Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036126. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Počátky družstevní výstavby v Libochovicích - 2. část
Pro rok 1969 je státním krajským plánem zařazena výstavba 36 bytových jednotek a v roce 1970 je plánováno dalších 60 bytových jednotek. Jednalo se o výstavbu na Záměstí (Revoluční ulice).
Začátkem listopadu roku 1969 tedy začala probíhat třetí etapa výstavby bytů formou družstevní bytové výstavby. V minulých dvou etapách se postavilo 70 bytových jednotek a v této třetí etapě se postavilo 36 bytových jednotek s plánovitou návaznosti na dalších 60 bytových jednotek v etapě čtvrté. 
Z těchto celkem 96 bytových jednotek mělo být formou družstevní výstavby postaveno 60 bytových jednotek a dalších 36 by byla výstavba komunální nebo podniková. Celá tato výstavba měla být provedena po obou stranách Revoluční ulice (Záměstí). 
Rada ONV na své schůzi konané dne 21.2.1969 projednala a schválila jako první krok výsledný návrh Podrobného územního plánu (PÚP) pro asanaci a rekonstrukci města Libochovice včetně nové bytové výstavby a výkupu pozemků. 
Celková plocha řešeného území byla 32 ha. Tehdejší stav bytového fondu v tomto prostoru byl 401 bytových jednotek, v nichž žilo tehdy celkem 1015 obyvatel. 
Návrhem by bylo dosaženo 495 nových bytových jednotek  t.j. pro 1520 obyvatel, z čehož by bylo 220 bytových jednotek v novostavbách, 144 v rekonstruovaných bytech a 131 v ponechaných domech. Jednalo se tehdy o plochu od severní strany náměstí.
Hranice řešeného území měla tedy probíhat na severu podle železniční tratě, na východní straně kolem domu č. 234 v Havlíčkově ulici a na jihu okrajem prostoru bývalého zámeckého dvora, dále pak prostorem zámeckého areálu až k Ohři a podél městského parku na západ podél domů čp. 335 a 310 ve Vrchlického ul., podél domů čp. 139 a 186 v Tyršově ulici a kolem domů čp. 306 a 351 v tehdejší Leninově (dnešní Čechově) ulici. Jak je patrno, demolicím by podlehla minimálně třetina Libochovic bez ohledu na to, zda se jednalo o majetek soukromý či státní, prostě by se bouraly rodinné a nájemní domy a místo nich stavěly domy panelové. Původní stav a nová výstavba v Revoluční ulici.Chvála Bohu, že tento plán byl uskutečněn pouze z malé části. Proč, těžko říci. Možná se změnilo vedení okresu, nastal nedostatek finančních prostředků, či se snad opustilo od megalomanských záměrů.
Začátkem listopadu 1969 začala probíhat třetí etapa bytové výstavby formou družstevní výstavby. Došlo k výkupu pozemků (pověstná parcela 25/1 řešená letos na jaře). Dále 36 bytových jednotek po dostavbě na pravé straně ulice mělo pokračovat rozšířením postupně o 60 bytových jednotek na levé straně Revoluční ulice. Jednalo se o byty 1+2 a 1+3.
Poznámka: V sedmdesátých letech požadují obyvatelé družstevních bytů a obecních bytů v ulici Dvouletky zabrání části zahrady pana Hlavatého, kterou by použili ke stavbě garáží. Protože však tato část pozemku byla plánována na výstavbu rodinných domků, záměr se neuskutečnil. Nakonec pro stavbu rodinných domků byla zabrána jen část zahrady.
V důsledku rozestavěnosti bytových jednotek v Revoluční ulici byla veškerá doprava vedena přes náměstí a i libochovická pouť konaná na náměstí byla přeložena do městského parku, a to natrvalo. 
V září 1980 se začalo s bouráním stodol v Revoluční ulici v úseku od pivovaru k MNV, uvolněná plocha byla použita k výstavbě dalších, již původně zmiňovaných 60 družstevních a státních bytovek.
Avšak v lednu 1982 začala v Revoluční ulici výstavba tří propojených bytových domů s celkem 108 byty a v Pivovarské ulici souběžně pokračovaly práce na kotelně, která byla určena k vytápění těchto bytovek. Ale o této kotelně až někdy příště.

ČeTo


Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice