Datum a časDnes je úterý, 21.11.2017SvátekSvátek má Albert
Přístupy1065592. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Čísla popisná 239, 304, 305 a 341
V minulém čísle LN jsem se věnoval čp. 240, bývalé výtopně, dnes bych se chtěl krátce zmínit o zbývajících stavbách v ulici Nádražní, protože jejich minulost je spjata s rozvojem města. Nejstarší jsou budovy čp. 239 a 341. Obě byly postaveny v souvislosti se stavbou železnice Lovosice - Libochovice někdy v roce 1882 (provoz na této trati byl zahájen 22. října 1882 a celá trať byla položena za půl roku). Vše bylo koncipováno vlastně jako dopravní tepna pro tři cukrovary: Lovosice, Sulejovice a Libochovice a provozovatelem byla státní společnost „St.E.G.“ Budova čp. 239 sloužila jako původní nádražní budova až do doby dostavby tratě Libochovice - Louny, kdy se postavila budova nová a to čp. 304. Z čp. 239 se poté stala budova se služebními byty zaměstnanců dráhy a vlastně jako taková sloužila až do konce 20. století, kdy přešla do majetku SJM čp. 239. Čp. 341 byla původní výtopna sloužící pro trať Lovosice - Libochovice. Za výtopnou je malý domek - původně to byla tak zvaná „kasárna“ (nocležna) pro strojvedoucí. Postupem času a hlavně přístavbou nových místností u bývalé vodárny se tento domeček využíval sporadicky, tak jako samotná výtopna. Sloužil jako místnost k ubytování vlakových čet, místnost, kterou mělo v nájmu ZV ROH stanice Libochovice, během cukrovarské kampaně sloužil jako ubytovna pro řidiče nákladních aut bývalého cukrovaru, krátce v 80. letech i jako služební byt. Nyní je tato výtopna zcela zdevastována, časem byla i útulkem bezdomovců, narkomanů, později zcela očištěna od všeho kovového sběrači kovů. Nečeká ji nic jiného než demolice, ale ta bude asi dosti nákladná vzhledem k znečištění podloží dlouholetým používáním olejů a jiných minerálních látek. První fotografie pořízená okolo roku 1910 a druhá v roce 2006.Budova čp. 304 (nynější budova hlavního nádraží) byla koncipována jako budova pro služební účely dráhy. Při výstavbě byla situace takováto: v přízemí vpravo byla dopravní kancelář, za ní pokladna a kancelář přednosty. Vstupní dveře byly do pokladny a i přes pokladnu se chodilo do dopravní kanceláře. Dále byla v přízemí čekárna III. a II.třídy, vlevo čekárna I. třídy. V patře pak služební byt přednosty a hlavního pokladníka. Po úpravách v roce 1927 se vytvořil nový vchod do dopravní kanceláře. Z kanceláře přednosty se stala telefonní ústředna, až teprve v roce 1947 byl vystavěn přístavek před vchodem do dopravní kanceláře, do kterého byl umístěn kozlík s pákami návěstidel (doposud volně na peroně) a s hradlovou nástavbou. Dnes je celá budova (po nákladných úpravách na začátku tohoto století) zcela vybydlená a majitel se ji marně snaží pronajmout.
Nejzajímavější je ovšem čp. 305. Málokdo to tuší, ale je to dřevěná kůlnička vlevo od nádraží směrem do města na malém dvorečku. Ovšem není zcela jasno, která přesně kůlnička nese toto čp. Je také zajímavé, že v katastru je u tohoto čísla označení „objekt k bydlení“. Však také různí experti a bezdomovci náležitě toto čp. k bydlení používají a mají asi pravdu, jen jaksi ten nájem neplatí. Podle mne je to kůlnička, která později sloužila jako sklad olejů a petroleje, protože na dobové fotografii je jasně vidět a čísla popisná se přidělovala v roce 1903. Další zajímavá kůlnička je úplně na jižní straně dvorečku. V roce 1930, kdy v Libochovicích začíná historie autobusové dopravy a je uvedena do provozu první autobusová linka v Libochovicích a to Libochovice - Kralupy n. Vltavou, spadala autobusová doprava pod ČSD a garážmistr měl sídlo v těchto dřevěných kůlničkách, a to až do postavení nového areálu ČSAD. A protože vznikla také potřeba někde autobusy garážovat a hlavně provádět opravy, byla 26. ledna 1932 povolena po dlouhém vyjednávání výstavba prozatímní garáže ze železa pro dva autobusy. Tato garáž, ač prozatímní a nikdy nezkolaudovaná zde stojí dodnes. Po odloučení autobusové dopravy (24.11.1950) a ČSD pozemek zůstal drážní a bouda jakoby v majetku ČSAD. Později byla rozšířena o další stání, které také pochopitelně nebylo nikdy zkolaudované - tak jako celá stavba. Takže dnes tu máme svéráznou situaci, kdy stojí určitá velice zchátralá stavba bývalého ČSAD, které neexistuje, na pozemku SŽDC a ke stavbě se nikdo nehlásí. 
Také bývalé sklady a garážmistrova kancelář jsou dnes v tak zuboženém stavu, že jednak slouží jako smetiště pro uložení směsného odpadu zcela zdarma a jednak tento celek tvoří velice příjemný pohled pro prvonávštěvníky Libochovic. 
Při celkovém zhodnocení těchto kdysi velice potřebných a využívaných budov lze si jen přát jejich odstranění, mimo čp. 239. Ale to v dnešní době, kdy se plánuje převod nemovitostí od akciové společnosti ČD na státní organizaci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), nebude nic jednoduchého. Je tu však jistá naděje, pokud by v době restrukturalizace tratě Lovosice - Louny, která má proběhnout v letech 2016 až 2017, byl tento převod dokončen, mělo by možná vedení města možnost zasáhnout to tohoto procesu a prosadit si nejen úpravu kolejiště, ale i demolici nepotřebných budov. Možná by byla i velice zajímavá možnost po demolici převod pozemků na stát, potažmo na město.               

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice