19. rada města 3.8.2015
 • RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 032/2015/SoD/prok ze dne 12. 3. 2015 s firmou Mettal Quatro, Most.
 • RM schválila výpověď z nebytových prostor na náměstí 5. května 47, Libochovice,  jedná se nynější prostory stavební ho úřadu.

20. rada města 6.8.2015
 • RM zrušila usnesení Rady města Libochovice č.  335/2015 z jednání RM č.18 ze dne 20.7.2015 a schválila pořadateli podniku „Tancovačka v Pamploně“, Věře Bauerové, Restaurace Pamplona, Libochovice, výjimku z OZV č.2/2012 o stanovení některých pravidel k zajištění veřejného pořádku a povolila pořadateli produkci živé a reprodukované hudby a to ve vnitřní i v vnější části restaurace Pamplona v době konání Vavřinecké pouti, tj. ve dnech z pátku  7. srpna 2015 od 20.00 hodin do soboty 8. srpna 2015 do 2.30 hodin, a dále ze soboty 8. srpna 2015 od 20.00 hodin do neděle 9. srpna 2015 do 2.00 hodin.
 • RM schválila pořadateli podniku „Živá hudba U Srubu“, Jaroslavu Francovi, výjimku z OZV č.2/2012 o stanovení některých pravidel k zajištění veřejného pořádku a povolila pořadateli produkci živé hudby, a to v zahradní restauraci U Srubu, v době konání Vavřinecké pouti, tj. ve dnech z pátku  7. srpna 2015 od 17.00 hodin do soboty 8. srpna 2015 do 2.30 hodin, a dále ze soboty 8. srpna 2015 od 17.00 hodin do neděle 9. srpna 2015 do 2.00 hodin.

Bc. Petr Hlavička, tajemník

Komentáře

WQ Reagovat