Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Ve dnech 11. a 18. května proběhlo 14. a 15. jednání rady města. 
Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad města neleznete na webových stránkách města Libochovice 
www.libochovice.cz - úřední deska.

14. rada města 11.5.2015
 • RM schválila dodatek ke Smlouvě o právni pomoci ze dne l. července 2011 s AK Formánek JUDr. Vladimír Formánek & partneři.

15. rada města 18.5.2015
 • RM schválila vzorový Dodatek o nájmu a platbě za hrobové místo ke Smlouvě o nájmu hrobových míst.
 • RM souhlasila s umístěním kontejnerů na použitý textil, obuv a hračky v blízkosti Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice firmou TextilEco a.s. 
 • RM vzala na vědomí hospodaření města Libochovice za 1. čtvrtletí 2015.
 • RM schválila dotace z rozpočtu města Libochovice a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Libochovice těmto organizacím:
  • ROCK CO ROK o.s., v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Libochovice, v celkové výši 15.000 Kč na činnost v roce 2015 
  • Junák - český skaut, středisko Libochovice, z.s., v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015 
  • Česká tábornická unie - T.O. BÍLÝ ZAJÍC Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Libochovice, v celkové výši 5.000 Kč na činnost v roce 2015 
  • Náboženská obec Církve československé husitské v Libochovicích, v celkové výši 2100 Kč na činnost v roce 2015
  • Český kynologický svaz - ZKO č. 507 Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Pionýr,  z.s. - Pionýrská skupina Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Myslivecké sdružení Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, v celkové výši 25.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Český svaz bojovníků za svobodu - základní organizace Libochovice, v celkové výši 4.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Římskokatolická farnost - děkanství Libochovice, v celkové výši 4.500 Kč na činnost v roce 2015
  • Český svaz chovatelů Základní organizace Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost v roce 2015
  • Pěvecký sbor Melodie, o.s., v celkové výši 15.000 Kč na činnost
  • Bonsai klub Libochovice, v celkové výši 10.000 Kč na činnost
 • RM schválila dar z rozpočtu města Libochovice organizaci Konfederace politických vězňů ČR v celkové výši 1.000Kč a Darovací smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu města Libochovice této organizaci.
 • RM doporučila ZM Libochovice schválit dotaci z rozpočtu města Libochovice na rok 2015 organizaci Tenisový klub Libochovice v celkové výši 40.000 Kč a doporučila ZM Libochovice schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Libochovice na rok 2015 této organizaci.
 • RM doporučila ZM Libochovice schválit dotaci z rozpočtu města Libochovice na rok 2015 organizaci Pěvecký sbor Melodie, o.s. v celkové výši 50.000 Kč a doporučila ZM Libochovice schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Libochovice na rok 2015 této organizaci.
 • RM zrušila Směrnici č. S-1/2015 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a schválila novou Směrnici č. S-6/2015 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čistících prostředků.
 • RM schválila Smlouvu o vystoupení OneManShow Vládi Hrona, zastou-peného Uměleckou agenturou KNY - Antonín Kny, v Libochovicích dne 10.11.2015 a pověřila starostku města Libochovice podpisem této smlouvy.
 • RM doporučila ZM schválit prominutí pohledávek a jejich odepsání z účetnictví u níže uvedených dlužníků : 
 • K. G., náměstí 5. května, Libochovice pohledávku ve výši 63.272 Kč; M.M., Zámecká, Lovosice pohledávku ve výši 71.098,27 Kč; P.V., adresa neznámá, pohledávku  ve výši 49.120 Kč; V. P., adresa neznámá, pohledávku ve výši 28.624 Kč; D.J., Kerkovo nábřeží, Libochovice pohledávku ve výši 55.736,09 Kč; V. J., náměstí 5. května, Libochovice pohledávku ve výši 25.137,70 Kč; R. A., Rokycanova, Libochovice pohledávku ve výši 21.046 Kč; H. H., náměstí 5. května, Libochovice pohledávku ve výši 57.530,94 Kč.
 • RM schválila dodatek č. 6 k pojistné smlouvě s firmou Generali Pojišťovna a.s., na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pověřila starostku města Libochovice jeho podpisem.
 • RM vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku v podobě souborů děl obrazů a kreseb malíře Josefa A. Zázvorky z roku 2003.
 • RM schválila záměr pronájmu pozemků p.č. 904/54 o rozměru 11848 m2, st.p.č. 959 o rozměru 330 m2, st.p.č. 1259 o rozměru 78m2, st.p.č. 1256 o rozměru 283m2 - všechny v k.ú. Libochovice. Jedná se o pozemky pod fotbalovým hřištěm v Libo-chovicích. 
 • RM schválila bezplatný pronájem malého a velkého sálu KS U Tří lip taneční škole T. Mikulský za účelem tanečních kurzů pro sezonu 2015.
 • RM schválila výjimku z počtu dětí ve třídách - 1. třída 27 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 28 dětí - pro Mateřskou školu Libochovice, příspěvkovou organi-zaci, od školního roku 2015/2016 na dobu neurčitou, pokud se nezmění organizační podmínky školy.
 • RM schválila Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky č. 187 861 v ul. Riegrova č.p.65 se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno.
 • RM schválila dar z rozpočtu města Libochovice na rok 2015 ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka.
 • RM schválila harmonogram RM a ZM na 2. pololetí 2015.
 • RM schválila Pravidla pro posky-tování dotací z rozpočtu města Libochovice.

Bc. Petr Hlavička, tajemník

Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice