Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Úspěch libochovických oldskautů

Činnost československého skautingu byla třikrát násilně přerušena. Od založení v r. 1918 byl skauting v roce 1940 rozpuštěn německými okupačními úřady. Poválečná činnost byla krátká.

    Činnost československého skautingu byla třikrát násilně přerušena. Od založení v r. 1918 byl skauting v roce 1940 rozpuštěn německými okupačními úřady. Poválečná činnost byla krátká.
    Padesátá léta nastupujícího totalitního režimu učinila přítrž ideologii, která se neslučovala s komunistickými ideály. Rok 1968 byl rokem naděje a libochovický skauting byl obnoven již v březnu, v kraji jako první. Opět krátce. Likvidační dokumenty, převod majetku na PO a SSM mají datum 26.2.1971. Po 18ti letech tzv. normalizace přišel rok 1989 a opětné vzkříšení skautské myšlenky.
    Byly v letech totality skautské ideály skutečně mrtvé? Musíme vzpomenout na skautské tábory libochovického střediska v létech 1946-47, zvláště moravský tábor ve Slavonicích, který ukázal zájem skautů o radiotechniku. Stavěly se krystalky a byl tam i bateriový komunikační přijimač na sluchátka.
    A tak, jako náhrada skautingu, vzniká začátkem padesátých let "radiotechnický kroužek", ze kterého se duch skautingu nevytratil. obr.1 (Obr.1) Podařilo se založit kolektivní stanici OK1KAI a umožnit tak členům kroužku vysílat na KV i VKV. Zároveň však začaly represe nejrůznějšího druhu. Šestnáct občanů, věrných totalitnímu režimu, dávalo zprávy o naší činnosti. Docházelo k domovním prohlídkám a surovým výslechům členů kroužku. Nicméně, základy radioskautingu byly položeny.
    To se prokázalo na prvním táboře v r. 1968 v Českém středohoří. Zde byl vytvořen oddíl radioskautů s přenosnými stanicemi a velkou vysílací aparaturou a směrovou otočnou anténou ve speciálním stanu. (Obr. 2) Navázali jsme odtud mnoho pěkných spojení s celým světem. Tábor byl stále zájmem tisku.
    Teprve rok 1989 umožnil plný rozvoj radioskautingu. Vznikl klub oldskautů "Karla Orta". (K. Ort byl průkopníkem fonického vysílání za Rakouska-Uherska. Z koštického mlýna vysílal již v r. 1902!) Museli jsme dohnat zameškaná léta. Navštívili jsme světové skautské Jamboree v Holandsku v r. 1995, odkud holandští skauti vysílali do obr.2 celého světa. Byl to historický předěl a začali jsme se zúčastňovat tzv. "Jamboree on the Air".
    Co je to "Jamboree on the Air"? Každý rok, třetí weekend v říjnu, stovky tisíc skautů a skautek z celého světa se setkávají na radiových vlnách. Vyměňují si pozdravy, dozvídají se navzájem mnoho nového o svých zemích a jejich kultuře. V ten den mohou vysílat i ti nejmenší. Vznikjí tak nová přátelství, třeba na celý život. Toto radiové Jamboree je tak největší událostí v roce. Skautské ideály spojují svět.
    Pečlivá příprava na tuto světovou akci v roce 1996 přinesla našemu klubu pro Českou republiku 1. místo na světě.
    Pokrokem techniky jsme zavedli televizní vysílání na krátkých vlnách a jiné digitální provozy. Vidíme tedy na obrazovce naše protistanice. To nám zajistilo v silné konkurenci reprezentovat Českou republiku v roce 2003 a obsadit opět 1. místo na světě. Navázali jsme mnoho zajímavých spojení se skautskými oddíly v 58 zemích světa. Předstihli jsme tak USA - 57 zemí. Na třetím místě je Světové skautské ústředí v Ženevě - 55 zemí. Na obr. 3 je logo našeho klubu, které s mnoha jinými obrázky Libochovic vysíláme televizí na krátkých vlnách.
    Libochovický klub oldskautů "Karla Orta" má sedm členů. Jsme věkově nejstarším klubem radioskautů na světě. Jednou skautem - navždy skautem.Antonín Glanc OK1GW

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice