Datum a časDnes je úterý, 26.9.2017SvátekSvátek má Andrea
Přístupy1010834. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Dne 11. března a 23. března proběhlo 9. a 10. jednání rady města. Přinášíme vám stručný výběr projednávaných bodů. Kompletní usnesení z rad naleznete na stránkách www.libochovice.cz - úřední deska.

9. rada města 11.3.2015

 • RM souhlasí se záměrem Fotbalového klubu Libochovice vybudovat závlahový systém travnaté plochy na pozemku p. č. 904/54 v k.ú. Libochovice na vlastní náklady.
 • RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti pro výústní objekt  p.p.č. 748/2, k.ú. Poplze se státním podnikem Povodí Ohře.
 • RM schválila Smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP na projekt „Výstavba sociálních zařízení v Riegrova č.p. 65“ s Ing. Ladislavem Tesařem, IČ: 87390612.
 • RM schválila Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro objekt Riegrova č.p. 65, Libochovice s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

10. rada města 23.3.2015

 • RM schválila Směrnici č. S-3/2015 pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu.  
 • RM schválila účetní závěrky organizací - Mateřská škola Libochovice - příspěvková organizace a Mateřská škola Poplze - příspěvková organizace - za rok 2014.
 • RM zřídila Sportovní komisi Rady města Libochovice a jmenovala členy sportovní komise ve složení Ing. Jindřich Vinkler, Mgr. Miloš Matějka, JUDr. Petr Novák, Jaromír Gašparík, Petr Zuna.
 • RM schválila podání exekučních návrhů na pověření soudního exekutora a provedení exekucí proti dlužníkům města Libochovice - P. J., pro vymožení pohledávky města Libochovice ve výši 188.234,64 Kč s příslušenstvím a M.J., pro vymožení pohledávky města Libochovice ve výši 46.330,- Kč s příslušenstvím, které byly městu Libochovice přiznány rozsudky Okresního soudu v Litoměřicích. 
 • RM schválila Směrnici o správě a nakládání s pohledávkami č. S-4/2015 a Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. S-5/2015.
 • RM schválila Smlouvu o nájmu budovy kotelny v ulici Kosmonautů Libochovice, umístěné na st. p. č. 810 v k.ú. Libochovice se Stavebním bytovým družstvem Litoměřice.
 • RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 194,32 m2 v prostorách 2. nadzemního podlaží budovy na náměstí 5. května, č.p. 612, Libochovice.
 • RM uložila kulturní a sportovní komisi zajistit projekt “Pálení čarodějnic” dne 30.4.2015.

Bc. Petr Hlavička, tajemník


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice