Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Přibývá míst, kde lze odevzdat staré elektrospotřebiče

Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v ČR do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice  2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být  40 %, v roce 2021 už 65 %. 
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024 meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5%. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %. 
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místa zpětného odběru už také nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
Začátek letošního roku přinesl lidem v Libochovicích další rozšíření možností, jak pohodlně a zdarma předat k ekologické recyklaci vysloužilé elektro. 
Smlouvu s kolektivním systémem pro sběr a recyklaci elektroodpadu ELEKTROWIN uzavřelo v lednu 2015 také město Libochovice. Tato firma se specializuje na sběr bílé techniky a velkých elektrospotřebičů. 
Jedná se o firmu, která za deset let svého působení vybudovala po celé České republice síť čítající přes 12 000 míst zpětného odběru. 
Celkem má město Libochovice smluvně ošetřeno sběr odpadů u těchto firem:
BEC odpady, s.r.o. tříděný odpad (plasty, sklo, papír) a směsný komunální, Asekol a.s. - drobné elektrospotřebiče, SONO PLUS, s.r.o. biologicky rozloži-telný odpad, KOUTECKÝ s.r.o - textilní materiály, Geodecie E.P. pneumatiky, uliční smetky SONO Plus.   

Ing. Jan Prokop

Otevírací doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr je určen ke sběru, manipulaci, skladování a soustřeďování odpadů vznikajících od občanů města Libochovice.

Komentáře

WQ Reagovat