Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Počátky družstevní výstavby v Libochovicích - 1. část
Myšlenka výstavby bydlení formou družstevnictví je v České republice poměrně stará, její počátky se objevují již v 19. století. Dokonce byla mezi světovými válkami v naší republice jedna z nejpropracovanějších a nejrozšířenějších v Evropě. Až teprve druhá světová válka tento trend utlumila. Zákon z roku 1910 „O státním bytovém fondu” podpořil výrazný nárůst počtu bytových družstev. V počátcích první republiky byla vydána série zákonů tuto formu výstavby podporující, zvláště pro nezámožné zájemce. Světová hospodářská krize v roce 1933 sice na čas omezila nakládání s družstevním vlastnictvím, ale až za období okupace ČSR byla zakázána vládním nařízením nová bytová družstevní výstavba. Trend trval zhruba až a do 50. a 60. let minulého století. V této době propukl, z nedostatku státní výstavby, opět prudký rozmach družstevní formy výstavby. V 60. letech dosáhl až 56% podílu na celkové bytové výstavbě. Družstevní bydlení tak sehrávalo svou roli ve státní politice zaměstnanosti. V 70. a 80. letech již družstevní bytová výstavba zcela převažovala. Tento trend zaniká až v roce 1989, kdy začínají převody bytů do osobního vlastnictví a vznikají družstva vlastníků. Přesto nynější životní situace lidí a situace na realitním trhu znovu volají po zpřístupnění nové formy bydlení bez zadlužování, hypoték. A tak se zdá, že forma družstevního bydlení se znovu oživuje. 
V Libochovicích lze klást počátek družstevnictví do roku 1911, kdy tehdejší  „Občanský klub“ rokuje o zřízení bytového družstva. Jako podmínky byly stanoveny tyto předpoklady: Vstupní částka je stanovena na 10% ceny domku, dalších 50% by tvořily půjčky banky, 40% zvláštní fond, za něž by ručil stát. Není však nikde uvedeno, zda skutečně bylo za těchto podmínek přistoupeno k výstavbě a kde. Ale je zadokumentováno krátkou zmínkou, že v roce 1912 byly postaveny „Bytovým družstvem“ domky pp. Horkého, Holečka, Kučery, Pařízka, Hermana. 
Poznámka: Dne 16. února 1908 vznikl v Libochovicích politický spolek "'Občanský klub". Účelem podle jeho stanov bylo: Vychovávat občany národně a politicky, šířit znalost jeho práv a povinností vůči obci, zemi a státu, seznámit je se všemi novinkami na poli národo-hospodářském, živnostenském a sociálním a vzbudit zájem o věci veřejné. Předseda: Boh. Mayer, Místopředseda: Boh. Pastyřík. Pak však na dlouhou dobu archivy o družstevnictví v Libochovicích mlčí. V roce 1959 byl založen přípravný výbor „Stavebního bytového družstva občanů Libochovic“, předseda PhMr. Václav Kyslík. Na ustavující schůzi 4.11.1959 Bytového družstva Libochovice byli tito zakládající členové: Černý Zdenek - STS, Jaromír Kabát - ČSAD, Augustin Brádka - ČSD, PhMr. Albína Drábková, Stanislav Bezděk - zam. ONV, Václav Semelka - důchodce, Nicek František - RaJ, Veřtat Josef - Jednota, František Vízner - JZD, Kužela Josef - Výkupní závod, PhMr. Kyslík Václav, Dalimil Matus - JZD. Za předsedu družstva byl zvolen Jaromír Kabát. Toto družstvo bylo založeno jako páté v Ústeckém kraji a mělo 26 členů. Ne všichni však setrvali až do ukončení první výstavby. 20.12.1959 bylo započato s výstavbou 16 bytových jednotek - Poděbradova, Jeronýmova. Dvě budovy typu 52 U nepodsklepené a dvě budovy typu 13 podsklepené. Každý družstevník složil podíl 28 000,- Kčs a stát poskytl půjčku 25 tisíc na dobu 30 let. Parcely k výstavbě obdrželi od MNV zdarma (čp. 667 - 669). Stavba byla dokončena v roce 1961. K výstavbě byl částečně využit materiál z panského špitálu, který stavebníkům za zbourání poskytl MNV zdarma. Avšak zbourání této kulturní památky proběhlo bez jakéhokoliv souhlasu Památkového úřadu a státní správy.V únoru 1960 urguje MNV Radu starších církve československé o sdělení podmínek, za kterých by přenechaly městu parcelu 499/19 - Jeronýmova ulice. Parcela byla zakoupena touto církví ke stavbě chrámu. Je s podivem, že teprve po přidělení této parcely bez zákonných podkladů družstvu po zahájení přípravných prací stavebním družstvem město vyjednává směnu parcely. Na této vlastně dvojparcele vyrostl družstevní dům čp. 666.
V roce 1963 v létě byl schválen investiční úkol na výstavbu 96 družstevních bytových jednotek v prostoru ulic Dvouletky a Husova. Při skutečné výstavbě ale bylo postaveno jen 54 bytových jednotek. „Zakládající schůze tohoto družstva se uskutečnila 9.4.1964, záměr byl nazván „Družstevní výstavba v ulici Dvouletek“, výsledkem byly tři bloky o 54 bytových jednotkách. Předsedou představenstva byl zvolen Pavel Karel. Výstavba začala začátkem srpna 1964, konec byl stanoven na rok 1965.
Družstvo mělo původně 40 členů. K 1.srpnu 1965, kdy byla dokončena výstavba těchto 54 družstevních bytových jednotek v ulici Dvouletky, došlo nastěhování  36 rodin z Libochovic a 18 rodin z okolí.
Konec družstevní výstavby v Libochovicích a dnešní situace příště.       

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice