Datum a časDnes je pátek, 20.10.2017SvátekSvátek má Vendelín
Přístupy1033976. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

100 let od založení rybářské organizace v Libochovicích

V letošním roce 2004 oslavuje naše rybářská organizace sté výročí od svého založení.

    V letošním roce 2004 oslavuje naše rybářská organizace sté výročí od svého založení.
    První kronikář Ladislav Švec napsal do rybářské kroniky tato slova: "Nadešel rok 1904, kdy se v malém městečku Libochovice utvořila malá skupina z řad obyvatel, která jevila zájem utvořit v místě samostatný rybářský spolek, chráněný rybářským řádem a zákonem.
    V čele této skupiny byl zejména pan Malátko, t.č. písař u c.k. soudu v Libochovicích, dále pak Kaválek J., který byl zvolen prvním předsedou rybářského spolku, pan Malátko jednatelem, který byl pověřen po stránce administrativní vedoucím činitelem spolku. Utvořen byl správní výbor, jehož prvními členy byli Fišer Rud., Tyk Jos., Telsman Jos., Černý Ant., Jelínek Alfréd, Malý Jan, Menzl Frant., Šenfeld Frant., Műller Ludvig a Loskot Václav. Celkem zapsáno 18 členů.
    Byla projednána se správou velkostatku pronajímací smlouva povodí a na jaře v roce 1904 slavnostně podepsána. Smlouva byla uzavřena na 3 roky. Nájemné stanoveno částkou 200 korun ročně, za následující parcely v povodí v katastru obcí Želevice, Levousy, Libochovice, Radovesice, Žabovřesky, Břežany a Písty. Dále pak odstavec č. 5 této smlouvy zní: Jestliže nájemce sám, aneb jím najaté lidi větší aneb vzácnější ryby chytí, jsou povinni chycené ryby tyto v první řadě pro zámeckou kuchyň koupí přenechati, jakož vůbec na požádání pro zámeckou kuchyň potřebné ryby proti zaplacení přenechati, respektive dodávati.
    Na takovou smlouvu se zavázali v roce 1904 členové, kteří utvořili 18 členný spolek rybářů pro Libochovice a okolí. Stanovili si a propracovali stanovy svého povodí, tak jak celou tuto věc pojali podle stávajících poměrů a odeslali je ku schválení c.k. místodržitelské radě do Prahy ku schválení. Stanovy jim byly ověřeny a schváleny, předány c.k. hejtmanovi v Roudnici, pod které nastávající spolek podléhal a musel se podrobiti jejich rozkazům a nařízení. Později pak spolek věnoval se svému rozkvětu, jsa podpořen místními úřady a pomocí zámožných měšťanů rovíjel se slibně, neboť jeho členská základna se zvyšovala a již v roce 1908 čítal spolek rybářů 27 členů!!
    Tolik z rybářské Kroniky rybářů MO ČRS Libochovice. V současné době čítá členská základna na 800 členů, včetně dětí do 15 let a mládeže do 18 let. Řeka Ohře je navštěvována i dalšími rybáři z dalších organizací, neb čistá řeka dobře zarybněná a krásné prostředí je velkým lákadlem pro všechny, kteří chtějí prožít hezké chvíle v hezkém prostředí na březích naší Ohárky.

 Josef Dudek, kronikář MO ČRS Libochovice

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice