Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Železniční zastávka Libochovice město

Při výstavbě trati Libochovice -  Louny se nejproblematičtější zastávkou stala zastávka Libochovice město. Korespondence, vzájemné napadání, nesmyslné návrhy jak ze strany města, tak i akcionářů vydají v archivu na jednu složku. Skutečně zajímavé počtení o lidské honbě za mamonem a tím, kdo je mocnější.
Veškeré spory okolo zastávky Libochovice město totiž vznikly z toho, že město Libochovice v závěrečném procesu nepodpořilo projekt stavby místní dráhy a zcela podlehlo diktátu politického křídla Herbersteinů, seskupeného okolo ředitele cukrovaru p. Brabce a se silným vlivem majitele panství hrabětem Herbersteinem. Podrobně o těchto vlivech pojednává článek v Lučanu v roce 1902. Na základě toho koncesionáři začali s městem jednat z jiných pozic. Město Libochovice po schválení projektu tak začalo mít obavy, že bude postaveno nové nádraží ještě dále než stávající (budova byla skutečně posunuta). Nabízí proto koncesionářům vybudování zastávky Libochovice město v km 18,9 - 19,00. Koncesionáři se však natruc vyslovili proti tomuto návrhu se zdůvodněním, že zastávka by neměla valného významu. Zemský výbor království Českého se 28.8.1901 usnesl, že zřízení této zastávky bude povoleno jedině tehdy, jestliže obec Libochovice ponese veškeré náklady se zřízením zastávky. Jako orientační cena je uváděna cca 1000,- K. Město nakonec do konce roku 1901 složilo požadovaných 1000,- K u zemské banky, koncesionáři však tvrdě vymáhali prostřednictvím zemského maršálka i částku 35,90 K za administrativní výlohy. Zastávka byla nakonec zřízena, i když to byl pouhý sloup se jménem zastávky. Jako podnět ke změně názoru byl jistě i článek v Českém severu z roku 1907, kdy ještě budova zastávky nebyla postavena, s ostrou kritikou na tuto zastávku s titulkem "Sloup a záchodová mísa". 
Městský úřad Libochovice, povzbuzen svým malým vítězstvím, se domáhá po otevření místní dráhy již začátkem září 1902, aby koncesionáři postavili místo sloupu dřevěnou boudu. Citace z dopisu maršálka koncesionářům: „C.k.ředitelství státních drah tvrdí, že od zahájení provozu do 25. července na této zastávce nastoupilo 663 osob, takže vzhledem k frekvenci považuje žádost města za oprávněnou“. Dle přípisu tohoto ministerstva, „bylo by spojeno zřízení dřevěné a zasklené čekárny o rozměrech 8 m délky a 4 m hloubky s příslušným prostorem pro výdej lístků, jakož i pro záchody spojeno s nákladem 2000 K“. Nakonec celá tato žádost pro nesouhlas koncesionářů byla zamítnuta. Město se však nedalo a pomocí okresního zastupitelství urguje v roce 1903 svoji žádost znovu. Právě někdy v této době vzniká u okresního zastupitele p. Malého poznání, že zastávka jednou bude a že by bylo dobré spekulativně skoupit pozemky v místech, kde asi zastávka vznikne. Po skoupení dostupných pozemků zastupitel p. Malý přesvědčil město o výhodnosti zastávky a „Akciová společnost místní dráhy Libochovice - Louny“ na základě smlouvy tyto pozemky kupuje za drahý peníz od pana zastupitele. 
Mezitím při volbách jak do okresu tak města se podstatně změnilo obsazení. Noví zastupitelé se již nesnaží vyjednávat z pozice absolutního odporu k této stavbě, ale chopili se možností, které v podstatě poskytovala zastávka Libochovice město. Tato zastávka byla v majetku koncesionářů, oproti stanici Libochovice, kde byl vlastníkem stát, potažmo c.k.ministerstvo železnic. Zajímavá v této situaci zůstává osoba Dr. V. Reinharta, který na jedné straně jako předseda Družstva pro výstavbu místní dráhy Libochovice - Jenčovice se snaží o navázání dobrých vztahů, ne-li přímo o spojení obou projektů, na druhé straně jako starosta města Libochovic (1901-1913) musí proti družstvu vystupovat na žádost zastupitelstva až negativně.


"Sloup a záchodová mísa" - 1903.


Pochvala panu Šourovi - 1927.

Tento starosta požaduje rozšíření zastávky o nové kolejiště (celá žádost je zdůvodněna vypracovaným ekonomickým přehledem o možnostech, které město skýtá v nakládce a vykládce), celkové pojetí tehdejší rady směřovalo k tomu, aby odstavili stanici Libochovice, která přece jen patřila cizímu majiteli, a to c.k. ministerstvu železnic ve Vídni. Právě ze zastávky Libochovice město měla být vybudována nová a snad i větší stanice Libochovice. A právě zde se plně projevil rozpor mezi starostou Reinhartem a předsedou družstva pro stavbu tratě Libochovice - Jenšovice Reinhartem (tato trať podle projektu začínala ve stanici Libochovice).  
Nakonec okresní zastupitelstvo 19.10.1909 zmocňuje při jednání o výkupu pozemků pro zast. Libochovice město advokáta JUDr. Pacovského. V roce 1910 je tedy zahájena stavba nádražní budovy Libochovice město tak, jak ji uznáme dnes. V roce 1910 byly ještě od zastupitele (tehdy již okresního zastupitele) p. Malého vykoupeny další pozemky pro stavbu hospodářského družstva. Po zestátnění koncesionářských drah v roce 1923 padla tato zastávka pod stanici Libochovice.
V roce 1928 byl v Podřipském obzoru uveřejněn článek, kde se píše o udělení diplomu od okrašlovacího spolku panu Šourovi za květinovou výzdobu zastávky Libochovice město v roce 1927. Spolek mu věnoval knihy a ředitelství drah odměnu 100,- K. Po roce 1945 i další zaměstnanci, kteří zde bydleli v nájmu, udržovali okolí zastávky jakž takž a jak kdo. Problémy nastaly až se zahrádkáři, kteří si čekárnu často pletli s WC a o lavičkách se domnívali, že jsou určeny na jejich zahrádky. Je také pravda, že investiční politika českých socialistických drah byla nijaká. Do toho všeho začaly dohady mezi uličním výborem a drahami o údržbu zeleně v majetku města. Dnešní situace je tristní, budova zastávky je na odpis, pozemek drah vpravo od zastávky je využíván všelijak, povrch je bahnitý a prašný, „ach, kdeže ty staré časy jsou“.


Dnešní stav.

Ale i zde možná všechno bude jinak. Během dvou let, budou-li peníze z EU, dojde k modernizaci trati, která se dotkne i zastávky Libochovice město. Zastávka má být opatřena novým nástupištěm s přístřeškem. V úseku trati mezi žst. Louny a žst. Lovosice bude též provedena rekonstrukce 22 kusů železničních přejezdů, u kterých dojde ke zřízení nové přejezdové konstrukce a nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (mělo by se týkat i přejezdů ve městě). Celková cena revitalizace tratě Louny - Lovosice vyjde celkově v investičních nákladech na částku 995,8 milionů korun. Předpo-kládaný termín realizace je podle SŽDC v letech 2016 až 2018.               

ČeToKomentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice