Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030294. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Poskytování dotací z územních rozpočtů


V roce 2013 byly Radou města Libochovice schváleny Pokyny k podání žádosti o finanční příspěvek města Libochovice na činnost organizací a na zpracované projekty. Ty popisují systém pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města. 
Dne 5. února 2015 nabyl platnost zákon č. 24/2015, kterým se mění zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který v předmětném zákoně komplexně upravil poskytování dotací. Novela nyní přesně specifikuje pojem dotace jako „peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku“, to znamená, že se to týká všech finančních prostředků, které město poskytuje fyzickým osobám, spolkům, práv-nickým osobám apod.
Novela zavádí tři typy dotací:
a) programová dotace - v tomto případě vyhlásí ÚSC program na finanční podporu v určité oblasti nebo na finanční podporu činnosti určitého okruhu žadatelů a žadatelé následně podávají žádosti o dotaci, účel dotace určuje ÚSC,
b) individuální dotace - v tomto případě poskytuje ÚSC dotaci na žádost žadatele pro konkrétní potřebu daného žadatele - účel dotace určuje sám žadatel,
c) dotace poskytovaná na účel stanovený zvláštním právním předpisem.

Ing. Jitka Vinklerová


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice