Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě zaznamenali, město Libochovice se před očima nás občanů mění. Tyto změny vnímá každý občan jinak. Někdy se nám změny líbí a jsme spokojeni, jindy máme připomínky nebo i výhrady. Možnost jejich začlenění do projektu s ohledem na omezení daná dotačním programem není jednoduchá. Nicméně se nám podařilo většině připomínek po dohodě s poskytovatelem dotace vyhovět, tak jako je to nyní u probíhající rekonstrukce dětských hřišť a návsí v Dubanech a Poplzích, např. snížení tolik diskutovaných palisád na návsi v Poplzích. 
Často slýchávám: „Proč se nyní staví hřiště, raději by se přece měla vybudovat kanalizace“ atd. Jako u naprosté většiny měst, tedy i nás trápí nedostatek finančních prostředků, a to jak na správu stávajícího majetku, tak na nové investice. Například odhad celkových nákladů na výstavbu kanalizace v obou místních částech činí více jak 60 mil Kč. Dále bych mohla uvést dlouhý seznam potřebných oprav a rekonstrukcí, ať už se jedná o opravu chodníků, komunikací, vybudování parkovišť, špatného stavu domu č.p. 3 na náměstí, rekonstrukce celého náměstí apod. Jistě, máme možnost podat žádost o dotaci, systém je ale takový, že se musí žádat na konkrétní opravy či stavby. Takže pokud je nutné opravit nemovitost, nebo zbudovat kanalizaci a není zrovna vypsán vhodný dotační titul, máme tzv. smůlu. Daleko lepší by bylo, aby města a obce dostaly od státu peníze z rozpočtového určení daní a poté se mohly samy rozhodnout, jak s nimi naloží. 
Pro realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany - Libochovice jsme se rozhodli poté, co jsme v dubnu 2014 obdrželi písemnou žádost obyvatel místní části Dubany o nutnosti rekonstrukce dětského hřiště. Stav prostor, na kterých hřiště leží, byl v natolik špatném stavu, že se již ke svým účelům prakticky nedalo používat. Zbylé herní prvky byly poničené a sloužily výhradně k „zábavě“ vandalů, dokonce došlo k jejich podpálení, a to v odpoledních hodinách! 
Souběžně s žádostí obyvatel z místní části Dubany jsme řešili s paní ředitelkou MŠ v Poplzích stav herních prvků v prostorách školky a možnost pořízení nových, neboť jich většina musela být zlikvidována z důvodu nevyhovujících bezpečnostních parametrů. Jak dobře víte, v této místní části Poplze se nenachází žádné volně přístupné dětské hřiště. To stávající o ploše cca 20 m2 v prostorách mateřské školy je svým rozsahem zcela nedostačující a slouží výhradně pro potřeby dětí z MŠ. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro výstavbu nového dětského hřiště, která probíhá na nevyužívaném pozemku s přístupem z ulice Nová.Stavební práce v Poplzích i Dubanech jsou v plném proudu. Foto: P. HlavičkaV květnu 2014 zveřejnil Úřad regionální rady Severozápad informaci o vyhlášení mimořádné výzvy, zaměřené na obnovu fyzické infrastruktury obcí. Jednalo se o poslední možnost podání žádosti o dotaci z minulého programového období 2007 - 2013, které podporovalo investice do fyzické infrastruktury obcí, např. na obnovu a výstavbu dětských hřišť, parků apod. Podmínkou pro schválení až 85 % dotace z ROP SZ bylo tzv. komplexní řešení obnovy infrastruktury. Z tohoto důvodu jsme do projektu zařadili i obnovu a revitalizaci veřejných prostranství jak v Dubanech, tak i v Poplzích. V červnu 2014 tento investiční záměr schválilo zastupitelstvo města, poté byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace a v září 2014 byla podána žádost o dotaci. Jak už jsem zmínila výše, jednalo se o poslední možnost obdržení dotace na tento projekt, nové programové období 2014 - 2020 podobné zaměření investic už nepodporuje.
Co se týče harmonogramu stavebních prací, v současné době jsou dětská hřiště v obou místních částech zpřístupněna, ale plochy okolo herních prvků budou teprve zatravněny. U obou dětských hřišť budou nainstalovány kamery z důvodu bezproblémového provozu a eliminace vandalismu. Do konce září by měly být taktéž dokončeny rekonstrukce komunikací jak v Dubanech, tak i ulice U Školky v Poplzích.
Na začátku článku jsem se zmínila o výstavbě splaškové kanalizace v Poplzích a Dubanech. Jak dobře víte, na její výstavbu byla v roce 2013 připravena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Tato žádost byla zamítnuta z důvodu nesplnění podmínky pro získání dotace - čistírna odpadních vod musí být v majetku města. V květnu byl schválen Operační program Životní prostředí pro nové programové období 2014 - 2020 a v současné době probíhá výběr zpracovatele projektových dokumentací pro výstavbu splaškové kanalizace. Pokud získáme včas všechna potřebná povolení, žádost o dotaci bude podána na jaře 2016. O dalším postupu Vás budeme samozřejmě informovat.
Zároveň probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulici Pokorného, Komenského, Školní a Poděbradova.
Krásný letní měsíc srpen přeje

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice